Rozbiórka obiektów

 
 
 

Rozbiórka obiektów

Rozbiórka zawsze oznacza koniec życia budynku. Zgodnie z zawartymi postanowieniami w ustawie o prawie budowlanym, rozbiórka obiektów traktowana jest jako jeden z rodzajów prac budowlanych. Zgodnie z tym założeniem, rozbiórka dowolnego obiektu musi zostać poprzedzona pozyskaniem wszelkich możliwych uprawnień. Wymaganiom podlegają także urządzenia budowlane, jakie zostaną zastosowane podczas wszystkich prac rozbiórkowych.

 

Są jednak pewne sytuacje, w których przeprowadzenie rozbiórki nie wymaga pozyskania pozwolenia. Oto one:

- pozwolenie nie jest wymagane przy przeprowadzaniu rozbiórki budynków oraz budowli, które nigdy nie zostały wpisane do rejestru obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków

- pozwolenie na rozbiórkę nie jest konieczne także w przypadku tych budowli, których wysokość nie przekracza 8 metrów, ale tylko pod warunkiem, że ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości

- pozwolenia na rozbiórkę nie są wymagane także przy obiektach i urządzeniach budowlanych, w przypadku których nie wymagano pozwolenia na budowę, a podczas całego swojego istnienia nie zostały wpisane na listę zabytków (opinie o programie).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami