Rozszerzenie produkcji

Rozszerzenie produkcji

W razie konieczności pustki można wypełnić sztucznym tworzywem piankowym lub innym materiałem, a licową powierzchnię płyt, nacinanych na dowolną potrzebną długość, wykończyć fornirem, azbestocementem, warstwami papierowej masy plastycznej, błonką polichlorowinylową i in. Rozszerzenie produkcji i stosowania tych nowych materiałów jest bezsprzecznie bardzo perspektywiczne (program uprawnienia budowlane na komputer).

Należy zwrócić baczną uwagę na rozwój produkcji i wdrażanie do praktyki budowlanej kombinowanych warstwowych, plastrowych typu „plaster miodu” (papierowych, tekturowych, z masy plastycznej) i innych wielkowymiarowych wyrobów do izolacji cieplnej konstrukcji osłonowych i do urządzania prefabrykowanych warstw ochronnych pod układane podłogi, jak również pod rolowe hydro- i termoizolacyjne pokrycia dachowe (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zagadnienie pokrycia dachowego jest to według A. Popowa zagadnienie niezawodności eksploatacji budynku. Dlatego rozszerzenie wykazu i polepszenie jakości materiałów dekarskich i hydroizolacyjnych to jedno z ważnych zadań przemysłu materiałów budowlanych. Produkuje się rokrocznie ok. 4 mld m2 materiałów dekarskich, głównie rolowych (ok. połowy ogólnej wielkości produkcji) ruberoid, papę, hydroizol i pergamin w oparciu o spoiwa bitumiczne i smołowe. Pod względem produkcji tych materiałów Związek Radziecki zajmuje drugie miejsce w świecie (uprawnienia budowlane). Jednakże jakość ich nie odpowiada jeszcze stawianym im wysokim wymaganiom eksploatacyjnym. Są one produkowane na osnowie tekturowej, co znacznie obniża ich trwałość (włókna tektury źle przesycone spoiwem pęcznieją i gniją). Naprawa i odnowa miękkich pokryć dachowych związane są ze znacznymi nakładami rzeczowymi (materiałowymi) i wydatkami na robociznę (program egzamin ustny).

Pracochłonność robót

Polepszenie jakości rolowych materiałów dekarskich jest złożonym zagadnieniem, którego rozwiązanie prowadzone jest jednocześnie w kilku kierunkach. Z jednej strony jest to polepszanie jakości surowców i w pierwszej kolejności tekturowej osnowy materiałów, jak również technologii ich wytwarzania, z drugiej „modernizacja” produkcji, tworzenie nowych rodzajów miękkich pokryć dachowych, wyróżniających się lepszą odpornością na wpływy atmosferyczne, długotrwałością i innymi ważnymi cechami eksploatacyjnymi (opinie o programie).

Jednocześnie ze zwiększeniem udziału produkcji efektywnych rodzajów ruberoidu (ruberoidu z wkładką z tkaniny szklanej; ruberoidu obciążonego i zabezpieczonego przeciwgnilnie, materiałów z gruboziarnistą posypką kolorową i in.) w dużym tempie rozwijać się będzie produkcja nowych rodzajów rolowych pokryć dachowych folii izolacyjnej i innych materiałów z zastosowaniem folii metalowej, produkcja zbrojonych i błonkowych bezosonowowych materiałów polimerowych. Zbrojone włóknem szklanym lub tkaniną szklaną powłoki mogą być stosowane nie tylko w postaci gotowego materiału rolowego, ale również jako nakładane na izolowaną powierzchnię żelbetowego lub innego pokrycia bądź metodą napylania włókna i spoiwa z utwardzaczem, bądź też warstwowego oklejania tkaniną nasyconą masą hydroizolacyjną. We wszystkich tych wariantach niezawodną ochronę powłoki przed oddziaływaniem mechanicznym i wpływami atmosferycznymi stanowi zasypywanie drobnym żwirem (segregator aktów prawnych).

Rozszerza się produkcja nowych rodzajów lepików do tzw. bezrolowych pokryć dachowych z surowców polimerowych chlorosulfopolietylenowych, bitumiczno-polimerowych i lateksowych. Dzięki polepszeniu jakości produkowanych materiałów dachowych i hydroizolacyjnych oraz wdrożeniu nowych rodzajów produkcji ich zużycie na 1 ms dachu i pracochłonność robót obniża się (zmniejszy się liczba warstw materiału, mechanizuje się jego układanie itp.). Ze wzrostem zakresu stosowania przemysłowych materiałów i wyrobów dekarskich zmniejszą się odpowiednio właściwe zakresy stosowania tradycyjnych pokryć dachowych (blachy, dachówki, azbestocementu). Jednakże w najbliższej przyszłości pozostaną one podstawowymi płytowego i przestrzennoblokowcgo) budownictwa powoduje wciąż wzrastające zapotrzebowanie na asortyment wysokogatunkowych materiałów uszczelniających (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !