Rodzaje walcowni

Rodzaje walcowni

W zależności od produkowanych wyrobów rozróżnia się kilka zasadniczych rodzajów walcowni:
a) walcownia zgniatacz - walcowania służąca do walcowania wlewków na
kęsy,
b) walcownie bruzdowe - walcownie produkujące wszystkie kształtowniki, szyny, pręty, walcówkę itp.
c) walcownie blach grubych i cienkich,
d) walcownie rur,
e) walcownie specjalne, np. obręczy kół (program uprawnienia budowlane na komputer).

W skład każdego wydziału walcowni wchodzą następujące zespoły: piece grzewcze, walcarka lub ciąg walcowniczy, silnik napędowy wraz z zespołem maszyn elektrycznych do przetwarzania prądu, urządzenia pomocnicze do transportu, obracania, przesuwania i chłodzenia oraz urządzenia wykańczalni.
Podstawowym urządzeniem każdej walcowni jest walcarka. Składa się ona z następujących zespołów: klatki walców roboczych, łączników, klatki walców zębatych, przekładni (reduktor obrotów), kół zamachowych, sprzęgła oraz silnika napędowego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Silnik napędowy, zwany także napędem głównym, służy do napędu walcarki. Obecnie są to z reguły silniki elektryczne. Przy jednokierunkowym walcowaniu ze stałymi prędkościami stosuje się silniki asynchroniczne. W nowoczesnych walcowniach przy regulacji prędkości walcowania oraz zmianie kierunku walcowania stosuje się silniki prądu stałego, które z kolei wymagają instalowania zespołu przetwornic prądu stałego, tzw. układów llgnera lub Leonarda. Moc silników walcowniczych waha się w granicach od 500 do 56/ 8000 KW, a ciężar od 5 do 50 T i więcej (uprawnienia budowlane).

Sprzęgło elastyczne jest zamontowane na osi wału silnika i wału szybkobieżnego przekładni (reduktora) i służy do łączenia i zabezpieczenia silnika.
Koła zamachowe są stosowane przy walcarkach nienawrotnych, o jednokierunkowym walcowaniu i krótkotrwałych obciążeniach w celu zabezpieczenia silnika przed awarią przy nagłych zmianach mocy. Zainstalowane są one na wale szybkobieżnym przekładni.
Przekładnia redukująca, zwykle jednostopniowa, redukująca wysokie obroty silnika (60(K-700 obr/min) do niskich obrotów walcarki (5(K-100 obr/min).
Klatka walców zębatych - urządzenie, które za pomocą kół zębatych odpowiednio ustawionych w zamkniętym korpusie rozdziela przejęty moment obrotowy z wału silnika na taką liczbę wałów, ile jest napędzanych walców w klatce walcowniczej (program egzamin ustny).

Wały przegubowe

Wały przegubowe, przenoszące momenty obrotowe z klatki walców zębatych na walce robocze klatki walcowniczej.
Klatka walcownicza - urządzenie, w którym zachodzi właściwy proces walcowania. Bezpośrednie naciski na metal, powodujące odkształcenie plastyczne, wywierają walce ułożyskowane w masywnych stojakach. Dwa stojaki staliwne połączone ściągami stanowią kadłub klatki. Walce robocze osadzone są na czopach w łożyskach, zamocowanych w stojakach. Istnieje duża różnorodność w budowie klatek walcowniczych (opinie o programie). Zależnie od przeznaczenia oraz od sposobu ułożenia walców w klatkach, rozróżnia się następujące rodzaje:
- klatki o walcach poziomych (klatki duo, trio, trio uniwersalne, kwarto i wielowalcowe) są to klatki używane w walcowniach bruzdowych i walcowniach blach; nazwy ich pochodzą od ilości roboczych walców,
- klatki walców pionowych współpracują z klatkami walców poziomych w jednym zespole walcowniczym, dzięki czemu można jednocześnie walcować w dwu wzajemnie prostopadłych płaszczyznach,
- klatki o skośnym ułożeniu walców służą do walcowania rur,
- klatki specjalne - np. do walcowania kół, obręczy itp.

Ciężar klatek walcowniczych waha się w granicach od 20 do 200 T, ciężar walców roboczych od 2 do 20 T, a średnica od 200 do 1000 mm (segregator aktów prawnych).
Aby właściwie ustalić wielkość i charakter obciążeń dynamicznych działających na fundament walcarki, należy najpierw określić wielkość i charakter obciążeń dynamicznych działających na klatkę roboczą walcarki.

Obciążenia te dążą do wywrócenia stojaków klatki roboczej walcarki; można je podzielić na trzy zasadnicze grupy:
a) obciążenia od silnika napędzającego walce klatki roboczej,
b) obciążenia wynikające z sił bezwładności powstających przy nierównomiernym posuwie walcowanego elementu,
c) obciążenia powstające w chwili przyłożenia sił zewnętrznych (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !