Różnica między patronatem a kierownikiem praktyki zawodowej – stanowisko IARP

Ustawa Prawo budowlane z 2014 roku o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych, która zmieniła m. in. ustawę z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, wprowadziła nowe pojęcia, czyli „patron” i „pod patronatem” (https://uprawnienia-budowlane.pl). Wywołało to wiele dyskusji oraz wątpliwości w rozumieniu obu tych pojęć, zwłaszcza że bez zmian pozostawiono w ustawie pojęcia „kierownik” i „pod kierownictwem”.

Różnica między patronatem a kierownikiem praktyki zawodowej

W związku z tym Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej wydała stanowisko, którego celem jest pokazanie różnic między wspomnianymi funkcjami (program na komputer). Biorąc pod uwagę definicję słownikową, patronem nazywa się opiekuna, gwaranta jakości, protektora lub mecenasa, przy czym może to być funkcja honorowa. Kierownik jest natomiast kontrolerem, organizatorem lub przełożonym, co oznacza, że funkcja ta jest ściśle związana ze stosunkiem pracy i zależnością zawodową (program na telefon).

Patrona wprowadzono do ustawy celowo, przy czym praktyka wykonywana pod patronatem jest równorzędna do praktyki wykonywanej pod kierownictwem. Celem wprowadzenia patronatu było ułatwienie dostępu do zawodu architekta. Z tego właśnie względu ustanowiono dwie instytucje, które różnią się od siebie stosunkiem formalno-prawnym (opinie o programie). W przypadku, gdy taki stosunek z osobą odbywającą praktykę istnieje, to sprawowane jest kierownictwo nad praktyką, natomiast jeśli stosunek nie istnieje, to praktyka odbywa się pod patronatem. Patronem może być osoba, która jest np. krewnym osoby odbywającej praktyki zawodowe (segregator aktów prawnych).

Wprowadzenie pojęcia patronatu

Wprowadzenie pojęcia patronatu miało w zamierzeniu ustawodawcy umożliwić odbywanie praktyki zawodowej w tzw. warunkach domowych, czyli bez służbowego stosunku z kierownikiem praktyk budowlanych (promocja 3 w 1). Dotyczy to wyłącznie praktyki projektowej – praktyki na budowie muszą odbywać się pod kierownictwem. Zarówno w przypadku patronatu, jak i kierownictwa wymagane jest, aby praktykant bezpośrednio uczestniczył w pracach projektowych. Patronem może być tylko osoba, która ma przynajmniej 5-letnie doświadczenie przy sporządzaniu projektów (program egzamin ustny).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !