Rozpatrywane projekty

Rozpatrywane projekty

Nad środkami, mającymi zapobiegać omawianym zjawiskom, prowadzi się od paru lat studia; nie znaleziono jednak dotychczas takiego rozwiązania, które by opisane trudności usuwało w pełni i samoczynnie (program uprawnienia budowlane na komputer).
Rozpatrywane projekty można podzielić na trzy grupy:
- urządzenia, które stwarzałyby w kanale wejściowym prąd płuczący, samoczynnie oczyszczający kanał z rumowiska;
- urządzenia, które by nie dopuszczały rumowiska do kanału wejściowego, zatrzymując je przed portem, co można by połączyć z hydraulicznym przesyłaniem rumowiska na zawietrzną portu;
- urządzenia, które by systematycznie oczyszczały kanał wejściowy w sposób hydrauliczny, przerzucając urobek na zawietrzną portu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Studia, prowadzone w latach 1955-1960 przez Instytut Morski w Gdańsku, nie ograniczały się tylko do rozważań teoretycznych, lecz objęły również szeroki program badań modelowych, które pozwoliły na wyciągnięcie pewnych wniosków co do skuteczności proponowanych urządzeń.
Największe może nadzieje rokują te urządzenia, których zadaniem byłoby samoczynne płukanie kanału wejściowego. Z badań modelowych, przeprowadzonych z kilku wariantami rozwiązań, najlepsze wyniki uzyskano za pomocą urządzenia (uprawnienia budowlane).

Urządzenie to ma charakter zbiornika płuczącego, którego granicę z jednej strony stanowi port, z przeciwnej ostroga wysunięta w morze, od strony morza zaś falochron podwodny. Falochron ten, założony mniej więcej na przedłużeniu końcówki głównego falochronu portowego, pozostawia między sobą a falochronem portowym nie obudowaną przerwę szerokości ok. 60 m (program egzamin ustny).
Fala przelewająca się nad falochronem podwodnym stwarza w obrębie zbiornika spiętrzenie wody, która dążąc do wyrównania poziomów, powraca ze zbiornika do morza w postaci prądu przydennego pulsacyjnego lub jednostajnego poprzez przerwę pomiędzy falochronem portowym a falochronem podwodnym.

Badania modelowe

Badania modelowe, przeprowadzone w Instytucie Morskim w Gdańsku, wykazały, że urządzenie takie działa sprawnie, nie usuwa jednak w całości ławicy utworzonej przed wejściem. W celu podniesienia jego skuteczności może być celowe założenie dodatkowych kierownic dennych w postaci progów podwodnych, skierowanych równolegle do osi kanału wejściowego. Dotychczasowe badania potwierdziły pewną skuteczność tych kierownic na płuczące działanie urządzenia (opinie o programie).

Jego wadą jest dość wysoki koszt, który jednak nie jest znacznie wyższy niż koszt innych proponowanych urządzeń.
Na tych samych zasadach miałoby działać inne urządzenie w postaci falochronu (ewentualnie podwodnego), zaprojektowanego mniej więcej równolegle do końcówki głównego falochronu portowego, z pewną zbieżnością ku głowicy tego falochronu. Zbieżność ta miałaby spowodować w utworzonym w ten sposób kanale wzmożony prąd, powodujący samooczyszczanie się nie tylko kanału, ale i przestrzeni u jego wylotu, tzn. w kanale wejściowym.

Badań modelowych tego projektu nie prowadzono, gdyż już ze wstępnych rozwiązań wynikło, że uprzednio opisane urządzenie rokuje większą skuteczność.
Do urządzeń powstrzymujących rumowisko przed portem należy falochron blokujący, którego stateczność zbadano, dochodząc do wniosku, że powinien on powstrzymać dużą ilość piasku przenoszonego równolegle do brzegu. Aby nie odbierać tego piasku półwyspowi, konieczne byłoby zainstalowanie pogłębiarki ssąco-refulującej, która by rurociągiem tłocznym przerzucała akumulujący się przy falochronie piasek na zawietrzną stronę portu (segregator aktów prawnych). Nie wyjaśniono jednak jeszcze kilku zagadnień, między innymi tak istotnego, czy falochron blokujący zatrzyma całe rumowisko czy też tylko jego część, co znacznie zmniejszałoby skuteczność urządzenia.

Spośród urządzeń, które by systematycznie oczyszczały kanał wejściowy za pomocą stałych instalacji hydraulicznych. Wymagałoby ono ułożenia w dnie kanału wejściowego kilku rurociągów ssawnych z wlotami, zaopatrzonymi w zdalnie sterowane klapy, doprowadzonych do podziemnej stacji pomp, zmontowanej na akwenie przyportowym po zawietrznej portu (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !