Rozbiórka obiektu budowlanego niezgodnego z projektem

 
Rozbiórka obiektu budowlanego niezgodnego z projektem

Samowolka budowlana to potoczna nazwa określająca obiekt budowlany, który znacznie odbiega od zatwierdzonego projektu. W przypadku, gdy odstępstwa są znaczne, inwestor ma obowiązek sporządzić oraz dostarczyć niezbędnym organom projekt zastępczy. Jeśli tego nie zrobi, to zostanie wszczęte postępowanie związane z samowolką budowlaną. Warto dodać, że wyróżnia się odstępstwa nieistotne oraz istotne (uprawnienia budowlane)Do istotnych odstępstw od projektu zalicza się m.in. zmianę powierzchni zabudowy, zmianę ilości kondygnacji, zmianę wysokości oraz szerokości obiektu, zmianę grubości ścian, podpiwniczenie budowli, a także szereg innych modyfikacji. W przypadku takich odstęp niezbędna jest zgoda wydana przez autora projektu. Oprócz tego wymagane jest pozwolenie na budowę całego przedsięwzięcia. Jeśli dany obiekt budowlany istotnie lub nieistotnie odbiega od projektu, to organ nadzoru budowlanego może wydać nakaz wykonania oraz dostarczenie projektu zamiennego.

 

Odpowiada za to inwestor, który ma obowiązek dostosować się do określonego terminu. Trzeba dodać, że w takim projekcie muszą znaleźć się nie tylko wykonane modyfikacje, ale również zakres działań budowlanych mających na celu doprowadzenie danego obiektu do stanu zgodnego z przepisami prawa (promocja 3 w 1)W ustalonym terminie organ nadzoru budowlanego ma za zadanie dokonać kontroli projektu zamiennego, a także pozostałych obowiązków wynikających z niezgodnością obiektu z projektem. Może to również nastąpić wcześniej, jeśli inwestor złoży stosowny wniosek. Jeśli obowiązek nie zostanie wykonany przez inwestora w nakazanym terminie, to dalsze roboty budowlane zostaną zablokowane. Może nawet być zlecona rozbiórka obiektu budowlanego (całego lub jego części). Organ nadzoru budowlanego może również nakazać doprowadzenie budynku do stanu wcześniejszego, czyli tego przez dokonaniem modyfikacji nieumieszczonych w projekcie (segregator aktów prawnych). Istotnym jest również to, że samowolka budowlana generuje także kary finansowe. Kary za każdą nieprawidłowość obliczane są odrębnie, a następnie sumowane.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !