Rysunek styczny

Rysunek styczny

Rysunek drewna zależy od rodzaju przekroju. Najpiękniejszy, wzorzysty rysunek występuje na przekroju stycznym; przecięte słoje roczne układają się tu w postaci falisto przebiegających linii kształtu hiperboli. Rysunek tych linii zależy w znacznej mierze od szerokości słojów. W szerokosłoistym drewnie pierścieniowonaczyniowym uwydatniają się na przekrojach stycznych szerokie warstwy ciemniej zabarwionego drewna późnego oraz naczynia w drewnie wczesnym (program uprawnienia budowlane na komputer).

Typowy rysunek styczny mają sortymenty otrzymywane z obwodowych części kłody. W miarę zbliżania się do średnicy rysunek styczny przechodzi stopniowo w rysunek promieniowy, na którym przecięte słoje roczne uwydatniają się w postaci mniej więcej prostych, równolegle przebiegających linii. W strefie przy rdzeniowej przecięte słoje przybierają ponownie kształt hiperbol. Na tle rysunku promieniowego uwydatniają się u dębu i buka promienie rdzeniowe w postaci błyszczu, na przekrojach zbliżonych do promieniowych w postaci półbłyszczu (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Delikatniejsze, ale również dobrze widoczne promienie rdzeniowe występują na przekrojach promieniowych wielu gatunków liściastych, np. jaworu, klonu, wiązu, olchy i innych.

Rysunek przekrojów poprzecznych ma postać układu współśrodkowych pierścieni (słojów rocznych). Rysunek ten nie ma znaczenia praktycznego; w rzadkich wypadkach wykorzystuje się go (z bardzo dobrym efektem) do celów zdobniczych (boazerie ścienne, płyty ozdobnych stołów) (uprawnienia budowlane).
Odmienny rysunek mają forniry łuszczone rozwijane z pnia na łuszczarkach.

Rysunek drewna uwypukla się przez wykańczanie powierzchni drewna. W tanich robotach stolarskich stosować można imitacje, gruntując drewno iglaste na kolor ciemniejszych gatunków i malując na tym tle charakterystyczny dla danego gatunku rysunek przekroju stycznego. Sposób ten, rozpowszechniony w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku, wyszedł obecnie z użycia (program egzamin ustny).
Rysunek drewna odgrywa istotną rolę w robotach meblarskich i architektonicznych (architektura wnętrz), nie ma natomiast znaczenia w materiałach budowlanych i konstrukcyjnych.
Terminologia radziecka stosuje obok nazwy rysunek także nazwę tekstura drewna; we Francji terminem tym określa się stosunek szerokości pierścienia drewna późnego do szerokości danego słoja (opinie o programie).

Zapach drewna

Zapach drewna jest to własność polegająca na wydzielaniu charakterystycznej dla poszczególnych gatunków woni wskutek ulatniania się lotnych składników drewna. W porównaniu z innymi wonnymi substancjami zapach drewna jest słaby i tylko u nielicznych gatunków występuje w większym nasileniu. Jest on związany z występowaniem w drewnie związków aromatycznych, tłuszczów, garbników, żywic itp. W każdym drewnie występuje jednocześnie kilka związków o zróżnicowanej lotności; z drewna świeżo ściętego ulatnia się najpierw związek najbardziej lotny, przytłaczając swoim zapachem woń innych, mniej lotnych składników (segregator aktów prawnych).

W miarę upływu czasu związek ten wyczerpuje się ustępując miejsca innym lub zapach drewna w ogóle zanika. Tym tłumaczy się fakt, że drewno świeżo ścięte ma woń odmienną od drewna przeschniętego.
Związki aromatyczne wydzielają się ze świeżo obrobionej powierzchni drewna; w miarę jej wysychania słabnie i zanika zapach, występując na nowo (w mniejszym nasileniu) po zestruganiu powierzchni.

Procesom rozkładu drewna w drzewach żywych towarzyszyć mogą zjawiska fermentacji, co pociąga za sobą wydzielanie kwaśnej woni. I tak np. świeży przekrój buka dotkniętego mrozową lub fałszywą twardzielą wydziela niekiedy woń kwasu octowego lub masłowego (promocja 3 w 1).

Drewno naszych drzew ma słaby zapach. Drewno drzew iglastych (z wyjątkiem jodły) wydziela woń żywiczną, drewno niektórych drzew liściastych, jak dąb, jesion, olcha wydziela woń garbników, która niknie w miarę wysychania drewna.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami