Blog

23.03.2019

Rodzaje uprawnień w Polsce

Rodzaje uprawnień w Polsce

Wszystkie uprawnienia budowlane w Polsce można zdobyć, spełniając odpowiednie warunki. Konieczne jest posiadanie wyższego lub średniego wykształcenia w odpowiedniej lub pokrewnej specjalności, odbycie praktyki na budowie lub przy sporządzaniu projektów oraz zaliczenie państwowego egzaminu (program na komputer). W prawie budowlanym określono szczegółowe ustalenia pozwalające na wydanie odpowiednich rozporządzeń w zakresie wymagań i procedur związanych z uprawnieniami budowlanymi (program na telefon). Generalnie uprawnienia budowlane można podzielić na trzy podstawowe rodzaje – do projektowania, do kierowania robotami budowlanymi oraz do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie. Ponadto mogą one być wydane bez ograniczeń lub w zakresie ograniczonym (program na egzamin ustny).

Uprawnienia budowlane są nadawane w różnych specjalnościach

Rodzaje uprawnień w Polsce

Po zdobyciu uprawnień bez ograniczeń inżynier ma prawo pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w obrębie swojej specjalności oraz rodzaju uprawnień na każdym obiekcie (promocja 3 w 1). W przypadku zakresu ograniczonego funkcje te można pełnić wyłącznie na typowych, prostych oraz niewielkich obiektach, które zdefiniowane są odpowiednimi przepisami. Wymagania do zdobycia uprawnień w ograniczonym zakresie są więc odpowiednio mniejsze niż w przypadku uprawnień bez ograniczeń. Dotyczy to zarówno posiadanego wykształcenia, jak i czasu praktyki czy zakresu zagadnień na egzaminie państwowym (segregator).
Uprawnienia budowlane są nadawane w różnych specjalnościach, z których wyodrębnione są również specjalizacje. Podstawowe specjalności uprawnienia budowlanych w Polsce to:
• architektoniczna,
• konstrujcyjno-budowlana,
• inżynieryjna,
• instalacyjna.
Specjalność inżynieryjną dzieli się na mostową, drogową, kolejową, hydrotechniczną i wyburzeniową. Specjalność instalacyjna dotyczy sieci, instalacji i urządzeń:
• elektrycznych i elektroenergetycznych – jest to specjalność elektryczna,
• telekomunikacyjnych,
• cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – specjalność nazywana jest sanitarną.
Co ważne, uprawnienia może otrzymać wyłącznie osoba fizyczna. Kandydat ponosi koszty postępowania kwalifikacyjnego związanego z nadaniem uprawnień budowlanych (opinie).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami