Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – kto może je pełnić?

 

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – kto może je pełnić?

Wszystkie najważniejsze informacje związane z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w Polsce są określone w ustawie Prawo budowlane (program na komputer). Zgodnie z tym dokumentem osoby, które posiadają uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, są zobowiązane do samodzielnego rozwiązywania zagadnień technicznych, architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a także do fachowej oceny zjawisk technicznych (program na telefon).

W ustawie określono, że samodzielne funkcje techniczne to przede wszystkim działalność, która obejmuje:
• kierowanie budową lub robotami budowlanymi,
• projektowanie lub sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego,
• pełnienie nadzoru inwestorskiego,
• sprawowanie kontroli technicznej w zakresie utrzymania obiektów budowlanych (program egzamin ustny).

Do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawnione są wyłącznie osoby, które mają odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową. Zarówno wykształcenie, jak i praktyka zawodowa, muszą być dopasowane do stopnia złożoności wykonywanej pracy, jej rodzaju oraz wszelkich innych wymagań związanych z pełnioną funkcją. Wspomniane predyspozycje muszą być potwierdzone decyzją, którą nazywa się uprawnieniami budowlanymi. Uprawnienia są wydawane przez odpowiedni miejscowo organ samorządu zawodowego (opinie o programie).

Przepisy odrębne


W celu uzyskania uprawnień budowlanych trzeba mieć nie tylko odpowiednie wykształcenie i praktykę zawodową, ale również przejść postępowanie kwalifikacyjne, którego zwieńczeniem jest egzamin sprawdzający znajomość procesu budowlanego w teorii oraz praktyce (segregator aktów prawnych). Osoby, które mogą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, muszą wypełniać swoje obowiązki zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także z należytą starannością, dbając o odpowiednią organizację, jakość oraz bezpieczeństwo pracy (promocja 3  w 1). Do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawnione są także osoby, których kwalifikacje uznano na zasadach znajdujących się w przepisach odrębnych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !