Rola mechanizacji budownictwa

Rola mechanizacji budownictwa
Rola mechanizacji budownictwa

Podkreślić należy, iż istnieją roboty budowlane, głównie z dziedziny robót inżynierskich, które tylko przy zastosowaniu metod zmechanizowanych mogą być wykonane (wykopy pod wodą, fundamentowanie podwodne itd.), dlatego w tych przypadkach tylko ta jedna cecha uzasadnia wybór mechanizacji jako metody wykonania (program uprawnienia budowlane na komputer).

Nie brak i innych przyczyn, które skłaniają do wyboru mechanizacji niejako przymusowo, a więc w przypadkach gdy zastosowanie pracy ręcznej jest niemożliwe z powodu braku siły roboczej, gdy tempo robót ręcznych jest w ogóle nie do przyjęcia, gdy przy pracy ręcznej nie istnieje możność uzyskania wymaganej jakości robót itd.

Jak widać z powyższych rozważań, czynniki wpływające na rozwój mechanizacji w budownictwie są nie tylko liczne, lecz i częściowo niewymierne (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Rola mechanizacji budownictwa w jego rozwoju gospodarczym uwydatnia się najlepiej w podwyższeniu wydajności pracy realizowanej za pomocą maszyn w porównaniu z pracą robotnika. Sporządzonej w ten sposób, iż wykazany w niej tzw. współczynnik wzrostu wydajności maszyny w stosunku do wydajności ręcznej obliczono jako stosunek obowiązujących norm wydajności („przerobu”) pracy maszyny do obowiązujących norm wydajności pracy ręcznej robotnika (uprawnienia budowlane).

Współczynniki wzrostu wydajności maszyny z uwzględnieniem całego zespołu obsługi (załogi) określonej maszyny łącznie z obsługą maszyn pomocniczych towarzyszących - w porównaniu do wykonania ręcznego. Z tablicy tej widać, że np. wydajność robotnika zatrudnionego przy obsłudze koparki jest 6,7 raza większa niż przy pracy ręcznej. W ujęciu rozwojowym rozróżnia się cztery podstawowe rodzaje mechanizacji (program egzamin ustny).

Mechanizacja częściowa

Są to mianowicie: mechanizacja częściowa, mechanizacja kompleksowa, automatyzacja częściowa, automatyzacja kompleksowa (opinie o programie).

Mechanizacja częściowa polega na zmechanizowaniu części czynności określonego procesu produkcyjnego, z reguły obejmującej czynność główną, natomiast czynności pozostałe wykonywane są ręcznie, przy czym występują one nieraz jeszcze w znacznych rozmiarach. Mechanizacja częściowa jest pierwszym etapem rozwojowym mechanizacji w ogóle. Podstawową wadą mechanizacji częściowej określonego procesu produkcyjnego jest brak jednolitości technologicznej w przebiegu tego procesu. W tych przypadkach zjawiskiem stałym jest hamowanie przebiegu czynności zmechanizowanych wskutek powolniejszych i mniej rytmicznych czynności ręcznych (segregator aktów prawnych).

Przykładem mechanizacji częściowej jest np. mechanizacja częściowa przygotowania masy betonowej. W tych przypadkach zmechanizowane jest podnoszenie składników masy betonowej do mieszalnika za pomocą kosza oraz wymieszanie składników masy w mieszalniku betoniarki. Natomiast inne czynności związane np. z podaniem kruszywa, cementu do kosza betoniarki, jak i ich odmierzanie odbywają się ręcznie. Przy tego rodzaju częściowej mechanizacji przygotowania masy betonowej na jednego maszynistę (operatora) obsługującego betoniarkę może przypaść 6 lub nawet więcej robotników. Dlatego też w przypadku, gdy do określonego procesu produkcyjnego mechanizacja nic została zastosowana do wszystkich czynności zarówno głównych, jak i pomocniczych, należy z reguły używać określenia mechanizacja częściowa, a nie jak to się często spotyka w praktyce mechanizacja (promocja 3 w 1).

Podobnie dzieje się np. przy układaniu masy betonowej, gdzie pod pojęciem mechanizacji częściowej układania rozumie się wibrowanie mające na celu samo zagęszczanie masy betonowej, a wszystkie inne czynności, jak transport masy betonowej oraz samo jej układanie, wykonywane są ręcznie. Mechanizacja częściowa jest ciągle jeszcze dość rozpowszechnioną formą mechanizacji w budownictwie.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !