Rozwiązanie konstrukcyjne

Rozwiązanie konstrukcyjne
Rozwiązanie konstrukcyjne

W budownictwie monolitycznym ściany i stropy lub też jedne z tych elementów wykonuje się na mokro na placu budowy, w wielokrotnie wykorzystywanych formach przestawnych lub ślizgowych. Pozostałe elementy można wykonywać z prefabrykatów (program uprawnienia budowlane na komputer).

W budownictwie z prefabrykatów wszystkie elementy konstrukcji - a nawet w wielu rozwiązaniach elementy podziału - wykonuje się w wytwórniach w sposób zmechanizowany i zautomatyzowany. Na placu budowy po dostarczeniu elementów odbywa się montaż budynków. Ze względu na stosowane rozwiązania konstrukcyjne rozróżnić można następujące rodzaje budynków:

  • z prefabrykatów wielkoblokowych,
  • z prefabrykatów wielkopłytowych,
  • o konstrukcji szkieletowej z prefabrykowanych słupów i belek lub ram,
  • z prefabrykatów przestrzennych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Możliwe są także konstrukcje mieszane, np. blokowo-szkieletowa, płytowo-szkieletowa, blokowo-wielkopłytowa, płytowo-wielkoblokowa itp., przy czym pierwszy człon określa tu rodzaj konstrukcji ścian zewnętrznych, a drugi - rodzaj konstrukcji ścian wewnętrznych w rozpatrywanym budynku (uprawnienia budowlane).

Od początku wprowadzania budownictwa mieszkaniowego wznoszonego metodami uprzemysłowionymi realizowano je wg typowych rozwiązań opracowanych w projektowych placówkach centralnych lub też wg bardzo wielu typowych rozwiązań regionalnych. Na tym etapie uprzemysłowienia udawało się zmniejszyć pracochłonność na placach budów oraz przenieść znaczną część prac do zakładów prefabrykacji (program egzamin ustny). Nadmierna liczba różniących się między sobą rozwiązań uniemożliwiała jednak dalszy wyraźny postęp w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego.

Dynamiczny wzrost budownictwa

Dynamiczny wzrost budownictwa mieszkaniowego w ostatnich latach, będący jednym z podstawowych kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, wymagał dalszej wyraźnej intensyfikacji tego budownictwa. Konieczne więc było tzw. drugie przyspieszenie w budownictwie (opinie o programie). Wymagało to wprowadzania nowych rozwiązań zapewniających poprawę jakości, a przy tym:

  • zmniejszenia materiałochłonności,
  • zmniejszenia pracochłonności,
  • zmniejszenia kosztów.

W celu realizacji tych postulatów ośrodki naukowo-badawcze MBiPMB przy współpracy SARP i PZITB opracowały w ostatnich latach — w drodze konkursów i wielowariantowego projektowania - nowe systemy konstrukcyjno-montażowe budownictwa mieszkaniowego i ogólnego. Charakterystyczną, podstawową cechą tych systemów jest projektowanie budynków wg tzw. typizacji otwartej, elastycznej, z kompletów zunifikowanych elementów konstrukcyjnych, instalacyjnych, wykończenia i wyposażenia (segregator aktów prawnych). Typizacja otwarta umożliwia projektowanie budynków i obiektów o dość dowolnych programach i układach funkcjonalnych oraz zróżnicowanych rozwiązaniach architektonicznych i urbanistycznych. Ten system typizacji umożliwia również wprowadzenie przemysłowej produkcji wyrobów i elementów przez dłuższy czas i przy zastosowaniu powtarzalnych procesów technologicznych. Dzięki temu możliwe było następnie wprowadzenie zunifikowanych maszyn i urządzeń technologicznych dla wyposażenia nowoczesnych fabryk domów.

Wprowadzanie nowych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych, uruchamianie produkcji nowych rodzajów materiałów, elementów i detali, wprowadzanie nowych technologii produkcji oraz stosowanie nowych metod realizacji związane jest jednak często z wieloma nieprzewidzianymi lub nie docenianymi dawniej zjawiskami, ujawniającymi się często dopiero w czasie długotrwałej eksploatacji budynków (promocja 3 w 1). Złożoność procesów związanych z zachowaniem tych nowych rozwiązań w warunkach długotrwałego użytkowania domów i współzależność zjawisk związanych ze zużywaniem technicznym i starzeniem materiałów lub elementów wymagają szczegółowego i kompleksowego analizowania jakości budynków mieszkalnych realizowanych metodami uprzemysłowionymi. W celu wyjaśnienia wielu problemów bardzo pomocne jest tu zbieranie i analiza wad oraz uszkodzeń, występujących w czasie realizacji i eksploatacji budynków.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !