Blog

08.12.2021

Roztwór szarego mydła

W artykule znajdziesz:

Roztwór szarego mydła

Roztwór szarego mydła

Na 1 m2 powierzchni zużywa się około 160 g roztworu. Każdą następną warstwę należy układać po wyschnięciu poprzedniej. Przy zastosowaniu tartaryzacji do zbiorników na wino należy zwrócić uwagę, ażeby piasek w zaprawie był kwarcowy; szczególnie należy unikać kruszywa wapiennego lub bogatego w wapno. Należy również unikać cementu bogatego w wapno (program uprawnienia budowlane na komputer).
Pospolitym środkiem do uszczelniania betonów jest roztwór szarego mydła potasowego w spirytusie. Ułożoną powłokę z szarego mydła należy utrwalić octanem glinowym. Używa się również roztworu szarego mydła i ałunu. Z innych mydeł używanych do tego celu należą tu mydła cynkowe i glinowe.

Działanie mydeł polega na reakcji betonu z wapnem i tworzeniu się trudno rozpuszczalnego mydła wapniowego. Mydła jako środki uszczelniające należą do mniej trwałych, ponieważ ulegają wymywaniu.
Zamiast stosowania kosztownych rozpuszczalników w rodzaju benzyny, hydrofobowość można uzyskać przez nasycenie powierzchni dwoma roztworami: roztworem zwykłego mydła gospodarskiego i roztworem solanu glinowego lub cynkowego (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Powlekanie może odbywać się bezpośrednio jedno po drugim.
Kamienie naturalne można nasycić kilkoma sposobami przez:
- Powlekanie kolejne roztworami wodnymi mydła oraz ałunu lub siarczanu cynkowego. Jednakże efekt jest nieco mniejszy niż przy roztworach w benzynie.
- Nasycenie kamienia bardziej stężonymi roztworami mydła i soli cynku lub glinu (5-10%) i nasycenie roztworami ałunu i siarczanu cynkowego o nieco większym stężeniu (ałun 10% i siarczan cynkowy 5%). Ten sposób jest skuteczniejszy od poprzedniego. Zastosowanie mydła potasowego (w płynie) lub sodowego (twardego) daje równie dobre wyniki.
- Nasycenie kamienia roztworem mydła bez następnego nasycenia solami glinu i cynku. Wyniki są gorsze niż przy zastosowaniu sposobu poprzedniego.
- Zastosowanie roztworu wodnego mydła sodowego o stężeniu 3-5% (uzyskanego przez podgrzanie) (uprawnienia budowlane).

Hydrofobowość

Hydrofobowość występuje nie tylko na powierzchni kamienia, lecz obejmuje warstwę wierzchnią o pewnej grubości. Kamień nawet po oszlifowaniu jest niezwilżalny.
Nasycenie roztworami mydeł nie powoduje zmiany zabarwienia kamienia (program egzamin ustny). Nawet mydła rozpuszczone w benzynie i nafcie nie zmieniają prawie naturalnej barwy kamieni.
Mydła spotykane na rynku zawierają mieszaniny soli oleinowych, palmitynowych i stearynowych i innych kwasów tłuszczowych. Jako źle rozpuszczalne powinny być stosowane w gorących roztworach (powyżej 60°C) (opinie o programie).

Powierzchniowe hydrofobowanie mydłami znalazło szerokie zastosowanie. Poniżej podaje się kilka przykładów, kiedy dodatnie rezultaty zostały sprawdzone.
a) Wapienie z Pińczowa, Kazimierza, Złotego Potoku, Trzonowa i Janikowa wykazały, że nasiąkliwość tych kamieni po uszczelnieniu mydłami cynkowymi spadła poniżej 1%. Nasiąkliwość tych kamieni przed uszczelnieniem wynosiła 10-35% (segregator aktów prawnych).
b) Powierzchnię ścian budynku wyłożonego kamieniem inkiermańskim nasycono dwoma roztworami: 5% roztworem mydła gospodarskiego i 5% roztworem ałunu.

Po rocznej obserwacji stwierdzono, że skuteczność hydrofobowania nie uległa pogorszeniu.
Do uszczelniania powierzchni stosuje się również estry kwasu ortokrzemowego (etylokrzemiany), które podnoszą twardość, zmniejszają porowatość i polepszają zewnętrzny wygląd materiałów. Utrwalenie powierzchni uzyskuje się przez jej powleczenie roztworem estru w lotnym rozpuszczalniku.

Po odparowaniu rozpuszczalnika ester ulega hydrolizie pod wpływem wilgoci z powietrza. Na podłożu tworzy się warstewka uwodnionej krzemionki, która wypełniając i zamykając pory zapobiega przenikaniu wilgoci z powietrza do wnętrza materiału. Dodatek do cementu częściowo zhydrolizowanego etylokrzemianu przyspiesza proces wiązania i zwiększa odporność cementu na działanie chemikaliów i wody (promocja 3 w 1).
Poza tym stosuje się wodę barytową oraz żywice mocznikowe, fenolowe, formalinowe i melaminowe w mieszaninie z alkoholem.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami