Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie a odpowiedzialność zawodowa

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie a odpowiedzialność zawodowa


Każdy, kto dopiero rozpoczyna swoją karierę w branży budowlanej, zwykle najpierw otrzymuje stanowisko majstra lub inżyniera budowy, jeśli pracuje w wykonawstwie, bądź asystenta projektanta, jeśli podejmuje pracę w biurze projektowym (program na komputer).

Jest to doskonały sposób na zdobycie doświadczenia zawodowego, ale aby z czasem móc rozwinąć swoją karierę, trzeba zdobyć uprawnienia budowlane, ponieważ dzięki nim można pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (program na telefon).

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym funkcje te mogą pełnić wyłącznie osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Wynika to z faktu, że wykonują one zawody zaufania publicznego, w związku z czym biorą na siebie całą odpowiedzialność związaną z podejmowanymi decyzjami i podlegają odpowiedzialności zawodowej (program egzamin ustny).

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie dotyczy osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które popełniły następujące czyny:
• dopuściły się wykroczeń bądź występków określonych w prawie budowlanym,
• zostały ukarane z tytułu pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (opinie o programie),
• spowodowały zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bądź zagrożenie bezpieczeństwa środowiska lub mienia, lub znaczące szkody materialne wskutek rażących błędów czy zaniedbań,
• niedbale spełniają swoje obowiązki lub nie spełniają ich w ogóle,
• uchylają się od pełnienia nadzoru autorskiego lub niedbale wykonują swoje obowiązki związane z pełnieniem tego nadzoru (segregator aktów prawnych).
Osoby, które popełnią czyn skutkujący odpowiedzialnością zawodową w budownictwie, mogą być ukarane. Obecnie przepisy przewidują następujące kary:
• upomnienie,
• upomnienie z obowiązkiem złożenia egzaminu na uprawnienia budowlane w wyznaczonym terminie,
• zakaz pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na okres od roku do nawet 5 lat wraz z obowiązkiem złożenia egzaminu na uprawnienia budowlane w ustalonym terminie.
Rodzaj kary zależy od wykroczenia oraz dotychczasowej karalności wynikającej z pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (promocja 3  w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !