Blog

24.04.2021

Rodzaje zaplecza

W artykule znajdziesz:

Rodzaje zaplecza

Rodzaje zaplecza

Jak wiemy, nie wszystkie procesy budowlane wykonywane są bezpośrednio na budowie. W związku z tym produkcję budowlaną dzieli się na:
1) produkcję zasadniczą,
2) produkcję pomocniczą (program uprawnienia budowlane na komputer).

Produkcja zasadnicza obejmuje czynności wykonywane przy budowie obiektu na placu budowy.
Produkcja pomocnicza jest to produkcja niezbędnych do realizacji budowy materiałów, prefabrykatów i elementów budowlanych.
Produkcja pomocnicza może mieć miejsce:
a. na terenie budowy,
b. w wytwórniach pomocniczych,
c. w stałych zakładach przemysłu budowlanego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zapleczem technicznym budowy nazywamy urządzenia i wytwórnie produkcji pomocniczej, służące do zaopatrywania budowy w materiały, półfabrykaty i prefabrykaty. Punkty obsługi maszyn i środków transportowych należą również do zaplecza technicznego budowy.
Zaplecze techniczne budowy może mieć formę:
3) bazy produkcyjno-usługowej dla potrzeb jednej budowy;
4) bazy produkcyjno-usługowej dla potrzeb przedsiębiorstwa;
5) zakładów przemysłu stałego.

Wybór właściwej formy zaplecza technicznego budowy zależy od wielkości i charakteru budowy oraz warunków topograficznych i ekonomicznych.
W skład zaplecza technicznego mogą wchodzić wytwórnie pomocnicze (punkty wydobycia kruszywa, wytwórnie prefabrykatów i elementów budowlanych) oraz punkty usługowe. Do punktów usługowych zaliczamy: bazy sprzętu, bazy transportowe, warsztaty naprawcze, zbrojarnie, stolarnie, centralne składy materiałów.
Baza powinna stanowić zespół wytwórni i punktów usługowych położonych na jednym terenie (uprawnienia budowlane).

Zaplecze socjalno-bytowe

Centralizacja wytwórni pomocniczych daje w porównaniu z wytwarzaniem przy obiektowym poważne korzyści, a mianowicie:
1. osiągnięcie wyższej jakości produkowanych wyrobów;
2. podniesienie stopnia zmechanizowania procesów wytwórczych i lepsze wykorzystanie maszyn;
3. zwiększenie możliwości oszczędzania materiałów budowlanych;
4. zmniejszenie stanu zatrudnienia na budowie (program egzamin ustny).

Ogólną zasadą jest, że wytwórnie produkujące ciężkie elementy, w których koszt transportu odgrywa poważną rolę, należy raczej projektować jako wytwórnie przyobiektowe. Wytwórnie zbrojenia, deskowań i lekkich elementów prefabrykowanych należy projektować jako wytwórnie centralne.
Zaplecze socjalno-bytowe stanowią: stołówki, kuchnie, hotele robotnicze, świetlice, umywalnie, natryski itp.
Powierzchnie użytkowe i powierzchnie zabudowy, przypadające na jednego robotnika. Stanowią one podstawę do obliczenia potrzebnej powierzchni budynków, wchodzących w skład zaplecza socjalno-bytowego (opinie o programie).

Podział pracy, zaznajomiliśmy się z podziałem budowlanego procesu produkcyjnego na procesy robocze, operacje, czynności i ruchy, czyli ze schematem struktury budowlanego procesu produkcyjnego. Wiemy z nauki przedmiotów omawiających ustroje i roboty budowlane, że wybudowanie budynku wymaga wykonania szeregu budowlanych procesów produkcyjnych, obejmujących różne rodzaje (asortymenty) robót budowlano-montażowych. Czas trwania budowlanego procesu produkcyjnego zależny jest od czasu trwania poszczególnych procesów roboczych, wchodzących w jego skład.

W każdym jednak przypadku możemy wyodrębnić jeden rodzaj robót, który będzie decydował o tempie wykonywania pozostałych robót. Będą to w zasadzie roboty najbardziej skomplikowane technologicznie lub roboty, których pracochłonność wykonania jest największa. Roboty, których tempo decyduje o tempie wykonania pozostałych robót na budowie, nazywamy robotami prowadzącymi (segregator aktów prawnych).
Zastanówmy się teraz, jakie roboty możemy określić mianem robót prowadzących. Zależy to oczywiście od etapu budowy i rodzaju wykonywanego budynku.

Jeżeli na przykład weźmiemy pod uwagę roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów pod miejski budynek mieszkalny, to robotami prowadzącymi będą tu roboty przy wykopach szerokoprzestrzennych. Są to roboty najbardziej pracochłonne, czas ich wykonania jest najdłuższy i decyduje o czasie wykonania pozostałych robót ziemnych, np. wykonania wykopów wąskoprzestrzennych. Przy robotach stanu surowego określenie rodzaju robót prowadzących zależy od konstrukcji budynku (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami