Różnica pracy taśmowej

Różnica pracy taśmowej

Idea pracy równomiernej jest odpowiednikiem budowlanym pracy taśmowej w przemyśle fabrycznym, przy czym jedną ze specyficznych różnic jest to, że siłą napędową taśmy fabrycznej, poruszającej się z jednostajną (równomierną) szybkością, jest moc maszyn, a przy pracy równomiernej w budownictwie taką siłą napędową jest, obok samej metody pracy, poczucie odpowiedzialności uczestników całego zespołu budowy za wysoką jednolitą wydajność (program uprawnienia budowlane na komputer).
Różnica pracy taśmowej w przemyśle fabrycznym w porównaniu z pracą równomierną w realizacji budowy polega również na tym, że o ile w pierwszym przypadku taśma z przedmiotami podlegającymi obróbce porusza się równomiernie wzdłuż stanowisk obsługi ludzkiej, o tyle na budowie jest odwrotnie.

Przedmioty podlegające obróbce są nieruchome, a obsługa ludzka przesuwa się wzdłuż nich równomiernie.
W celu utrzymania rytmiczności pracy konieczne jest również takie ustawienie płac, aby zachęcić załogę do niezmiennego jej stosowania (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Realizacja budowy według zasad pracy równomiernej sprzyja ustaleniu wskaźników tej realizacji, a przede wszystkim wskaźnika, który wyraża zdolność produkcyjną budowy. Zdolność produkcyjną budowy można określić jako średnią ilość produkcji w jednostce czasu, w zakresie głównych rodzajów robót.

Wskaźniki zdolności produkcyjnej zakładu przemysłowego istnieją od dawna w przemyśle fabrycznym, stanowiąc podstawową cechę zakładu, a ich odpowiedniki na budowie stanowić by mogły niemniej ważny instrument określania zdolności produkcyjnych osiąganych na poszczególnych obiektach lub ich zespołach (uprawnienia budowlane).
Wskaźniki produkcyjne budowy znajdują zastosowanie w niniejszej pracy we wszystkich harmonogramach jako dzienne ilości produkcyjne poszczególnych rodzajów robót, przy czym umieszczono je w zestawieniach analitycznych do harmonogramów w kolumnach pod nazwą „dzienna wydajność budowy”.

Względy technologiczne

Praca równomierna może być realizowana tylko przy kompletnej dokumentacji technicznej, odpowiednio wysokim ogólnym poziomie organizacji na budowie oraz przy całkowitym zapewnieniu terminowych dostaw wszelkich środków niezbędnych do wykonania budowy (program egzamin ustny).
Korzystając z powyższego wzoru można rozwiązać następujące dalsze zagadnienia, niezbędne przy projektowaniu organizacji, opierającej się na zasadach pracy równomiernej.

Jeśli czasy trwania poszczególnych cyklów roboczych na wszystkich działkach wszystkich szczegółowych ciągów organizacyjnych są sobie równe i równe rytmowi, tj. gdy t’ = r = const, wówczas schemat takiego harmonogramu w układzie prostoliniowym. Ten sam harmonogram w układzie współrzędnych. Jednakże w niektórych przypadkach czas trwania cyklów t’ w poszczególnych ciągach organizacyjnych w porównaniu z pozostałymi wymaga przedłużenia (względy technologiczne). Aby w tych warunkach zachować cykliczność ogólnego ciągu organizacyjnego obiektu, przedłużenie to musi być wielokrotne w stosunku do t’ (opinie o programie).

W tych przypadkach trzeba jednak na ciągach organizacyjnych zatrudniać tylokrotnie zwiększoną liczbę brygad, ilokrotnie zwiększono przy tym przedłużaniu cykl t\ Na przykład przy dwukrotnym przedłużeniu cyklu t’ ciągu ni i vi w stosunku do pozostałych należy zatrudnić na tych ciągach podwójną liczbę brygad roboczych, przy czym brygada pierwsza ciągu III przechodziłaby z pierwszej działki na trzecią, z trzeciej na piątą itd., a brygada druga z działki drugiej na czwartą itd. (segregator aktów prawnych).

Inny szczególny przypadek stosowania metody pracy równomiernej (w układzie cyklicznym) zachodzi wówczas, gdy konieczne są przerwy w przebiegu pracy.
Przerwa taka może być potrzebna np. w celu umożliwienia przeschnięcia tynków wewnętrznych przed przystąpieniem do ich malowania. Aby zachować cykliczność przebiegu ciągów organizacyjnych w ogólnym ciągu organizacyjnym obiektu, przerwy te muszą być albo równe czasom trwania cyklów t’ (jak pokazano na rysunku), albo wielokrotne w stosunku do czasu ich trwania (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !