Rury spustowe na zewnątrz budynków

Rury spustowe na zewnątrz budynków

Rury spustowe wykonywa się z blachy cynkowej lub z blachy stalowej ocynkowanej, a w wyjątkowych przypadkach z blachy miedzianej.
Ostatnio rury spustowe wykonywane są również z tworzyw sztucznych (program na komputer).

Odległości między rurami spustowymi wynoszą 12-1-20 m. Przede wszystkim rury spustowe powinny być przy koszach.
Przekrój rury powinien wynosić nie mniej niż 3/4 przekroju rynny. Przekrój rury jest także uzależniony od wymiarów arkusza i od tego, na ile części dzielimy arkusz, aby uzyskać jeden odcinek rury. Wymiar poprzeczny rury nie powinien być mniejszy od 10 cm, gdyż przy zbyt małych przekrojach rury ulegają uszkodzeniom z powodu zamarzania wody zimą (program na telefon).
Do wyrobu używa się blachy grubości 0,6-4-0,7 mm w arkuszach 1X2 m. Na ogół grubość może być nieco mniejsza niż w rynnach, ponieważ tarcie wody spływającej pionowo o blachę jest tutaj mniejsze. Zależnie od tego, czy dzielimy arkusz wzdłuż wymiaru szerokości, czy też długości, można otrzymać odcinki rur metrowe lub dwumetrowe (program egzamin ustny).
Dzieląc wymiar 1 metra na 2 równe części, otrzymuje się blachy na rury okrągłe o średnicy 15 cm lub kwadratowe 12X12 cm; dzieląc 1 metr na 3 równe części, otrzymujemy blachy na rury okrągłe o średnicy 10 cm.
Krawędzie blachy w rurze zachodzą na siebie na ok. 1 cm w górnym końcu odcinka i ok. 2 cm w dolnym; w ten sposób uzyskuje się niewielką zbieżność powierzchni. Szew podłużny jest lutowany na całej długości odcinka.

Montowanie rur

Z 2 lub więcej odcinków formuje się na warsztacie ogniwa o długości 2; 3; 4 m, zależnie od potrzeby, w ten sposób, że każdy górny odcinek wsuwa się w dolny na 3-4-8 cm (po to potrzebna jest zbieżność odcinków), po czym szwy przy zakładzie szerokości 30 mm lutuje się na całej długości, a przy zakładzie 80 mm pozostawia się bez lutowania. Z ogniw montuje się rurę już na miejscu jej ustawienia. Rurę mocuje się do ściany za pomocą stalowych ocynkowanych uchwytów obręczowych z hakami. Rozstawienie haków na wysokości rury wynosi 2-4-3 mm. Na każde ogniwo musi przypadać co najmniej jeden uchwyt (opinie o programie).

Montowanie rur polega na unieruchomieniu rury w kierunku poziomym przy jednoczesnym umożliwieniu pewnych ruchów ku górze. Ogniwo uzyskuje stałą podporę na dolnym końcu, a w miejscach wyżej położonych uchwytów jest zabezpieczone od przesunięć poziomych, może mieć jednak pewne ruchy pionowe.
W pobliżu ogniwa nalutowuje się wypukłą na zewnątrz obrączkę z blachy cynkowej (segregator aktów prawnych). Obrączkę tę opiera się na ogniwo na uchwycie, przy czym dolny koniec ogniwa wpuszczony zostaje do wewnątrz niżej położonego odcinka rury. Inne uchwyty na wysokości ogniwa, jeżeli one istnieją, podtrzymują rurę.
W rurach spustowych w miarę możności należy unikać załamań. gdyż przede wszystkim te miejsca podlegają uszkodzeniom przy rynnach z gzymsami rurę spustową najlepiej przeprowadzić pionowo przez specjalny otwór zrobiony w gzymsie (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !