Rola projektanta na budowie

 

Rola projektanta na budowie

Zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym jednym z uczestników procesu budowlanego jest projektant (uprawnienia budowlane). Osoba ta ma swoje prawa i obowiązki zarówno przed budową domu, jak i w czasie prowadzenia robót budowlanych. Jeśli chodzi o budowę domu jednorodzinnego to projektantem najczęściej jest architekt. Musi on posiadać uprawnienia budowlanego architektoniczne i ma prawo do korzystania przy projektowaniu domu z udziału innych osób, które posiadają uprawnienia do projektowania w innych specjalnościach, np. elektrycznych. Obowiązkiem projektanta jest sporządzenie projektu budowlanego, który musi być godny z miejscowym planem zagospodarowania lub decyzją o warunkach zabudowy, zapisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany, który opracowywany jest przez projektanta składa się m.in. z:

• projektu architektoniczno-budowlanego, który określa formę, konstrukcję i funkcje domu,

• projektu zagospodarowania działki lub terenu, który sporządzany jest na aktualnej mapie przeznaczonej do celów projektowych i poświadczonej przez projektanta za zgodność z oryginałem.


W przypadku, gdy dom budowany jest na podstawie indywidualnego projektu, projektantem i autorem projektu jest zwykle ta sama osoba, czyli wybrany przez inwestora architekt (program egzamin ustny). W przypadku, gdy wybrany jest projekt gotowy, nazywany katalogowym, nie ma możliwości połączenia funkcji architekta domu i projektanta. W takim wypadku projektantem nazywany jest architekt dokonujący adaptacji projektu.
Jednym z obowiązków projektanta jest określenie obszaru oddziaływania nieruchomości oraz zaznaczenie go w projekcie budowlanym bez względu na to, czy inwestor występuje o pozwolenie na budowę lub tylko zgłasza budowę do urzędu. W informacji o obszarze oddziaływania musi znaleźć się:

• określenie zasięgu oddziaływania obiektu równo w formie opisowej, jak i graficznej,

• informacja o tym, czy obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany,• wskazanie przepisów prawa, które zastosowano w celu określenia obszar oddziaływania obiektu (opinie o programie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !