Rozbiórka obiektów budowlanych i jej podstawowe zasady


Rozbiórka obiektów budowlanych

 

Prawo budowlane określa rozbiórkę jako ostatni etap życia danego budynku. Jest ona traktowana jako specyficzny rodzaj robót budowlanych. Roboty budowlane uwzględniają przede wszystkim budowę, ale także wszelkiego rodzaju prace budowlane polegające na działaniach, takich jak: przebudowa, montaż, remont bądź też właśnie rozbiórka danego obiektu budowlanego.

 

Rozbiórka obiektów budowlanych i jej podstawowe zasady


Warto mieć na uwadze fakt, że postrzeganie rozbiórki jako jednej z podstawowych rodzajów robót budowlanych sprawia, że automatycznie związany jest z tym szereg konsekwencji prawnych odpowiedzialnych za wdrażanie poszczególnych procedur natury administracyjnej. Rozbiórka obiektów budowlanych w wielu przypadkach wymaga bowiem uzyskania specjalnego pozwolenia i rozmaitych decyzji na budowę wydawanych przez konkretne organy administracji architektoniczno-budowlanej. Choć dla osoby, która nie interesuje się Prawem budowlanym, może się to wydawać sprzeczne z ideą rozbiórki, warto pamiętać, że w jego świetle działania tego typu zaliczają się do wszczęcia robót budowlanych.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Rozbiórka obiektów bez wymaganego pozwolenia


Co ciekawe w celu przystąpienia do rozbiórki niektórych obiektów budowlanych nie jest wymagane uzyskanie żadnego pozwolenia. Do budynków tych należą przede wszystkim: obiekty, które nie zostały wpisane do rejestru zabytków, a także nie objęto ich tak zwaną ochroną konserwatorską, w przypadku wysokości poniżej ośmiu metrów, jeżeli ich odległość od granicy danej działki nie jest mniejsza niż połowa wysokości.

 

Dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę


Aby uzyskać pozwolenie na rozbiórkę wielu obiektów budowlanych wymagane jest jednak uzyskanie pozwolenia, do którego należy dołączyć podstawowe załączniki, takie, jak między innymi: zgoda właściciela obiektu, szkic usytuowania obiektu budowlanego, opis zakresu oraz sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, uzgodnienia lub opinie innych organów, projekt rozbiórki obiektu czy też wszelkiego rodzaju dodatkowe upoważnienia.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami