Wykładziny ceramiczne

Wykładziny ceramiczne

Masę chemoodporną Bikolit I (z małym dodatkiem asfaltu jw.) stosuje się do układania i spoinowania wykładzin ceramicznych w obiektach narażonych na działanie wody, roztworów soli mineralnych, rozcieńczonych roztworów kwasów i ługów. Nie należy jej stosować w miejscach działania substancji silnie utleniających, stężonych kwasów i ługów oraz rozpuszczalników organicznych, tłuszczów i olejów. Bikolit I z 50-procentowym dodatkiem asfaltu IW-100 lub lepiku asfaltowego bez wypełniaczy może być stosowany do wykonywania izolacji ciągłych zbrojonych matą lub tkaniną z włóknem szklanym. Dopuszczalna temperatura stosowania Bikolitu I przy stałym jej oddziaływaniu wynosi 35-f-40°C, przy okresowym - do 60°C (program uprawnienia budowlane na komputer).

Bikolit I z odpowiednim dodatkiem asfaltu IW-100 lub lepiku asfaltowego bez wypełniaczy stapia się w kotle do topienia asfaltu w temperaturze ok. 200°C, przy ciągłym mieszaniu masy, aby nie dopuścić do skoksowania. Stopioną gorącą masę (o temperaturze 180-200°C) używa się do robót, rozprowadzając ją po podłożu za pomocą szpachli. Masa dość szybko stygnie, należy więc ją wylewać i rozprowadzać małymi porcjami.
Wykładziny ceramiczne układane na Bikolicie I muszą mieć powierzchnie dolne i boczne uprzednio (co najmniej poprzedniego dnia) 3-krotnie zagruntowane roztworem asfaltowym, np. Bitizolem R. Układa się je na warstwie masy Bikolitu I grubości 6-8 mm. Izolację ciągłą z Bikolitu I wykonuje się warstwą grubości 5-6 mm (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Podczas stapiania Bikolitu I i w czasie robót, pracowników należy zabezpieczyć przed oparzeniem, zaopatrując w okulary i odzież ochronną. Kocioł do topienia asfaltu powinien być umieszczony pod zadaszeniem, a pomieszczenia, w których wykonuje się roboty, powinny być wentylowane (uprawnienia budowlane).
Papy asfaltowe na osnowie z tektury są to materiały rolowe, wykonane z tektury do wyrobu pap: nasyconej lub nasyconej i powleczonej obustronnie odpowiednią masą asfaltową. Papy powlekane są obustronnie i posypane posypką mineralną.

Papy asfaltowe na osnowie

Papy asfaltowe na osnowie z tektury dzielą się na papy asfaltowe izolacyjne i papy asfaltowe powlekane (program egzamin ustny).
W zależności od rodzaju masy powłokowej użytej do wyrobu pap rozróżnia się następujące rodzaje pap powlekanych:
- papa asfaltowa zwykła, z obustronną mineralizowaną powłoką (powłokę stanowi asfalt z wypełniaczem mineralnym),
- papa asfaltowa specjalna S-400, z obustronną mineralizowaną powłoką (powłokę stanowi asfalt specjalny z wypełniaczem mineralnym),
- papa asfaltowa z obustronną powłoką (powłokę stanowi asfalt bez wypełniacza mineralnego) (opinie o programie).

Papy asfaltowe na osnowie z tektury odznaczają się stosunkowo małą grubością (od 1-3 mm), elastycznością w temperaturze 18°C pozwalającą na wykonanie wyklejenia powierzchni nachylonych do siebie pod różnymi kątami, przy zachowaniu zaokrąglenia załamania o promieniu nie mniejszym niż 30 mm.
Papa o dobrych właściwościach powinna mieć wygląd jednolity, bez załamań i dziur, nie sklejać się w czasie składowania, nie pękać przy rozwijaniu rolki. Naderwania brzegów długości nie większej niż 30 mm dopuszczalne są w ilości nie większej niż 3 na 10 m (segregator aktów prawnych).

Papy asfaltowe na osnowie z tektury są nieodporne na długotrwałe działanie podwyższonych temperatur oraz rozpuszczalników organicznych, olejów, tłuszczów itp., wykazują dość dobrą odporność na działanie roztworów alkalicznych i kwaśnych o niskim stężeniu.
Papy asfaltowe na osnowie z tektury stosuje się do wykonywania pokryć dachowych oraz jedno- lub wielowarstwowych izolacji wodoszczelnych i chemoodpornych.

Papę izolacyjną asfaltową stosuje się na dolne warstwy, a papy powlekane jako wierzchnie warstwy pokryć dachowych oraz izolacji warstwowych.
W warunkach, gdzie izolacja z papy jest narażona na uszkodzenia mechaniczne, zabezpiecza się ją za pomocą warstw ochronnych betonowych lub obmurówek i wykładzin ceramicznych (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !