Rynny dachowe z tworzyw sztucznych

Rynny dachowe z tworzyw sztucznych

W wyniku długoletnich doświadczeń, przede wszystkim w NRD, zaczęto wykonywać rynny z twardego PCW, formowane na gorąco z płyt a także z folii (program na komputer).
Okazało się, że rynny z folii PCW o grubości ok. 1 mm lepiej znoszą większe obciążenia niż rynny formowane na gorąco z płyt. Uchwyty stalowe rynien z PCW o normalnym kształcie powinny być pokryte różnymi powłokami ochronnymi z tworzyw sztucznych. Powłoki te nanosi się metodą powlekania, moczenia oraz metodą natryskiwania płomieniowego (program na telefon).

O ile czynniki atmosferyczne powodują nieznaczne zmiany w powłokach chroniących uchwyty przed korozją, to w foliach z PCW, z których wykonywane są rynny i rury spustowe, stosunkowo szybko powodują zmianę barwy — rynny stają się jasne i przeświecające. Jest to dowodem, że pod wpływem promieni ultrafioletowych w materiale zachodzą niekorzystne zmiany, materiał kruszeje, a jego wytrzymałość na rozciąganie maleje.
Zabarwienie folii z twardego PCW przez dodanie odpowiednich barwników lub pigmentów powstrzymuje proces starzenia się.
Rynny z PCW mają kształt półokrągły przy promieniu równym r = 50—85 mm, a = 16-4-22 mm i ciężarze 0,345-4-0,552 kG/m. Otrzymywane są metodą ciągłą, przy czym długość ich może być dowolna, nie mniejsza jednak niż 3,0 m (program egzamin ustny).
Łączenie poszczególnych odcinków rynien i wstawienie denek przeprowadza się metodą klejenia.

Szerokość zakładki

Szerokość zakładki wynosi 40-4-50 mm. Po oczyszczeniu i odtłuszczeniu powierzchnie styku lekko spęcznia się rozpuszczalnikiem, a następnie powleka specjalnym klejem (opinie o programie).
Niezbędne jest stosowanie urządzeń dociskających, które utrzymuje się do momentu wyschnięcia kleju, tj. przez okres ok. 6 godz. Rynny dachowe ulegają dużym zmianom temperatury ‘latem ponad 40°C, zimą poniżej —20°C) i dlatego najlepiej zakładać je w warunkach temperatur pośrednich dla uniknięcia większych odkształceń.
Jeżeli odległość między skrzynkami jest większa niż 15 m, wówczas należy łączyć odcinki rynien stosując kompensatory w postaci specjalnych nakładek bądź kołnierzy ze zmiękczonego PCW, wykonanych metodą natryskową (segregator aktów prawnych).

Najkorzystniejszymi okazały się dotychczas skrzynki formowane na gorąco, z zaokrąglonymi krawędziami, które wykazują znacznie lepsze własności wytrzymałościowe niż skrzynki spawane.
Naroża rynien powinny być wykonywane fabrycznie w formach na gorąco i te okazały się najlepsze w praktyce.
Inny sposób polega na przecinaniu rynny pod kątem 45° i łączeniu na klej stosując połączenia na zakładkę bądź do czoła z naklejonymi paskami wzmacniającymi.
Uszkodzone rynny naprawia się przez wymianę i klejenie kawałków rynien, bądź naklejanie kawałków folii na miejsca uszkodzone (promocja 3 w 1).

Łączenie rynien z PCW z rynnami z blachy cynkowej wykonuje się przez naklejenie pasków folii z PCW analogicznie do łączenia rynien wyłącznie z PCW.
Rynny z zabarwionej folii z twardego PCW można wytwarzać na budowie za pomocą przenośnego urządzenia. W ciągu godziny można otrzymać 360 mb gotowej rynny.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !