Rozliczanie czasu pracy podczas praktyki zawodowej

Czas pracy podczas odbywania praktyki zawodowej uprawniającej do egzaminu na uprawnienia budowlane jest określony przez odpowiednie przepisy. Zgodnie z nimi okres praktyki zawodowej rozlicza się w tygodniach pracy, bez względu na to, jaka umowa podpisana jest z pracodawcą (program na komputer). Tydzień pracy składa się z 5 dni, przy czym nie musi to być od poniedziałku do piątku – dni pracy zależą od obowiązującego systemu pracy oraz pracodawcy. Rok praktyk składa się z dokładnie 52 tygodni pracy. Do okresu praktyki nie wliczają się urlopy oraz długie przerwy świąteczne (program na telefon). Oznacza to, że jeśli w tygodniu wypadnie więcej niż 2 dni wolnego, to nie zostanie on zaliczony jako tydzień pracy (promocja 3 w 1).

Dzień pracy będzie zaliczony


Liczba przepracowanych w dniu pracy godzin nie ma znaczenia – oznacza to, że nawet jeśli kandydat przepracował 1 godzinę, to zostanie to potraktowane jako dzień przepracowany (program na egzamin ustny). Co ważne, praktyka zawodowa może być wykonywana zarówno na podstawie stosunku pracy, jak i dowolnej umowy cywilnoprawnej – wymienione zasady są takie same bez względu na rodzaj umowy. Oczywiście należy pamiętać o tym, że ostateczną decyzję co do uznania praktyk zawsze podejmuje właściwa miejscowo okręgowa komisja kwalifikacyjna izby inżynierów budownictwa (segregator).
Obowiązujące zasady mogą nieznacznie wydłużyć okres praktyk dla osób, które pracują na etacie – wynika to z tzw. straconych tygodni, czyli tych, w których kandydat nie przepracuje więcej niż 5 dni. W przypadku osób pracujących na umowach cywilnoprawnych czas praktyk może być znacznie krótszy, ponieważ dzień pracy będzie zaliczony już po przepracowaniu 1 godziny (opinie). Należy jednak pamiętać o tym, że nie ma obecnie możliwości odbywania jednocześnie praktyk dla dwóch różnych specjalności uprawnień. Oznacza to, że w czasie rozliczania dni pracy trzeba zdecydować się na praktykę dla jednej, wybranej specjalności uprawnień budowlanych – przed zmianą przepisów można było łączyć praktyki, np. 8 godzin na etacie oraz 4 na umowie cywilnoprawnej. Kolejne uprawnienia będą więc wymagały ponownego odbycia praktyk.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !