Blog

30.05.2018

Rozbiórka obiektu budowlanego niezgodnego z projektem

Rozbiórka obiektu budowlanego niezgodnego z projektem

 
Rozbiórka obiektu budowlanego niezgodnego z projektem

Samowolka budowlana to potoczna nazwa określająca obiekt budowlany, który znacznie odbiega od zatwierdzonego projektu. W przypadku, gdy odstępstwa są znaczne, inwestor ma obowiązek sporządzić oraz dostarczyć niezbędnym organom projekt zastępczy. Jeśli tego nie zrobi, to zostanie wszczęte postępowanie związane z samowolką budowlaną. Warto dodać, że wyróżnia się odstępstwa nieistotne oraz istotne (uprawnienia budowlane)Do istotnych odstępstw od projektu zalicza się m.in. zmianę powierzchni zabudowy, zmianę ilości kondygnacji, zmianę wysokości oraz szerokości obiektu, zmianę grubości ścian, podpiwniczenie budowli, a także szereg innych modyfikacji. W przypadku takich odstęp niezbędna jest zgoda wydana przez autora projektu. Oprócz tego wymagane jest pozwolenie na budowę całego przedsięwzięcia. Jeśli dany obiekt budowlany istotnie lub nieistotnie odbiega od projektu, to organ nadzoru budowlanego może wydać nakaz wykonania oraz dostarczenie projektu zamiennego.

 

Odpowiada za to inwestor, który ma obowiązek dostosować się do określonego terminu. Trzeba dodać, że w takim projekcie muszą znaleźć się nie tylko wykonane modyfikacje, ale również zakres działań budowlanych mających na celu doprowadzenie danego obiektu do stanu zgodnego z przepisami prawa (promocja 3 w 1)W ustalonym terminie organ nadzoru budowlanego ma za zadanie dokonać kontroli projektu zamiennego, a także pozostałych obowiązków wynikających z niezgodnością obiektu z projektem. Może to również nastąpić wcześniej, jeśli inwestor złoży stosowny wniosek. Jeśli obowiązek nie zostanie wykonany przez inwestora w nakazanym terminie, to dalsze roboty budowlane zostaną zablokowane. Może nawet być zlecona rozbiórka obiektu budowlanego (całego lub jego części). Organ nadzoru budowlanego może również nakazać doprowadzenie budynku do stanu wcześniejszego, czyli tego przez dokonaniem modyfikacji nieumieszczonych w projekcie (segregator aktów prawnych). Istotnym jest również to, że samowolka budowlana generuje także kary finansowe. Kary za każdą nieprawidłowość obliczane są odrębnie, a następnie sumowane.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami