Rozbiórka obiektów budowlanych i jej podstawowe zasady


Rozbiórka obiektów budowlanych

 

Prawo budowlane określa rozbiórkę jako ostatni etap życia danego budynku. Jest ona traktowana jako specyficzny rodzaj robót budowlanych. Roboty budowlane uwzględniają przede wszystkim budowę, ale także wszelkiego rodzaju prace budowlane polegające na działaniach, takich jak: przebudowa, montaż, remont bądź też właśnie rozbiórka danego obiektu budowlanego.

 

Rozbiórka obiektów budowlanych i jej podstawowe zasady


Warto mieć na uwadze fakt, że postrzeganie rozbiórki jako jednej z podstawowych rodzajów robót budowlanych sprawia, że automatycznie związany jest z tym szereg konsekwencji prawnych odpowiedzialnych za wdrażanie poszczególnych procedur natury administracyjnej. Rozbiórka obiektów budowlanych w wielu przypadkach wymaga bowiem uzyskania specjalnego pozwolenia i rozmaitych decyzji na budowę wydawanych przez konkretne organy administracji architektoniczno-budowlanej. Choć dla osoby, która nie interesuje się Prawem budowlanym, może się to wydawać sprzeczne z ideą rozbiórki, warto pamiętać, że w jego świetle działania tego typu zaliczają się do wszczęcia robót budowlanych.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Rozbiórka obiektów bez wymaganego pozwolenia


Co ciekawe w celu przystąpienia do rozbiórki niektórych obiektów budowlanych nie jest wymagane uzyskanie żadnego pozwolenia. Do budynków tych należą przede wszystkim: obiekty, które nie zostały wpisane do rejestru zabytków, a także nie objęto ich tak zwaną ochroną konserwatorską, w przypadku wysokości poniżej ośmiu metrów, jeżeli ich odległość od granicy danej działki nie jest mniejsza niż połowa wysokości.

 

Dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę


Aby uzyskać pozwolenie na rozbiórkę wielu obiektów budowlanych wymagane jest jednak uzyskanie pozwolenia, do którego należy dołączyć podstawowe załączniki, takie, jak między innymi: zgoda właściciela obiektu, szkic usytuowania obiektu budowlanego, opis zakresu oraz sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, uzgodnienia lub opinie innych organów, projekt rozbiórki obiektu czy też wszelkiego rodzaju dodatkowe upoważnienia.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !