Blog

04.04.2019

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – na czym polegają?

W artykule znajdziesz:

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – na czym polegają?

Samodzielne funkcje techniczne mogą być w Polsce wykonywane tylko przez osoby, które mają odpowiednią praktykę zawodową, wykształcenie techniczne oraz uprawnienia budowlane dostosowane do stopnia skomplikowania i rodzaju działalności oraz innych wymagań niezbędnych na pełnionym stanowisku (program na komputer). Uprawnienia są wydawane przez organ samorządu zawodowego, a warunkiem ich uzyskania jest zdanie egzaminu państwowego, sprawdzającego znajomość procesu budowlanego i umiejętność stosowania w praktyce wiedzy technicznej (program na telefon). Osoby, które mogą sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, odpowiadają za wykonywanie swojej pracy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami, a także wykonywanie pracy z należytą starannością i zapewnienia właściwej organizacji, bezpieczeństwa oraz jakości tej pracy (program na egzamin ustny).

Rzeczoznawstwo budowlane

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – na czym polegają?

Podstawą do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest wpis na listę członków odpowiedniej miejscowo izby samorządy zawodowego (promocja 3 w 1). Jest to rejestr centralny, do którego wpisu dokonuje się po uiszczeniu przez członka odpowiedniej opłaty. Izba może wydać zaświadczenie potwierdzająca wpis danej osoby na listę członków. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą też sprawować osoby, których kwalifikacje zawodowe uznano na innych zasadach niż w przepisach budowlanych (segregator).
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie to określenie działalności, która jest związana z fachową ocenę zjawisk technicznych bądź samodzielnym rozwiązywaniem zagadnień technicznych i architektonicznych, np. techniczno-organizacyjnych. Osoby posiadające uprawnienia budowlane mogą więc pełnić działalność polegającą na:
• kierowaniu budową lub robotami budowlanymi,
• projektowaniu i sprawdzaniu projektów,
• sprawowaniu nadzoru autorskiego,
• wykonywaniu nadzoru inwestorskiego,
• rzeczoznawstwie budowlanym,
• sprawowaniu kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
• kierowaniu wytwarzaniem elementów budowlanych konstrukcyjnych, a także sprawowaniu nadzoru i kontroli technicznej nad ich wytwarzaniem (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami