Rozkopy poziome

Rozkopy poziome
Rozkopy poziome

Rozkopy poziome można podzielić na takie, przy których załadowywanie środków transportowych odbywa się w sąsiednim rozkopie oraz takie, przy których załadowywanie środków transportowych odbywa się w tym samym rozkopie, w którym pracuje koparka (program uprawnienia budowlane na komputer).

Projektowanie rozkopów oparte jest na parametrach roboczych koparek.

Parametry robocze koparek przedsiębiernych są następujące:

 1.  Pojemność łyżki (q) w m3 oznacza geometryczną wewnętrzną jej objętość.
 2.  Promień kopania (R/cop) jest poziomą odległością osi obrotu koparki do końca zębów łyżki (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Odróżnia się następujące promienie kopania:

 • na poziomie spodu gąsienic (Rkopdm), a ten z kolei może być (Rkop dno min), lub (Rkop dno max),
 • przy poziomym najbardziej wysuniętym położeniu ramienia, będącym równocześnie największym promieniem kopania (Rkop max),
 • przy maksymalnej wysokości kopania (górnego) - (Rkop g max) (uprawnienia budowlane).
 • Wysokość kopania (Hkop) jest pionową odległością mierzoną od spodu gąsienic do zębów łyżki, przy czym odróżnia się:
 • wysokość kopania przy najwyższym położeniu ramienia (Hkop max),
 • wysokość kopania przy poziomym, najbardziej wysuniętym ramieniu (program egzamin ustny).
 • Promień załadowania (Rzai) jest poziomą odległością osi obrotu koparki do środka ciężkości łyżki, przy czym odróżnia się:
 • promień załadowania w poziomie ramienia przy największym wysunięciu ramienia (Rzai ram),
 • promień załadowania przy największym podniesieniu ramienia (przy największej wysokości załadowania) (Rzai max) (opinie o programie).

Promień załadowania

Promień załadowania określa odległość osi koparki do osi drogi środków transportowych odwożących urobek spod koparki.

 • Wysokość załadowania (Hzai) jest pionową odległością mierzoną od spodu gąsienic do spodu otwartego dna łyżki, przy czym odróżnia się:
 • wysokość załadowania przy poziomym położeniu ramienia (Hzairam),
 • wysokość załadowania przy największym podniesieniu ramienia (Hza\ max)-
 • Głębokość kopania poniżej spodu gąsienic (Hgi) jest pionową odległością mierzoną od spodu gąsienic do zębów łyżki przy najniższym możliwym jej położeniu (segregator aktów prawnych).

Rozróżnia się wysokości rozkopów normalne, minimalne i maksymalne. Wysokością normalną rozkopu nazywamy wysokość, przy której łyżka danej koparki napełnia się za jednym razem. Wysokość normalna jest różna dla każdej pojemności łyżki i dla każdej kategorii gruntu.

Stopień napełnienia łyżki, poza wysokością ściany wykopu, zależy również od konstrukcji samej łyżki. Dobrze skonstruowana łyżka napełnia się całkowicie przy mniejszej wysokości rozkopu. Na przykład w gruntach piaszczystych wilgotnych znaczne wysunięcie zębów tnących łyżki wpływa bardzo korzystnie na jej napełnienie, natomiast ta sama wydłużona ścianka przednia powoduje skutek odwrotny w gruntach gliniastych (nalepianie się urobku). W gruntach lekkich pożądane jest stosowanie łyżek szerokich o większej pojemności, dla gruntów zaś średnich i ciężkich - łyżek wąskich i długich. Wysokość minimalna (dopuszczalna w rozumieniu ekonomicznym) jest wysokością rozkopu, przy której średnie napełnienie łyżki waha się w granicach 0,75 (promocja 3 w 1).

Wysokość maksymalna rozkopów ma istotne znaczenie w przypadku gruntów spoistych. W gruntach lekkich odspajanie odbywa się zazwyczaj w dolnych partiach rozkopu, przy czym górne zsuwają się ku dołowi tak, iż kąt pochylenia zbocza rozkopu zbliża się do kąta stoku naturalnego danego gruntu. Dlatego w gruntach lekkich, sypkich wysokość rozkopu może być nawet nieco wyższa od wysokości maksymalnej kopania (Hkop max)- W gruntach spoistych natomiast tworzą się w górnych partiach ściany rozkopu nawisy, które obrywając się (pod własnym ciężarem lub wpływem deszczów) mogą zagrażać koparce oraz personelowi zatrudnionemu przy koparce. W związku z tym największa wysokość kopania przy gruntach spoistych nie może przekroczyć wysokości maksymalnej (Hkop max)-

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !