Budowa własnego ujęcia wody

Budując nowy, dom inwestorzy często stoją przed dylematem, czy i jak wybudować własną studnię. Bywa też tak, że do działki nie można przyłączyć wody komunalnej (https://uprawnienia-budowlane.pl). W takiej sytuacji budowa własnego ujęcia wody jest jedynym rozwiązaniem. Jakie wymogi i formalności musi spełnić inwestor, by na jego działce stanęła studnia?

Własne ujęcie wody

Wymogi formalne. Podstawową kwestią jest weryfikacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, najlepiej jeszcze przed zakupem działki (program na komputer). W takim planie mogą się znajdować ograniczenia, które uniemożliwiają budowę studni.

W przypadku budowy studni na potrzeby budynku jednorodzinnego zwykle nie ma potrzeby uzyskiwania zezwolenia, chyba że studnia ma być głębsza niż 30 m lub planowane zużycie wody przekracza 5 m sześciennych na dobę (np. z powodu prowadzonej działalności gospodarczej) (program na telefon). W pozostałych przypadkach wystarczy zgłoszenie do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Jeżeli w ciągu 30 dni od zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu, można rozpocząć budowę studni (opinie o programie). Należy jednak pamiętać, że inwestycja musi ruszyć w terminie nie dłuższym niż dwa lata od terminu jej rozpoczęcia określonego w zgłoszeniu, w przeciwnym wypadku zgłoszenie straci ważność (segregator aktów prawnych).

Budowa studni głębszej niż 30 m, czyli studni wierconej wymaga od inwestora więcej zachodu. Należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne, do czego konieczne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. Dokumentację taką może sporządzić hydrogeolog lub projektant zajmujący się instalacjami wodnymi i kanalizacyjnymi. Budowę studni wierconych o dużej głębokości regulują przepisy Prawa wodnego oraz Prawa górniczego i geologicznego (promocja 3 w 1).

O co jeszcze warto zadbać przed rozpoczęciem budowy studni?

Budowa studni nie jest skomplikowana, w zależności od głębokości i wydajności warstwy wodonośnej inwestor ma do dyspozycji różne metody budowy (program egzamin ustny). Jednak jeżeli z budowanego ujęcia ma być czerpana woda pitna należy pamiętać o wykonaniu odpowiednich badań wody oraz o dokładnym określeniu miejsca występowania źródła wody. Warto też wynająć odpowiedniego fachowca, który będzie czuwał nad budową studni.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !