Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – na czym polegają?

Samodzielne funkcje techniczne mogą być w Polsce wykonywane tylko przez osoby, które mają odpowiednią praktykę zawodową, wykształcenie techniczne oraz uprawnienia budowlane dostosowane do stopnia skomplikowania i rodzaju działalności oraz innych wymagań niezbędnych na pełnionym stanowisku (program na komputer). Uprawnienia są wydawane przez organ samorządu zawodowego, a warunkiem ich uzyskania jest zdanie egzaminu państwowego, sprawdzającego znajomość procesu budowlanego i umiejętność stosowania w praktyce wiedzy technicznej (program na telefon). Osoby, które mogą sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, odpowiadają za wykonywanie swojej pracy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami, a także wykonywanie pracy z należytą starannością i zapewnienia właściwej organizacji, bezpieczeństwa oraz jakości tej pracy (program na egzamin ustny).

Rzeczoznawstwo budowlane

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – na czym polegają?

Podstawą do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest wpis na listę członków odpowiedniej miejscowo izby samorządy zawodowego (promocja 3 w 1). Jest to rejestr centralny, do którego wpisu dokonuje się po uiszczeniu przez członka odpowiedniej opłaty. Izba może wydać zaświadczenie potwierdzająca wpis danej osoby na listę członków. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą też sprawować osoby, których kwalifikacje zawodowe uznano na innych zasadach niż w przepisach budowlanych (segregator).
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie to określenie działalności, która jest związana z fachową ocenę zjawisk technicznych bądź samodzielnym rozwiązywaniem zagadnień technicznych i architektonicznych, np. techniczno-organizacyjnych. Osoby posiadające uprawnienia budowlane mogą więc pełnić działalność polegającą na:
• kierowaniu budową lub robotami budowlanymi,
• projektowaniu i sprawdzaniu projektów,
• sprawowaniu nadzoru autorskiego,
• wykonywaniu nadzoru inwestorskiego,
• rzeczoznawstwie budowlanym,
• sprawowaniu kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
• kierowaniu wytwarzaniem elementów budowlanych konstrukcyjnych, a także sprawowaniu nadzoru i kontroli technicznej nad ich wytwarzaniem (opinie).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !