Rozebranie pokrycia dachu uprawnienia budowlane

Rozebranie pokrycia dachu uprawnienia budowlane

Po rozebraniu pokrycia dachu usuwa się następnie poszycie z łat lub desek, przy czym rozbiórkę drewnianych elementów dachu powinna wykonywać brygada cieśli z pomocnikami. Przy rozbiórce dachów o konstrukcji płatwiowo-stolcowej ze stężeniami płatwi ze stolcami można usunąć poszycie dachu całkowicie, natomiast przy innej jego konstrukcji należy co l,0-l,2 m pozostawiać po dwie łaty lub deski dla zapewnienia stężenia dachu w kierunku podłużnym (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przed przystąpieniem do rozbiórki konstrukcji dachu należy dokonać jej przeglądu w celu ewentualnego wzmocnienia bardzo osłabionych jej elementów nośnych, aby w czasie rozbiórki dachu nie nastąpiło jego zawalenie się. Rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu kolejno krokwi, płatwi, kleszczy, stolców i murłat.

Przy rozbiórce dachów kozłowych należy przed ich rozbiórką podeprzeć prowizorycznie kozły, a następnie zdemontować kolejno kleszcze, krokwie, płatwie, kozły i murłaty (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Rozbiórce dachów z wiązarami wieszarowymi lub jętkowymi nie można dokonywać ich demontażu w pozycji stojącej, gdyż usunięcie z nich jednego elementu powoduje przeważnie zawalenie się całego wiązara. Z tych względów po zdjęciu pokrycia dachu poszycie dachu rozbiera się częściowo, pozostawiając po dwie łaty lub deski co 1,0 m.

Następnie, po umocowaniu pierwszego wiązara linami, usuwa się łaty czy też deski łączące go z sąsiednim wiązarem i kładzie się wiązar na strop, po czym tam go się rozbiera. W ten sposób postępuje się kolejno z wszystkimi wiązarami. W rzadkich przypadkach, gdy konstrukcję nośną dachu stanowią wiązary wykonane z kształtowników stalowych, rozbiórki wiązarów, po odpowiednim ich podparciu, dokonuje się z rusztowania, przez pocięcie ich palnikiem na kawałki i opuszczenie na dół. W celu ułatwienia demontażu belek należy przed ich wyjęciem rozebrać fragmenty ścian położone nad miejscem oparcia belek (uprawnienia budowlane). Po usunięciu z niżej położonego stropu drewna z rozebranego stropu rozbiera się ściany budynku do wierzchu belek niższego stropu, a następnie, po oczyszczeniu stropu z gruzu z rozebranych ścian, demontuje się go w poprzednio opisany sposób.

Po rozebraniu kolejnych stropów i ścian do poziomu stropu nad piwnicą należy przed przystąpieniem do demontażu tego stropu sprawdzić, czy nie spowoduje to zawalenia się ścian piwnicznych pod wpływem parcia ziemi. W przypadku gdyby taka możliwość istniała, trzeba częściowo odkopać ściany zewnętrzne budynku i dopiero potem przystąpić do rozbiórki części podziemnej (program egzamin ustny).

Rozbiórka stropów ceglanych

Rozbiórkę stropów ceglanych na belkach stalowych rozpoczyna się od zbicia tynku. Następnie usuwa się podłogę i warstwę wyrównawczą pod podłogą do wierzchu konstrukcji stropu między belkami. Rozbiórkę stropu między belkami należy wykonywać z pomostu z desek, ułożonego na tych belkach w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom rozbierającym strop (opinie o programie). W czasie rozbiórki stropów trzeba uniemożliwić dostęp do pomieszczeń znajdujących się pod nimi. Rozbiórkę powinno się wykonywać pasmami, prostopadle do ułożonych belek stalowych, przy czym gdy istnieje obawa, że strop leżący poniżej stropu rozbieranego może się pod ciężarem gruzu zawalić, trzeba go podstemplować.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że przy stropach ceglanych, wykonanych w postaci sklepień ułożonych między belkami stalowymi, działają na belki, poza siłami pionowymi, siły poziome i w przypadku rozebrania pasma stropu między belkami może nastąpić naruszenie równowagi sił, grożące zawaleniem się pozostałej części stropu (segregator aktów prawnych).

Aby zabezpieczyć się przed tego rodzaju awarią, należy przed przystąpieniem do rozbiórki sklepień wyciąć w środku rozpiętości belek, wzdłuż całego stropu, pas szerokości około 0,5 m i ułożyć między belkami stalowymi rozporki z krawędziaków o przekroju 10X10 cm. Po rozparciu w ten sposób całego stropu można przystąpić do jego rozbiórki pasmami w sposób opisany poprzednio.

sklepione z cegieł spotyka się przy rozbiórce starych domów już stosunkowo rzadko, przy czym przeważnie występują one nad częścią podziemną budynku (promocja 3 w 1). W tego rodzaju przypadkach stropy należy rozbierać z pomostów.

Bardzo często wystąpi przy tym konieczność podstemplowania stropów w celu zapobieżenia runięciu sklepień wraz ze ścianami stanowiącymi ich podpory pod wpływem działania sił poziomych występujących w tego rodzaju konstrukcjach. Rozebranie fragmentu sklepień, stanowiących układ statyczny w równowadze, może naruszyć tę równowagę i być przyczyną poważnej awarii.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !