Rynny dachowe z tworzyw sztucznych

Rynny dachowe z tworzyw sztucznych

W wyniku długoletnich doświadczeń, przede wszystkim w NRD, zaczęto wykonywać rynny z twardego PCW, formowane na gorąco z płyt a także z folii (program na komputer).
Okazało się, że rynny z folii PCW o grubości ok. 1 mm lepiej znoszą większe obciążenia niż rynny formowane na gorąco z płyt. Uchwyty stalowe rynien z PCW o normalnym kształcie powinny być pokryte różnymi powłokami ochronnymi z tworzyw sztucznych. Powłoki te nanosi się metodą powlekania, moczenia oraz metodą natryskiwania płomieniowego (program na telefon).

O ile czynniki atmosferyczne powodują nieznaczne zmiany w powłokach chroniących uchwyty przed korozją, to w foliach z PCW, z których wykonywane są rynny i rury spustowe, stosunkowo szybko powodują zmianę barwy — rynny stają się jasne i przeświecające. Jest to dowodem, że pod wpływem promieni ultrafioletowych w materiale zachodzą niekorzystne zmiany, materiał kruszeje, a jego wytrzymałość na rozciąganie maleje.
Zabarwienie folii z twardego PCW przez dodanie odpowiednich barwników lub pigmentów powstrzymuje proces starzenia się.
Rynny z PCW mają kształt półokrągły przy promieniu równym r = 50—85 mm, a = 16-4-22 mm i ciężarze 0,345-4-0,552 kG/m. Otrzymywane są metodą ciągłą, przy czym długość ich może być dowolna, nie mniejsza jednak niż 3,0 m (program egzamin ustny).
Łączenie poszczególnych odcinków rynien i wstawienie denek przeprowadza się metodą klejenia.

Szerokość zakładki

Szerokość zakładki wynosi 40-4-50 mm. Po oczyszczeniu i odtłuszczeniu powierzchnie styku lekko spęcznia się rozpuszczalnikiem, a następnie powleka specjalnym klejem (opinie o programie).
Niezbędne jest stosowanie urządzeń dociskających, które utrzymuje się do momentu wyschnięcia kleju, tj. przez okres ok. 6 godz. Rynny dachowe ulegają dużym zmianom temperatury ‘latem ponad 40°C, zimą poniżej —20°C) i dlatego najlepiej zakładać je w warunkach temperatur pośrednich dla uniknięcia większych odkształceń.
Jeżeli odległość między skrzynkami jest większa niż 15 m, wówczas należy łączyć odcinki rynien stosując kompensatory w postaci specjalnych nakładek bądź kołnierzy ze zmiękczonego PCW, wykonanych metodą natryskową (segregator aktów prawnych).

Najkorzystniejszymi okazały się dotychczas skrzynki formowane na gorąco, z zaokrąglonymi krawędziami, które wykazują znacznie lepsze własności wytrzymałościowe niż skrzynki spawane.
Naroża rynien powinny być wykonywane fabrycznie w formach na gorąco i te okazały się najlepsze w praktyce.
Inny sposób polega na przecinaniu rynny pod kątem 45° i łączeniu na klej stosując połączenia na zakładkę bądź do czoła z naklejonymi paskami wzmacniającymi.
Uszkodzone rynny naprawia się przez wymianę i klejenie kawałków rynien, bądź naklejanie kawałków folii na miejsca uszkodzone (promocja 3 w 1).

Łączenie rynien z PCW z rynnami z blachy cynkowej wykonuje się przez naklejenie pasków folii z PCW analogicznie do łączenia rynien wyłącznie z PCW.
Rynny z zabarwionej folii z twardego PCW można wytwarzać na budowie za pomocą przenośnego urządzenia. W ciągu godziny można otrzymać 360 mb gotowej rynny.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !