Rytmiczność wznoszenia budowli

Rytmiczność wznoszenia budowli

Po zaplanowaniu harmonogramu pracy żurawi montażowych dalsze planowanie odbywa się w porządku odwrotnym do przyszłego przebiegu realizacji.
W celu zabezpieczenia punktualnej dostawy elementów, stosownie do wymagań harmonogramu pracy żurawi montażowych, sporządza się wykaz ekspedycji elementów dla danego budynku (program uprawnienia budowlane na komputer).
W ten sposób zamyka się cykl planowania budowli wykonywanych metodą uprzemysłowioną, począwszy od schematu planu montażu poprzez harmonogram pracy żurawia montażowego, do momentu wysyłki gotowych elementów. Taka metoda planowania i jej ścisła realizacja zabezpiecza rytmiczność wznoszenia budowli metodą uprzemysłowioną przez pełne wykorzystanie urządzeń montażowych.

Przodującą formą organizacyjną przedsiębiorstw budownictwa uprzemysłowionego jest organizacja tzw. kombinatów budowy domów. Organizacja tego typu reprezentuje istotną metodę budownictwa uprzemysłowionego, a mianowicie kompleksowość organizacyjną, obejmującą w jednym zespole produkcję elementów prefabrykowanych, transport na miejsce montażu, montaż konstrukcji, roboty instalacyjne (wodno-kanalizacyjne, elektryczne, gazowe itp.), roboty wykończeniowe, a często również projektowanie techniczne obiektów uprzemysłowionych (np. Francja).

Kombinaty tego rodzaju, łączące w ramach jednego przedsiębiorstwa zadania przemysłowo-budowlane i transportowe, najbardziej sprzyjają utworzeniu nieprzerwanego technologicznego procesu rozpoczynającego się w zakładzie wytwarzającym prefabrykaty, a kończącego się na placach budowy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Połączenie wszystkich tych robót w jednym przedsiębiorstwie przyczynia się do stworzenia jednolitego, nieprzerwanego ciągu technologicznego i organizacyjnego z pełną możliwością i koniecznością zastosowania metody pracy równomiernej (rytmicznej).

Dzielenie tego jednolitego procesu technologicznego na różne przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa produkcji elementów, przedsiębiorstwa transportowe, przedsiębiorstwa montażowe i robót wykończeniowych itp.) dały wyniki negatywne. Potwierdza to praktyka, która wykazała, że podział taki prowadzi wprost do sposobu kolejnego wykonywania tych robót (a więc metody najdłuższego wykonywania robót), zamiast ich zazębiania oraz do przerw powodowanych oczekiwaniem przedsiębiorstwa następnego na zakończenie i przyjęcie robót przez przedsiębiorstwo poprzedzające (uprawnienia budowlane).

Kombinat Budowy Domów

Kombinaty budowy domów i kombinaty budowy zakładów przemysłowych mają różnił strukturę organizacyjną i przeznaczone są najczęściej do wykonywania określonych typów domów określonej wielkości a nawet wysokości (program egzamin ustny).
Przykładowo podaje się strukturę organizacyjną wspomnianego już uprzednio przodującego Kombinatu Budowy Domów nr 1 w Moskwie.
Jak wykazuje schemat struktury organizacyjnej Kombinatu Budowy Domów nr 1 w Moskwie, stanowi on kompleksowe przedsiębiorstwo przemysłowo-budowlane nowego typu, łączące zadania przedsiębiorstwa przemysłowego, transportowego i budowlanego (opinie o programie).

Dzięki temu Kombinat zapewnia stworzenie jednolitego, nieprzerwanego technologicznie procesu budowy, który rozpoczyna się w zakładach wytwarzających prefabrykaty, a kończy na placu budowy.
Kombinat Budowy Domów nie zajmuje się tzw. „cyklem zerowym” realizowanych obiektów, przez co produkcja uniezależniona jest od warunków gruntowych i przebiega w zasadzie w jednakowych warunkach (segregator aktów prawnych)..
Metoda uprzemysłowionego wznoszenia obiektów musi być stosowana nie tylko do stanu „surowego”, lecz w podobnym stopniu do robót instalacyjnych i wykończeniowych.

Aby spełnić ten warunek, przyjęto w Kombinacie zasadę ścisłego kompletowania wyrobów i materiałów związanych z tymi robotami, we właściwej kolejności technologicznej - osiąga się przez to dostarczanie ich w specjalnych pojemnikach (dla każdego wyrobu i materiału oddzielnych) na określone sekcje w- ściśle określonych terminach. Bez uprzemysłowienia robót instalacyjnych i wykończeniowych bowiem nie można osiągnąć właściwych korzyści z zastosowania metody budownictwa uprzemysłowionego, a przede wszystkim nie można osiągnąć decydującego skrócenia czasu budowy w stosunku do budownictwa tradycyjnego (promocja 3 w 1)..

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !