Praktyka w 2019 – najważniejsze zmiany

Praktyka w 2019 – najważniejsze zmiany


Nowy projekt ustawy o inżynierach budownictwa zakłada wprowadzenie pewnych zmian związanych z odbywaniem praktyki zawodowej wymaganej do uprawnień budowlanych (program na komputer). Przede wszystkim nie będzie już kierownika praktyki zawodowej, ale patron praktyki, którego obowiązkiem będzie odpowiednie przygotowanie kandydata na uprawnienia do wykonywania w przyszłości zawodu inżyniera budownictwa.

Ponadto patron praktyki zawodowej będzie potwierdzał odbycie praktyki zawodowej (program na telefon). Jednak pojęcie patrona będzie nieco inne niż dotychczas obowiązujące, który obecnie ma uprawnienia tylko do potwierdzania praktyki w niektórych przypadkach. Zmiana nazewnictwa nie jest tylko formalna, ponieważ wprowadza pewne ograniczenia. Podstawowym ograniczeniem jest to, że nowym patronem będzie mogła zostać wyłącznie osoba, która należy do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i jednocześnie posiada uprawnienia budowlane od przynajmniej 5 lat. Co więcej, uprawnienia te muszą być zgodne w swoim zakresie z tymi, o jakie stara się kandydat na uprawnienia budowlane (program egzamin ustny).

Ponadto w trakcie patronatu patron musi pełnić samodzielną funkcję techniczną na budowie lub jako projektant. Z pewnością będzie to miało negatywny wpływ na dostęp do zawodu, ponieważ mniej osób będzie uprawnionych do kierowania praktyką zawodową. Pozytywnym efektem zmian będzie natomiast podniesienie poziomu przygotowania zawodowego przyszłych kierowników budów i projektantów (opinie o programie).

Numer uprawnień budowlanych

Bardzo ważną zmianą będzie z pewnością wprowadzenie obowiązku informowania odpowiedniej miejscowo okręgowej izby inżynierów o fakcie podjęcia praktyki zawodowej (segregator aktów prawnych). W tym celu konieczne będzie złożenie zgłoszenia, które będzie zawierać imię oraz nazwisko kandydata na uprawnienia budowlane, numer uprawnień budowlanych oraz wpis na listę członków izby patrona kierującego praktyką zawodową (promocja 3  w 1). Na pewno taka dodatkowa formalność w pewnym stopniu utrudni praktykę zawodową. Jednak w praktyce będzie to dla kandydatów zabezpieczenie, ponieważ osoba którą oficjalnie zgłosi się do izby jako patrona, będzie zobowiązana do potwierdzenia ukończenia praktyki zawodowej.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !