Rzeczoznawca budowlany – kto może złożyć wniosek?


Rzeczoznawcą budowlanym może zostać wyłącznie osoba korzystająca z pełni praw publicznych, która posiada:
• uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
• tytuł zawodowy inżyniera architekta, inżyniera, magistra inżyniera lub magistra inżyniera architekta,
• znaczący dorobek praktyczny, który obejmuje zakres związany z rzeczoznawstwem,
• przynajmniej 10 lat praktyki w zakresie, jaki obejmuje rzeczoznawstwo (program na komputer).

Rzeczoznawca budowlany – kto może złożyć wniosek?

Każdy, kto spełnia te wymagania oraz chce uzyskać tytuł rzeczoznawcy budowlanego musi za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej złożyć wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej (program na telefon).

Wraz z tym wnioskiem trzeba złożyć odpowiednie załączniki, do których zalicza się:
• odpis posiadanych uprawnień budowlanych bez ograniczeń,
• odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
• życiorys zawodowy,
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• dowody 10-letniej praktyki związanej z rzeczoznawstwem,
• zaświadczenie o przynależności do właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego,
• dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne – wnosi ona 1200 zł i musi być wniesiona na konto właściwej miejscowo okręgowej izby inżynierów budownictwa (program egzamin ustny),
• kartę osobową,
• dowody posiadania dorobku praktycznego w zakresie wymaganym dla rzeczoznawstwa,
• kserokopię uiszczenia opłaty skarbowej (opinie o programie).

 

Tytuł rzeczoznawcy


Oprócz wymienionych dokumentów wymagane jest dołączenie do akt arkusza zbiorczego odbytej praktyki zawodowej oraz spisu wszystkich załączników (segregator aktów prawnych). Wniosek oraz wszystkie załączone akta muszą być złożone w odpowiednio opisanej teczce formatu A4. Zarówno praktykę zawodową, jak i znaczący dorobek praktycznych można potwierdzić za pomocą zeznań świadków i dokumentów, np.:
• opinii stowarzyszeń naukowo-technicznych,
• zaświadczenia kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka (promocja 3  w 1).
Osoby posiadające tytuł rzeczoznawcy jednego ze stowarzyszeń naukowo-technicznych mogą przestawić ten tytuł jako znaczący dorobek praktycznych, przy czym konieczne jest także posiadanie opinii i rekomendacji odpowiedniego stowarzyszenia.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !