Rurociągi biegnące na ziemi

Rurociągi biegnące na ziemi

Rurociągi biegnące na ziemi muszą niekiedy przechodzić przez przeszkody specjalnymi akweduktami. Przykładem tego mc ze być akwedukt w Gunthorpe. Elementy prefabrykowane są sprężone podłużnie, prócz tego zastosowano wieszaki sprężone, przekazujące obciążenia na konstrukcję łukową (program uprawnienia budowlane na komputer).

Inny przykład akweduktu, ściślej mostu kana:  przedstawia konstrukcja w Saint-Gilles. Ustrój ter. jest interesujący z punktu widzenia statycznego, bowiem jego obciążenie w przekroju poprzecznym stanowi parcie wody oraz parcie wiatru (z uwagi na dużą powierzchnię boczną), w przekroju podłużnym zaś - momenty zginające. Pracuje on w przekroju poprzecznym jak rama ze ściągiem w pozycji. Most na kanale w Saint-Gilles:

a) przekrój poprzeczny,

b) przekrój podłużnyconej.

W przekroju podłużnym poszczególne 25-metrowe odcinki, stanowiące belki swobodnie podparte, są następnie łączone w belkę ciągłą za pomocą kabli kapeluszowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W celu zmniejszenia liczby zakotwień zastosowano kable odgięte w formie litery U, naciągane i kotwione tylko od góry. Niezależnie od sprężenia poprzecznego zastosowano zwykłe sprężenie podłużne za pomocą kabli odginanych. Ustroje sprężone okazują się szczególnie przydatne w dużych przejściach syfonowych, gdzie warunek dużej szczelności jest szczególnie istotny. Podamy tu przykład syfonu pod Sekwaną, Saint-Denis-Acheres (uprawnienia budowlane).

Syfon złożony jest z odcinków prefabrykowanych o długości 5 m i średnicy wewnętrznej 3,25 m, które po zabetonowaniu (w pozycji stojącej) ścian o grubości 18 cm, są sprężone podłużnie i obwodowo a następnie pokryte 7 cm warstwą torkretu. Właściwe rozmieszczenie kabli zapewnia odpowiedni system klinów oraz kołnierze metalowe umieszczone od czoła syfonu. Elementy te po odpowiednim uszczelnieniu otworów były spławiane i łączone przez spawanie kołnierzy (program egzamin ustny). Zastosowano tam również odmienne nietypowe sposoby wykonania, m. in. przez ułożenie na brzegu szeregu elementów w odcinkach o pożądanej długości i sprężeniu ich za pomocą kabli przewlekanych podłużnie.

Sprężenie obwodowe

Jako przykład zastosowania betonu sprężonego w sztolniach ciśnieniowych przedstawimy tu metodę wykładania sztolni opracowaną przez E. Freyssineta w przypadku prowadzenia ich w mocnych skałach (opinie o programie). Po zabetonowaniu ławy ustawia się na niej krążyny stalowe, na które układa się płyty betonowe, pozostające na stale w sztolni, po czym przestrzeń 1 wypełnia się zaprawą. Przy słabszych gruntach płyty uzwaja się drutem stalowym. Stosując odpowiednie ciśnienie iniekcji wprowadza się w ścianki odpowiednie naprężenia wstępne. Opracowano również szereg innych metod wykonywania takich konstrukcji.

Bardzo licznie reprezentowaną dziedziną zastosowań betonu sprężonego są zbiorniki tak na ciecze jak i na materiały sypkie (segregator aktów prawnych). Szereg przykładów, omawiając metody uzwojenia konstrukcji cylindrycznych; w uzupełnieniu omówimy tu jeszcze kilka z nich. Jeden ze zbiorników na wodę pitną w Constantine o ogólnej pojemności 2000 ms, po uzwojeniu go uzbrojeniem sprężającym. Zbiorniki tego rodzaju mogą być również sprężane dwukierunkowo, sprężenie pionowe jest tu często pożądane ze względu na zginanie ścian zbiornika pod wpływem ciężaru płynu. Przykładem takiej konstrukcji są zbiorniki (w liczbie kilku sztuk o nieco odmiennych wymiarach) w Konstantynopolu o przekroju ścianki.

Sprężenie obwodowe wykonano tu przez uzwojenie, przy czym w dolnej części zastosowano uzwojenie dwuwarstwowe, przedzielone warstwą torkretu o grubości 1 cm. Całość uzwojenia została pokryta torkretem 4 cm. Kable pionowe zostały zakotwione w dolnej części w betonie w postaci pętli (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !