Blog

Kinkiety sufitowe zdjęcie nr 10
21.11.2022

Równoważne poziomy hałasu

W artykule znajdziesz:

Kinkiety sufitowe zdjęcie nr 11
Równoważne poziomy hałasu

Równoważne poziomy hałasu dotyczą:

  1. dla pory dziennej - odcinka czasowego ośmiu najniekorzystniejszych następujących po sobie godzin,
  2. dla pory nocnej - odcinka czasowego 0,5 najniekorzystniejszej godziny (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dopuszczalne poziomy dźwięku A hałasów przenikających do pomieszczeń

budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej według PN-87/B-02151.02. Dopuszczalne poziomy dźwięku w pomieszczeniach mieszkalnych (w budynkach mieszkalnych, hotelach i internatach) dotyczą chłonności pomieszczenia A0 = 10 m2, która w przybliżeniu odpowiada chłonności pomieszczeń umeblowanych. Kontrolując zatem spełnienie warunków normowych w pomieszczeniach o innej chłonności (np. w pomieszczeniach nie umeblowanych), należy do wyników pomiarów zastosować poprawkę wynikającą ze wzoru (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Hałasy decydujące o klimacie akustycznym pomieszczeń w budynkach pochodzą z trzech podstawowych źródeł:

  1. hałasy przenikające z zewnątrz budynku pochodzące od środków komunikacji i transportu, hałasy tzw. osiedlowe (np. hałasy bawiących się dzieci), hałasy tzw. komunalne (pochodzące np. z boisk szkolnych, obiektów sportowych i rekreacyjnych, restauracji z działalnością rozrywkową) oraz tzw. hałasy przemysłowe (pochodzące od obiektów i zakładów przemysłowych lub usługowych, zlokalizowanych w pobliżu budynków chronionych),
  2. hałasy przenikające z innych pomieszczeń zlokalizowanych w tych samych budynkach. Źródłem tych hałasów może być działalność człowieka (rozmowy, chodzenie, zabawy dzieci itp.), użytkowanie wszelkiego rodzaju urządzeń (np. urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń radiowych i elektroakustycznych) (uprawnienia budowlane),
  3. hałasy instalacyjne, pochodzące od technicznego wyposażenia budynku (od instalacji wodociągowych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, dźwigowych, instalacji specjalistycznych, np. w obiektach szpitalnych). Do tej grupy zaliczane są również hałasy przenikające do pomieszczeń chronionych z wszelkiego rodzaju pomieszczeń usługowych, związanych i nie związanych z funkcją danego budynku (program egzamin ustny).

Zjawisko maskowania hałasów

W zależności od konkretnej sytuacji, warunki akustyczne w pomieszczeniach są wynikiem występowania wszystkich trzech grup hałasów lub każdego oddzielnie. Przy równoczesnym działaniu kilku źródeł hałasu występuje często tzw. zjawisko maskowania hałasów o niższych poziomach hałasami o poziomach wyższych. Jeżeli różnice w występujących równocześnie poziomach ciśnienia akustycznego przekraczają 8-10 dB, to praktycznie o wielkości poziomu wypadkowego decyduje poziom najwyższy (opinie o programie).

Omawiane zjawisko obserwuje się bardzo często w budynkach mieszkalnych usytuowanych przy ulicach o stosunkowo dużym nasileniu ruchu komunikacyjnego. W budynkach takich w ciągu dnia hałasy instalacyjne i hałasy od sąsiadów są maskowane przez hałasy komunikacyjne. Wieczorem natomiast i w nocy, kiedy zmniejsza się nasilenie ruchu komunikacyjnego, hałasy instalacyjne i dochodzące z sąsiednich pomieszczeń, mimo nie zmienionych poziomów, stają się bardziej dokuczliwe (segregator aktów prawnych).

Przenikania hałasów do pomieszczeń w budynkach (bez względu na grupę źródeł hałasów) odbywa się dwiema drogami:

  • za pośrednictwem ośrodka powietrznego, w postaci tzw. dźwięków powietrznych rozprzestrzeniających się w tym ośrodku; do grupy dźwięków powietrznych zaliczane są również fale akustyczne przenikające przez przegrody otaczające rozpatrywane pomieszczenie, np. przez ścianę zewnętrzną budynku przy zamkniętych oknach, przez ścianę oddzielającą pomieszczenie od innych „hałaśliwych” pomieszczeń sąsiednich (promocja 3 w 1);
  • za pośrednictwem ośrodka stałego, w postaci dźwięków materiałowych, które następnie są wypromieniowane do pomieszczeń w postaci dźwięków powietrznych; przenikanie hałasów za pośrednictwem ośrodka stałego następuje zarówno przy występowaniu źródeł dźwięków powietrznych, jak i materiałowych. Metody realizacji ochrony przeciwdźwiękowej w budynkach.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Kinkiety sufitowe zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Kinkiety sufitowe zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Kinkiety sufitowe zdjęcie nr 16 Kinkiety sufitowe zdjęcie nr 17 Kinkiety sufitowe zdjęcie nr 18
Kinkiety sufitowe zdjęcie nr 19
Kinkiety sufitowe zdjęcie nr 20 Kinkiety sufitowe zdjęcie nr 21 Kinkiety sufitowe zdjęcie nr 22
Kinkiety sufitowe zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kinkiety sufitowe zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kinkiety sufitowe zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Kinkiety sufitowe zdjęcie nr 32 Kinkiety sufitowe zdjęcie nr 33 Kinkiety sufitowe zdjęcie nr 34
Kinkiety sufitowe zdjęcie nr 35
Kinkiety sufitowe zdjęcie nr 36 Kinkiety sufitowe zdjęcie nr 37 Kinkiety sufitowe zdjęcie nr 38
Kinkiety sufitowe zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kinkiety sufitowe zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kinkiety sufitowe zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami