Rozmieszczenie alkaliów

Rozmieszczenie alkaliów

Rozmieszczenie alkaliów w fazach klinkierowych. Wielu autorów wykazuje w swych pracach, że przy obecności S03 w klinkierze, w ilości wystarczającej do związania wszystkich zawartych w nim alkaliów, nie tworzą się poza fazą alkalicznosiarczanową inne fazy zawierające te tlenki. W szczególności z obliczenia faz zawierających alkalia metodą T. Newkirka wynika, że alkalia mogą wchodzić w skład innych faz jedynie przy stosunku i dlatego w badanych klinkierach wszystkie alkalia występują jako siarczany (program uprawnienia budowlane na komputer).

Z drugiej strony, niektórzy autorzy przypuszczają, że alkalia wchodzą w skład wszystkich faz klinkieru portlandzkiego w różnych ilościach.
Szczególnie interesujące jest zagadnienie wyjaśnienia rozmieszczenia alkaliów w różnych fazach klinkierowych w związku z brakiem lub bardzo nieznaczną zawartością składnika glinowego, zawierającego, według opinii wielu badaczy, podstawową ilość alkaliów sodowych nie związanych w formie siarczanów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Do badań zastosowano analizę chemiczną, a tlenki sodu i potasu w roztworach poekstrakcyjnych oznaczono za pomocą fotometru płomieniowego.
Tlenek potasowy. We wszystkich badanych klinkierach tlenek potasowy występuje w postaci siarczanów, a także jest w składzie innych faz klinkierowych, z wyjątkiem krystalicznych glinożelazianów. Największa ilość tlenku potasowego (do 58,4% całkowitej zawartości) występuje w klinkierze w postaci siarczanu potasowego. Należy zaznaczyć, że ilość tego siarczanu, oznaczona fazową analizą chemiczną, jest nieco mniejsza, niż wynika to z obliczenia metodą T. Newkirka. Znaczna część potasu (254-36% ogólnej ilości) jest zawarta w krzemianach. Część tlenku potasu znajduje się w klinkierowej fazie szklistej, jednak jest ona znacznie mniejsza (94-23%) (uprawnienia budowlane).

Zawartość tlenku potasowego

Zawartość tlenku potasowego w poszczególnych fazach jest proporcjonalna do ogólnej jego zawartości w klinkierze o danym składzie. Sumaryczna ilość tlenku potasowego, zawartego w poszczególnych składnikach klinkieru, zgadza się z ogólną zawartością tego tlenku, określoną metodą analizy wagowej i fotometrii płomieniowej..
Tlenek sodowy. Część tlenku sodowego (ok. 104-30%) wchodzi w skład krzemianów, co zgadza się z danymi podawanymi przez licznych autorów, uważających, że tlenek ten występuje w postaci roztworu stałego w belicie lub w obu ortokrzemianach (program egzamin ustny).

Zawartość tlenku sodowego w krzemianach (przy mniej więcej jednakowej ogólnej jego zawartości w klinkierze) jest tym większa, im mniejsza jest wartość modułu nasycenia klinkieru.
Do bezpostaciowych faz klinkierowych wchodzi mniej niż połowa ogólnej zawartości tlenku sodowego, co zgadza się z informacjami o tym, że zwiększenie zawartości alkaliów nie prowadzi do znaczniejszego zwiększenia udziału fazy ciekłej (opinie o programie).

Ilość sodu występującego w postaci siarczanu wynosi od 15 do 31% ogólnej jego ilości i zmniejsza się wraz z obniżeniem modułu nasycenia, pomimo zwiększenia ogólnej zawartości Na20 w klinkierze. Uzyskane wyniki świadczą o tym, że tlenek sodowy występuje w postaci siarczanów oraz we wszystkich fazach klinkierowych - w postaci roztworów stałych (segregator aktów prawnych).
Dodatkowe potwierdzenie tego wniosku uzyskano przy określaniu alkaliów rozpuszczalnych w wodzie metodą potrząsania zawiesin o małym (5 : 100) stężeniu.

W ciągu pierwszych 2-4 h przechodzi do roztworu ok. 20% wszystkich alkaliów zawartych w próbce. W tym okresie odbywa się rozpuszczanie składnika siarczanowego. W następnych godzinach zawartość alkaliów w ekstraktach zwiększa się powoli. Pod koniec okresu 8-9 h zawartość alkaliów rozpuszczalnych w wodzie osiąga 15-30% ogólnej ich zawartości w klinkierze. Różnica w ilości alkaliów, rozpuszczonych w ciągu tego okresu i określonych metodą chemicznej analizy fazowej jako związanych w siarczany, wynosi ±2%. Po 8-10 h obróbki stężenie tlenku sodowego ponownie raptownie zwiększa się, co wskazuje na przejście do roztworu alkaliów wchodzących w skład podstawowych minerałów klinkierowych (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !