Rozmieszczenie zgnilizny

Rozmieszczenie zgnilizny

Niezależnie od struktury drewno w tym stadium rozkładu nadaje się jedynie na opał; ze względu na wydatne obniżenie własności mechanicznych i małą zwięzłość nie może ono znaleźć zastosowania w produkcji (program uprawnienia budowlane na komputer).
Rozmieszczenie zgnilizny w pniu. W wielu wypadkach rozmieszczenie zgnilizny w pniu decyduje o możliwości zastosowania i wykorzystania drewna.

Jeżeli zgnilizna zlokalizowana jest tylko w części przekroju poprzecznego lub w części długości strzały, to usunięcie wadliwej części drewna może nastąpić w trakcie obróbki wstępnej (wyrzynki) w czasie przecierania, łuszczenia lub innych form obróbki. Zgnilizna natomiast występująca jednocześnie w różnych miejscach pnia często dyskwalifikuje drewno jako materiał użytkowy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Ze względu na położenie na przekroju poprzecznym pnia wyróżnia się zgniliznę zewnętrzną, wewnętrzną i rozrzuconą.

Zgnilizna zewnętrzna jest to zgnilizna przyobwodowych warstw drewna okrągłego. Na czole występuje ona w postaci pierścienia porażonego drewna o barwie jasnobrunatnej, słomkowej lub białej. Struktura porażonego drewna jest najczęściej włóknista. Zgnilizna zewnętrzna występuje na drewnie iglastym i liściastym (uprawnienia budowlane).
Zgniliznę zewnętrzną na drzewach żywych, najczęściej iglastych, powoduje opieńka miodowa (Armillaria mellea Vahl.). W drewnie ściętym zgnilizna zewnętrzna może wystąpić pod wpływem różnych grzybów powodujących zgnilizny składowe; w niekorzystnych warunkach składowania zgnilizna ta może z czasem opanować wewnętrzną część pnia (program egzamin ustny).

Zgnilizna zewnętrzna w drewnie dębowym nie stanowi większej wady, gdyż występowanie jej ogranicza się do bielu, który odpada w trakcie obróbki tarcicy, a w okleinach ulega redukcji przy pomiarze. Natomiast w drewnie łuszczarskim zgnilizna zewnętrzna stanowi poważną wadę, gdyż występuje w przyobwodowej części pnia, która przedstawia główną wartość użytkową przy łuszczeniu forniru.
Przy pomiarze zgnilizny zewnętrznej w drewnie okrągłym określa się głębokość jej zasięgu w cm lub w ułamku średnicy.

Zgnilizna wewnętrzna (mursz środkowy) występuje w wewnętrznej, zwykle przyrdzeniowej części drewna okrągłego (opinie o programie). U gatunków iglastych barwa porażonego drewna jest ciemna, u liściastych zaś jest zazwyczaj jaśniejsza niż w drewnie normalnym.

Zgnilizna rozrzucona

Zgniliznę wewnętrzną w żywych drzewach iglastych wywołują najczęściej: huba korzeniowa (Fomes annosus Karst.), czyli wrośniak korzeniowy (Trametes radiciperda Hart.) i wrośniak sosnowy (Trametes pini [Brot.] Fr.), a w drewnie ściętym twardziak łuskowaty (Lentinus squa- mosus [Schaeff.] Quel.).
U gatunków liściastych zgnilizna wewnętrzna powstaje tylko na drzewach żywych; wywołują ją głównie: huba ogniowa (Fomes igniarius Fr.) i skórnik popękany (Stereum frustulosum Fr.).

Przy pomiarze zgnilizny wewnętrznej w drewnie okrągłym podaje się średnicę części uszkodzonej w ułamku ^średnicy sortymentu. W tarcicy wyraża się szerokość części uszkodzonej w ułamku szerokości; w drewnie łuszczarskim podaje się najmniejszą grubość ścianki użytecznej lub największą średnicę części uszkodzonej (segregator aktów prawnych).
Zgnilizna rozrzucona występuje w postaci nieregularnie rozmieszczonych plam na całym przekroju poprzecznym drewna okrągłego czasem obejmuje ona tylko jedną stronę przekroju.
Zgniliznę rozrzuconą spotyka się prawie wyłącznie w drewnie ściętym lub w drzewach obumarłych na pniu. Wyjątek stanowi zgnilizna powodowana przez żagiew siarkową (Polyporus sulphureus [Buli.] Fr.) i hubę pospolitą (Fomes fomentarius Fr.), które występują na żywych drzewach liściastych.

Zgnilizna rozrzucona często występuje w miejscach uszkodzeń żywych drzew, jak na przykład w martwicy; wówczas nazywa się ją zgnilizną urazową (promocja 3 w 1).
Zgniliznę rozrzuconą u gatunków iglastych wywołują najczęściej siat- kowiec płotowy (Lenzites sepiaria [Wulf.] Fr.) i krowiak łykowaty (Palillus acheruntius [Humb.] Fr.); u gatunków liściastych zgniliznę rozrzuconą powodują głównie huba pospolita (Fomes fomentarius Fr.) i hubczak różnobarwny (Polystictus versicolor [L.] Fr.). Powstawaniu zgnilizny rozrzuconej w drewnie ściętym zapobiega się przez odpowiednie jego składowanie i konserwację oraz przez higienę składu (usuwanie odpadów drzewnych, trocin i korowiny, nasycanie legarów).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami