Blog

Kształt cząstek zdjęcie nr 10
30.05.2018

Rozbiórka obiektu budowlanego niezgodnego z projektem

W artykule znajdziesz:

Rozbiórka obiektu budowlanego niezgodnego z projektem

 
Kształt cząstek zdjęcie nr 11
Rozbiórka obiektu budowlanego niezgodnego z projektem

Samowolka budowlana to potoczna nazwa określająca obiekt budowlany, który znacznie odbiega od zatwierdzonego projektu. W przypadku, gdy odstępstwa są znaczne, inwestor ma obowiązek sporządzić oraz dostarczyć niezbędnym organom projekt zastępczy. Jeśli tego nie zrobi, to zostanie wszczęte postępowanie związane z samowolką budowlaną. Warto dodać, że wyróżnia się odstępstwa nieistotne oraz istotne (uprawnienia budowlane)Do istotnych odstępstw od projektu zalicza się m.in. zmianę powierzchni zabudowy, zmianę ilości kondygnacji, zmianę wysokości oraz szerokości obiektu, zmianę grubości ścian, podpiwniczenie budowli, a także szereg innych modyfikacji. W przypadku takich odstęp niezbędna jest zgoda wydana przez autora projektu. Oprócz tego wymagane jest pozwolenie na budowę całego przedsięwzięcia. Jeśli dany obiekt budowlany istotnie lub nieistotnie odbiega od projektu, to organ nadzoru budowlanego może wydać nakaz wykonania oraz dostarczenie projektu zamiennego.

 

Odpowiada za to inwestor, który ma obowiązek dostosować się do określonego terminu. Trzeba dodać, że w takim projekcie muszą znaleźć się nie tylko wykonane modyfikacje, ale również zakres działań budowlanych mających na celu doprowadzenie danego obiektu do stanu zgodnego z przepisami prawa (promocja 3 w 1)W ustalonym terminie organ nadzoru budowlanego ma za zadanie dokonać kontroli projektu zamiennego, a także pozostałych obowiązków wynikających z niezgodnością obiektu z projektem. Może to również nastąpić wcześniej, jeśli inwestor złoży stosowny wniosek. Jeśli obowiązek nie zostanie wykonany przez inwestora w nakazanym terminie, to dalsze roboty budowlane zostaną zablokowane. Może nawet być zlecona rozbiórka obiektu budowlanego (całego lub jego części). Organ nadzoru budowlanego może również nakazać doprowadzenie budynku do stanu wcześniejszego, czyli tego przez dokonaniem modyfikacji nieumieszczonych w projekcie (segregator aktów prawnych). Istotnym jest również to, że samowolka budowlana generuje także kary finansowe. Kary za każdą nieprawidłowość obliczane są odrębnie, a następnie sumowane.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Kształt cząstek zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Kształt cząstek zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Kształt cząstek zdjęcie nr 16 Kształt cząstek zdjęcie nr 17 Kształt cząstek zdjęcie nr 18
Kształt cząstek zdjęcie nr 19
Kształt cząstek zdjęcie nr 20 Kształt cząstek zdjęcie nr 21 Kształt cząstek zdjęcie nr 22
Kształt cząstek zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kształt cząstek zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kształt cząstek zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Kształt cząstek zdjęcie nr 32 Kształt cząstek zdjęcie nr 33 Kształt cząstek zdjęcie nr 34
Kształt cząstek zdjęcie nr 35
Kształt cząstek zdjęcie nr 36 Kształt cząstek zdjęcie nr 37 Kształt cząstek zdjęcie nr 38
Kształt cząstek zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kształt cząstek zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kształt cząstek zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami