Blog

Czynności technologiczne zdjęcie nr 10
16.04.2019

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

W artykule znajdziesz:

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są określone przez prawo budowlane – przepisy te mają wkrótce z niego zniknąć i trafić do przygotowywanej właśnie ustawy o architektach i inżynierach (program na komputer). Niestety projekt zawiera wiele rozwiązań, z którymi nie zgadza się Polska Izba Inżynierów Budownictwa (program na telefon). Pierwsze komentarze dotyczącej nowej ustawy o architektach i inżynierach miały formę apelu, aby wszelkie regulacje w zakresie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie pozostawić w obecnej ustawie (https://uprawnienia-budowlane.pl). Polska Izba Inżynierów Budownictwa wskazała iż to pojęcie jest tak ściśle związane z procesem budowlanym, że wystarczy doprecyzować jego zasady.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa wskazuje również, że w projekcie nie ma samodzielnej funkcji technicznej dla osoby sprawdzającej projekty. Funkcja ta musi być utrzymana, a do tego konieczne jest podwyższenie wymogów dla specjalistów zajmujących się tą właśnie kwestią (program na egzamin ustny).

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Czynności technologiczne zdjęcie nr 11
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Pojawiła się nawet propozycja, żeby do sprawowania tej funkcji konieczne było przynajmniej 5 lat praktyki przy projektach oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń (promocja 3 w 1). Według Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa będzie to miało wpływ na podwyższenie poziomu wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie sprawdzania obiektów.
Jednakże Polska Izba Inżynierów Budownictwa uważa z niezrozumiałe rozdzielenie wykazów samodzielnych funkcji technicznych w zawodzie architekta oraz inżyniera (segregator). Wynika to z faktu, że merytorycznie obie funkcje dzieli bardzo dużo, natomiast w przepisach różnią się tylko jedną pozycją. Pojawiła się już nawet wątpliwość, czy przepisy w aktualnej wersji nie sprawią, że architekci będą mogli sprawować na budowie funkcje kierownika budowy. W projekcie wątpliwości wzbudza także funkcja rzeczoznawcy budowlanego – jest ona nowa, ale już pojawiły się problemy z powodu niejasnych zapisów dotyczących kompetencji tego rzeczoznawcy. Ustawa stale jest dopracowywana, dlatego wiele wątpliwości udało się już rozwiać (opinie).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Czynności technologiczne zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Czynności technologiczne zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Czynności technologiczne zdjęcie nr 16 Czynności technologiczne zdjęcie nr 17 Czynności technologiczne zdjęcie nr 18
Czynności technologiczne zdjęcie nr 19
Czynności technologiczne zdjęcie nr 20 Czynności technologiczne zdjęcie nr 21 Czynności technologiczne zdjęcie nr 22
Czynności technologiczne zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Czynności technologiczne zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Czynności technologiczne zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Czynności technologiczne zdjęcie nr 32 Czynności technologiczne zdjęcie nr 33 Czynności technologiczne zdjęcie nr 34
Czynności technologiczne zdjęcie nr 35
Czynności technologiczne zdjęcie nr 36 Czynności technologiczne zdjęcie nr 37 Czynności technologiczne zdjęcie nr 38
Czynności technologiczne zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Czynności technologiczne zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Czynności technologiczne zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami