Blog

Twardzica wąska zdjęcie nr 10
31.05.2021

Splątany układ włókien

W artykule znajdziesz:

Splątany układ włókien

Twardzica wąska zdjęcie nr 11
Splątany układ włókien

Splątany układ włókien (splot włókien) jest bardziej nieregularny od układu falistego. Może on być spowodowany przez lokalne przerosty tkanki drzewnej w miejscu zniekształcenia pnia (np. obrzęk) albo przez masowe występowanie pączków śpiących; ten ostatni wypadek, zwany też „czeczotowatością”, zdarza się najczęściej u brzóz, topoli i jaworów (program uprawnienia budowlane na komputer).
Drewno jaworu „Oczkowego” i czeczotowatej brzozy jest cenione jako materiał do wyrobu oklein i drobnych przedmiotów artystycznych.

W drewnie czeczotowatym występują ciemniejsze żyłki wrośniętej kory „wilczych pędów”, które rozwijają się z pączków śpiących. Szczególnie liczne, brunatne żyłki tkanki miękiszowej tworzące na przekroju poprzecznym charakterystyczny, gwiaździsty rysunek, spotyka się w drewnie brzozy karelskiej, która występuje w Skandynawii i na północno-zachodnich obszarach Związku Radzieckiego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Po zdjęciu kory na pniu tej brzozy widać charakterystyczne zagłębienia. Przyczyna tej odmiennej budowy drewna u brzozy karelskiej nie jest ustalona; prawdopodobnie jest to cecha związana z siedliskową odmianą brzozy gruczołkowatej (Betula verrucosa Ehrh.), która wytworzyła się w klimacie północnym.

Tego zdania jest N. Sokołow, który brzozie karelskiej nadał odrębną nazwę (Betula verrucosa f. karelika Sokołow). Według Sokołowa zawiły układ włókien u brzozy karelskiej jest dziedziczny zarówno przy rozmnażaniu wegetatywnym, jak i nasiennym (uprawnienia budowlane).
Według obserwacji Pieriełygina powstawanie obrzęków oraz zawiłego układu włókien u orzecha daje się powiązać ze słabym rozwojem korony, co pozwala przypuszczać, że w ten sposób można by oddziaływać na ich powstawanie.

Skręt włókien

Przez lokalne uszkadzanie miazgi twórczej (np. przez opukiwanie pnia w okresie pędzenia soków) można chwilowo wstrzymać przyrost w pewnych punktach pnia, co w wyniku powoduje nieregularną budowę drewna i zawiły układ włókien; sposób ten stosowany był w XVII i XVIII w. na równi z obcinaniem wilczych pędów, przepasywaniem, opalaniem pnia itp. w niektórych krajach (Morawy, Bałkany, kraje śródziemnomorskie). W ten sposób otrzymywano drewno o zawiłym układzie włókien z takich gatunków, jak jesion, bukszpan i sandarak (Callitris quadrivalvis Vent.) (program egzamin ustny).

Drewno o zawiłym układzie włókien, a zwłaszcza drewno czeczotowate i drewno pochodzące z obrzęków, wykazuje pod względem swych własności fizycznych i mechanicznych duże różnice w porównaniu z drewnem prosto włóknistym; jego wytrzymałość na ściskanie i twardość są prawie jednakowe we wszystkich kierunkach, a ciężar właściwy wzrasta (opinie o programie). w obróbce; nie daje ono gładkiej powierzchni i wyłupuje się przy gładzeniu na skutek obecności wrośniętych części cienkiej kory, która łatwo oddziela się wraz z objętym przez nią sęczkiem. Kurczliwość jego jest znacznie większa niż kurczliwość drewna normalnego (zwłaszcza w kierunku wzdłuż włókien), wobec czego okleiny czeczotowate pękają bardzo łatwo (segregator aktów prawnych).

Jest to również jeden z wypadków anormalnego ich układu; włókna nie biegną równolegle, lecz po linii spiralnej, pod pewnym kątem do osi pnia. Skręt włókien jest spotykany dość często i występuje w różnym nasileniu u większości naszych gatunków drzew. Wśród gatunków iglastych często zdarza się u sosny i świerka, a z liściastych - u grabu; u kasztanowca skręt włókien występuje tak nagminnie, że uważa się go za cechę normalną. Na drzewach rosnących skręt włókien można stwierdzić na podstawie spiralnie przebiegających fałd korzeniowych i pęknięć koro- winy; zdarza się jednak, że pęknięcia te przebiegają pionowo, a pień po okorowaniu wykazuje skręt włókien.

W drewnie okorowanym skręt włókien daje się łatwo zauważyć po spiralnie przebiegających drobnych pęknięciach na zewnętrznej powierzchni drewna (promocja 3 w 1)..
W wolnym od pęknięć, świeżym drewnie okrągłym lub w świeżej tarcicy skręt włókien można stwierdzić na podstawie spiralnego skrętu (wichrowatości) powierzchni przełupu promieniowego.

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Twardzica wąska zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Twardzica wąska zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Twardzica wąska zdjęcie nr 16 Twardzica wąska zdjęcie nr 17 Twardzica wąska zdjęcie nr 18
Twardzica wąska zdjęcie nr 19
Twardzica wąska zdjęcie nr 20 Twardzica wąska zdjęcie nr 21 Twardzica wąska zdjęcie nr 22
Twardzica wąska zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Twardzica wąska zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Twardzica wąska zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Twardzica wąska zdjęcie nr 32 Twardzica wąska zdjęcie nr 33 Twardzica wąska zdjęcie nr 34
Twardzica wąska zdjęcie nr 35
Twardzica wąska zdjęcie nr 36 Twardzica wąska zdjęcie nr 37 Twardzica wąska zdjęcie nr 38
Twardzica wąska zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Twardzica wąska zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Twardzica wąska zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami