Specjalne karteczki

Specjalne karteczki

Niestety, informacja o przemysłowej produkcji zakładów wytwarzających materiały budowlane jest organizowana niezadowalająco. Architekci i budowniczowie dotychczas nie rozporządzają pełną, powszechnie dostępną i stale odnawianą informacją (program uprawnienia budowlane na komputer).

W Związku Radzieckim dojrzała konieczność utworzenia stale działającego międzyresortowego systemu informacji o materiałach i wyrobach budowlanych, pracującego dokładnie i operatywnie. Pod tym względem zasługuje na uwagę doświadczenie niektórych zagranicznych służb informacyjnych; np. w Stanach Zjednoczonych Ameryki informacja o stosowanych w budownictwie materiałach, wyrobach, elementach i sprzęcie jest zamieszczana w periodycznie wznawianym wielotomowym katalogu ogólnym; we Francji wszystkie dane o materiałach budowlanych wydaje systematycznie wyżej wymieniony Ośrodek Naukowo-Techniczny CSTB; w stolicach Szwecji i Danii czynne są stałe wystawy materiałów i wyrobów budowlanych, które mają własne ośrodki informacyjne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przy wizytacji ekspozycji odwiedzający wystawę wypełniają specjalne karteczki na temat interesujących ich materiałów i wyrobów. Na podstawie tych karteczek informatorzy w ciągu kilku minut wybierają i wydają prospekty i katalogi, w których pośród innych danych zawarte są: charakterystyka techniczna, koszt, zakres i sposób stosowania (uprawnienia budowlane). Przy przestrzeganiu dwóch ostatnich punktów firmy gwarantują pewną i długotrwałą eksploatację materiału czy wyrobu w budynku.

Parametry masowej produkcji przemysłowej

Kilka lat temu współpracownik czasopisma angielskiego Building L. Meddon pisał o tym, że w najbliższej przyszłości Anglia będzie rozporządzać elektronicznym katalogiem materiałów i wyrobów budowlanych. Zebrano już szczegółową informację, dotyczącą poszczególnych grup wyrobów (np. o cegle i wyrobach sanitarno-technicznych) ze wszystkimi niezbędnymi dla użytkownika charakterystykami i danymi informacyjnymi o pełnym asortymencie produkcji i jej dostawcach (program egzamin ustny). Całkowita i w odpowiedni sposób przerobiona oraz zakodowana informacja przechowywana jest w pamięci elektronicznej maszyny cyfrowej. System pozwala wśród wielkiej liczby wariantów znaleźć właśnie te materiały, które ściśle odpowiadają zapotrzebowaniu zleceniodawcy do konkretnego zastosowania. Autor nie rozporządza danymi o tym, na ile udało się wdrożyć ten katalog, ale pomysł stworzenia elektronicznego informatora o przemysłowej produkcji materiałów budowlanych jest bezwarunkowo kuszący (opinie o programie).

Nowoczesne metody wznoszenia budynków z gotowych wyrobów i konstrukcji fabrycznej produkcji o wysokiej jakości pozwalają zapewnić wysoką jakość obiektów budownictwa bez zatrudniania kwalifikowanej siły roboczej. I to na swój sposób wykorzystują przedsiębiorcy dużych firm budowlanych. Raymond Camus, były inżynier w fabryce samochodów „Citroen”, który założył w 1949 r. jedną z pierwszych firm budowy domów we Francji, będącą obecnie głównym producentem wyrobów i konstrukcji dla prefabrykowanego budownictwa mieszkaniowego, mówił: „Jestem przekonany o tym, że w fabryce »Citroen« nie znajdzie się dostatecznie wykwalifikowanych robotników do wykonania sposobem chałupniczym chociażby dwóch samochodów dziennie; ci, którzy montują tysiące samochodów dziennie, nie umieją ich produkować (segregator aktów prawnych).

Również budownictwo mieszkaniowe, jeśli tylko zdecydować się na to, można realizować bez zwerbowania robotników kwalifikowanych. A przecież wykonanie domu mieszkalnego jest pod względem technicznym znacznie prostsze niż samochodu”. Właśnie dlatego firmy budowlane przechodząc na przemysłowe metody wznoszenia budynków są coraz bardziej zainteresowane w uzyskiwaniu materiałów i wyrobów wysokiej jakości i o maksymalnym wykończeniu fabrycznym. Wytwórców i dostawców tej produkcji zobowiązuje to do wzmożenia uwagi na sprawy atestacji i kontroli jakości materiałów budowlanych, odpowiadających wymaganiom użytkowników (promocja 3 w 1).

Mówiąc o roli normalizacji w polepszaniu jakości materiałów i wyrobów budowlanych, nie można pominąć jeszcze jednej dziedziny, w której udział architektów jest szczególnie konieczny. Chodzi o opracowanie wzorców reglamentujących estetyczne parametry masowej produkcji przemysłowej.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !