Blog

16.04.2019

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są określone przez prawo budowlane – przepisy te mają wkrótce z niego zniknąć i trafić do przygotowywanej właśnie ustawy o architektach i inżynierach (program na komputer). Niestety projekt zawiera wiele rozwiązań, z którymi nie zgadza się Polska Izba Inżynierów Budownictwa (program na telefon). Pierwsze komentarze dotyczącej nowej ustawy o architektach i inżynierach miały formę apelu, aby wszelkie regulacje w zakresie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie pozostawić w obecnej ustawie (https://uprawnienia-budowlane.pl). Polska Izba Inżynierów Budownictwa wskazała iż to pojęcie jest tak ściśle związane z procesem budowlanym, że wystarczy doprecyzować jego zasady.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa wskazuje również, że w projekcie nie ma samodzielnej funkcji technicznej dla osoby sprawdzającej projekty. Funkcja ta musi być utrzymana, a do tego konieczne jest podwyższenie wymogów dla specjalistów zajmujących się tą właśnie kwestią (program na egzamin ustny).

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Pojawiła się nawet propozycja, żeby do sprawowania tej funkcji konieczne było przynajmniej 5 lat praktyki przy projektach oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń (promocja 3 w 1). Według Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa będzie to miało wpływ na podwyższenie poziomu wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie sprawdzania obiektów.
Jednakże Polska Izba Inżynierów Budownictwa uważa z niezrozumiałe rozdzielenie wykazów samodzielnych funkcji technicznych w zawodzie architekta oraz inżyniera (segregator). Wynika to z faktu, że merytorycznie obie funkcje dzieli bardzo dużo, natomiast w przepisach różnią się tylko jedną pozycją. Pojawiła się już nawet wątpliwość, czy przepisy w aktualnej wersji nie sprawią, że architekci będą mogli sprawować na budowie funkcje kierownika budowy. W projekcie wątpliwości wzbudza także funkcja rzeczoznawcy budowlanego – jest ona nowa, ale już pojawiły się problemy z powodu niejasnych zapisów dotyczących kompetencji tego rzeczoznawcy. Ustawa stale jest dopracowywana, dlatego wiele wątpliwości udało się już rozwiać (opinie).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami