Rozbiórka obiektu budowlanego - o czym trzeba pamiętać?

 
Rozbiórka obiektu budowlanego - o czym trzeba pamiętać?

Rozbiórka obiektu budowlanego regulowana jest przepisami prawa. Oznacza to, że bez uzyskania stosownego pozwolenia niemożliwym jest rozebranie, jakiegokolwiek obiektu, który uznany jest za budowlany i nie jest zawarty w art.31 ust.1 prawa budowlanego. Mowa tutaj nie tylko o budynkach mieszkalnych, ale również np. stodołach, czy też budynkach gospodarczych (uprawnienia budowlane). Wiele osób o tym zapomina i podejmuje się rozbiórki bez złożenia odpowiedniego wniosku. Naruszając przepisy trzeba liczyć się z grzywną finansową. Wniosek o rozbiórkę obiektu budowlanego należy złożyć w starostwie. Oczywiście wymagane jest to, aby skompletować niezbędną dokumentację m.in. zgodę właściciela/i obiektu, zakres planowanych robót, szkic zawierający usytuowanie budynku, opinie wydane przez inne organy (program uprawnienia budowlane na ANDROID)

 

Warto jednak dowiedzieć się, jakie budynki nie wymagają pozwolenia na rozbiórkę. W art. 31 ust. 1 prawa budowlanego określono, że są to:

1) budynki i budowle – niewpisane do rejestru zabytków oraz nieobjęte ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;

2) obiekty i urządzenia budowlane, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.Jeśli dany obiekt budowlany wpasowuje się w tę ustawę, to wystarczy jedynie dokonać zgłoszenia w administracji architektoniczno-budowlanej. 

W przypadku, gdy dany obiekt budowlany jest w stanie, który uniemożliwia użytkowanie, można zgłosić się z wnioskiem o wydanie nakazu rozbiórki. Należy jednak mieć świadomość, że takie rozwiązanie nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. Może zdarzyć się tak, że organ, który otrzymał wniosek, nie tylko nie wyda nakazu rozbiórki, ale również rozpocznie postępowanie mające na celu ustalenie aktualnego stanu obiektu (program uprawnienia budowlane na komputer). W takiej sytuacji zostaną zbadane przyczyny, które uniemożliwiły wykonania remontu, czy też odbudowy. Zwykle łączy się to z nakazem dokonania ekspertyzy technicznej obiektu budowlanego, co nie tylko jest długotrwałe, ale również generuje koszty.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami