Rusztowania dwurzędowe

Rusztowania dwurzędowe
Rusztowania dwurzędowe

Stateczność tego rusztowania zapewniają poprzecznice zakotwione w ścianie. Niemniej w przypadku rusztowań o znacznej wysokości, narażonych na silne wiatry, niezbędne są również stężenia specjalnie do tego celu zaprojektowane (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ten typ rusztowań nie jest w praktyce we Francji stosowany, natomiast jest często używany w Anglii, szczególnie przy wznoszeniu murów z cegły.

Rusztowania dwurzędowe, czyli rusztowania niezależne. Rusztowania tego typu są, z wyjątkiem zakotwień, całkowicie niezależne od zewnętrznej ściany budynku (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Składają się one z:

  • układu stojaków i podłużnie usytuowanych w płaszczyźnie pionowej równoległej do elewacji, oddalonej od niej od 20T30 cm,
  • poprzecznie wspartych na stojakach lub podłużnicach,
  • stężeń poprzecznych usytuowanych na wszystkich kondygnacjach w ostatnich przęsłach rusztowania,
  • zakotwień w otworach lub we wnękach muru; jedno zakotwienie przypada aa 25-40 m2 elewacji. Rozstawienie tych zakotwień powinno być równomierne : naprzemianległe (w szachownicę) (uprawnienia budowlane).

Jeśli węzły zrealizowane za pomocą złączy krzyżowych oraz zakotwienia w ścianie nie zapewniają w wystarczającym stopniu sztywności rusztowania należy zamontować stężenia podłużne i ewentualnie stężenia poziome. Stężenia należy montować w ten sposób, aby na każdym piętrze jedno stężenie podłużne przypadało na siedem przęseł, a jedno stężenie poprzeczne na dziesięć przęseł. Stężenia poprzeczne umieszcza się pod pomostami roboczymi i mocuje do stojaków za pomocą złączy krzyżowych. Zastosowanie prawidłowo rozmieszczonych stężeń wprawdzie powoduje nieznaczny wzrost zużycia materiału i kosztów robocizny, lecz w zamian eliminuje przykre, jeśli nie wręcz niebezpieczne, chybotanie rusztowania i daje załodze poczucie większego bezpieczeństwa (program egzamin ustny).

W przypadku rusztowań o dużej wysokości (ponad 20 m) należy brać pod uwagę działanie wiatru w kierunku równoległym do elewacji. W tych przypadkach należy przeanalizować szczegółowo stateczność rusztowania. Rozstaw stojaków w kierunku podłużnym zależy od obciążenia pomostów roboczych. Wysokość między podłużnicami wynosi na ogół 1,80 m (opinie o programie).

Pomosty ochronne

Zaleca się, aby poprzecznice rusztowania były wysunięte poza podłużnicę wewnętrzną tak, by odległość końca poprzecznicy od lica elewacji wynosiła ok. 2 cm. Na wysuniętym odcinku poprzecznicy, między stojakiem wewnętrznym a ścianą należy ułożyć deskę 1 poszerzającą pomost roboczy. Deska ta ułatwia robotnikowi pracę oraz zapobiega spadaniu narzędzi i materiałów budowlanych między elewację budynku a wewnętrzną stronę rusztowania.

Stosowanie pomostów ochronnych jest zalecane. Montuje się je pod pomostami roboczymi w sposób analogiczny do montażu pomostów roboczych (segregator aktów prawnych).

Przejścia. Przy wykonaniu wejścia z rusztowania do budynku zakłada się nad wejściami belkę kratową, której stężenia podłużne muszą znajdować się w wewnętrznym i zewnętrznym rzędzie stojaków. Należy ponadto przewidzieć stężenie poprzeczne w rzędzie stojaków sąsiednich aż do poziomu punktów podparcia belki.

Rusztowania z poprzecznicami pomocniczymi. Wielkości charakterystyczne dla różnych typów rusztowań dwurzędowych z poprzecznicami pomocniczymi.

Rusztowania bez poprzecznie pomocniczych. Pomost roboczy w rusztowaniu tego typu spoczywa tylko na poprzecznicach głównych, zamocowanych na stojakach. Rozstaw stojaków w kierunku podłużnym jest uzależniony od długości desek, które:

  1. muszą być połączone na zakład nad poprzecznicą główną,
  2. powinny opierać się co najmniej na trzech poprzecznicach (promocja 3 w 1).

W przypadku użycia desek o długości 4,0 m najczęściej stosowanej, rozstaw stojaków nie powinien przekroczyć 1,8 m. Obciążenie, które rusztowanie może przenieść, zależy od grubości desek użytych na pomosty oraz od wytrzymałości poprzecznie. Wartości obciążeń dopuszczalnych dla rusztowań o różnym rozstawie stojaków w kierunku poprzecznym z pomostami z desek o grubości 5 m.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !