Rury czarne

Rury czarne
Rury czarne

Rury czarne po uprzednim oczyszczeniu ze zgorzeliny zanurza się w kąpieli cynkowej, która zabezpiecza ich powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzną. Cynk łączy się z żelazem tworząc związek, w którym zawartość cynku zwiększa się w miarę zbliżania się do zewnętrznej powierzchni warstwy ochronnej. Zewnętrzna warstwa cynku, tworzy na rurze gładką powierzchnię i nadaje jej estetyczny wygląd (program uprawnienia budowlane na komputer).

Cynkowanie zapewni skuteczne i trwałe zabezpieczenie, jeśli rury będą starannie oczyszczone i użyje się cynku dobrej jakości. Na ogół cynkowanie odbywa się w wytwórni rur.

Konserwacja rur cynkowanych polega tylko na czyszczeniu niewielkiej liczby rur, do których przywarły grudki cementu (przy normalnych pracach 2-5% całkowitej liczby rur). Zanieczyszczenia te usuwa się ostrożnie młotkiem, starając się nic uszkodzić powierzchni rury (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Rur cynkowanych nie należy czyścić stalową szczotką.

Cena rury cynkowanej jest wyższa o 25% od ceny rury czarnej.

Nie zaleca się cynkować rur metodą elektrolityczną, gdyż nic zapewnia ona skutecznego i trwałego zabezpieczenia (uprawnienia budowlane).

Projekt rusztowania powinien określać długość każdego montowanego elementu. Przy ustalaniu tych długości należy kierować się następującymi względami:

 • brać pod uwagę długości rur znadujących się na składzie,
 • stosować jak najmniejszą liczbę (5 lub 6) rur różnych długości dla jednego, rusztowania, co ułatwia sortowanie rur na budowie i ich montaż.

Istnieją jednak przypadki specjalne, kiedy rury o długościach nietypowych okazują się niezbędne. Otrzymuje się je przez cięcie rur o długości 6,40 m (program egzamin ustny).

Nie zezwala się ciąć rur na budowie bez uprzedniej zgody kierownika budowy ze względu na ewentualne błędy. Cięcie rur odbywa się w składach (opinie o programie).

Nie należy przecinać rur obcinakiem do rur, gdyż wytwarza on cięcie skośne nie zapewniające dobrego rozkładu sił w stykach czołowych. W celu niedopuszczenia do powstania cięć skośnych należy zastosować specjalny uchwyt przymocowany do podłoża, zapewniający niezmienne położenie rury względem urządzenia tnącego oraz prostopadłość płaszczyzny cięcia do osi rury.

Piła ramowa

Zależnie od przewidzianej liczby cięć używa się piły ręcznej lub urządzeń mechanicznych, do których należą:

 1. Pila taśmowa:
 2. Czas cięcia rury 40-49: ok. 25 s.
 3. Trwałość ostrza piły: 600-1000 cięć.

Piła może ciąć jednocześnie kilka rur.

 • Pila ramowa (o ruchu posuwisto-zwrotnym):
 • Czas cięcia rury 40-49: ok. 25 s.
 • Trwałość ostrza piły: 1000 cięć.

Piła może ciąć jednocześnie kilka rur (segregator aktów prawnych).

 • Frez piłowy:
 • Czas cięcia rury 40-49: ok. 10 s.
 • Liczba cięć po jednym naostrzeniu frezu: 1000.
 • Frez można ostrzyć 3 razy.
 • Maszyna z nożem obrotowym:
 • Czas cięcia rury 40-49: ok. 10 s.
 • Średnia trwałość kompletu narzędzi: 60 000 cięć.
 • Noże powinny być ostrzone co 600 cięć. Noże można naostrzyć na miejscu w czasie ok. 15 minut.

Nie zaleca się używać:

 • urządzeń tnących nożami krążkowymi, które dają cięcie lekko stożkowe z wypływkami wewnętrznymi, utrudniającymi nałożenie osprzętu, np. widełek, rolek itp.,
 • poprzecznych pił tarczowych, wprawdzie najszybszych, ale pozostawiających również wypływki (promocja 3 w 1).

Wszystkie złącza i elementy oprzyrządowania powinny być umieszczone w specjalnych skrzyniach lub pojemnikach oznaczonych wyraźnie właściwymi numerami. Należy zwracać szczególną uwagę, by nie mieszać złączy krzyżowych ze złączami obrotowymi. Oba typy złączy są często bardzo podobne, a spełniają zupełnie odmienne zadania. Można również składować złącza w beczkach stalowych o średnicy 60 cm i wysokości 85 cm lub o pojemności 200 1. W beczce takiej można zmieścić ok. 200 złączy. Ten sposób składowania pozwala w każdej chwili łatwo oszacować liczbę złączy znajdujących się na składzie. Wszystkie elementy zawierające śruby i nakrętki powinny być co pewien okres zanurzane w płynie przeciwdziałającym zacieraniu i mającym własności smaru.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !