Sąsiednie płyty

 

Sąsiednie płyty

Dodatkowym warunkiem wymagającym umonolitycznienia płaszczyzny stropowej jest potrzeba zapewnienia współpracy sąsiednich płyt przy przenoszeniu obciążeń pionowych (uprawnienia budowlane). Współpracę tę osiąga się przez specjalne uformowanie spoiny między prefabrykatami  i wytworzenie między płytami „korka” betonowego.

Dużo rzadziej od płyt jednomateriałowych z betonu żwirowego stosuje się prefabrykaty stropowe o konstrukcji gęstożebrowej lub kasetonowej z wypełnieniem z innych materiałów jak gazobeton, pustaki ceramiczne lub gipsowe, jak również prefabrykaty warstwowe (program na telefon). Koncepcja złożonej struktury materiałowej płyt stropowych wprowadza utrudnienia produkcyjne, które przeważnie przekreślają korzyści płynące z zastosowania materiałów lżejszych lub tańszych od betonu żwirowego, stropowych w postaci elementów fałdowych lub falistych, które konstrukcyjnie są oszczędne ze względu na sztywność przekroju poprzecznego, lecz w budownictwie mieszkaniowym trudno je stosować ze względu na odmienny podział powierzchni ściankami działowymi (program na komputer).

Spotykane jest również rozwiązanie konstrukcji stropów w postaci dwóch niezależnych płyt: górnej podłogowej i dolnej sufitowej, przedzielonych warstwą izolacji akustycznej. Płyta górna jest w tym wypadku konstrukcją nośną, płyta dolna — samonośną. Rozwiązanie to pozwala poza tym na zmniejszenie ciężaru płyty nośnej, co umożliwia powiększenie powierzchni prefabrykatów przy tym samym udźwigu żurawi montażowych. O wysokości stropów z materiałów jednorodnych decydują wymogi akustyczne (program egzamin ustny).

Zbrojenie dodatkowe

Wytyczne dotyczące minimalnej grubości stropów i płyt dachowych zbrojonych z betonów ciężkich i lekkich, zawarte w projekcie normy PN B-03260 i innych źródłach (opinie o programie). O grubości stropu decyduje również dopuszczalne jego ugięcie, które w myśl „Wytycznych” należy sprawdzać w przypadku nowych typów’ stropów lub zastosowania do typowych stropów stali o wyższej granicy plastyczności niż w rozwiązaniu typowym (segregator aktów prawnych). W stropach panwiowych z cienkimi płytami niebezpieczne jest obciążenie skupione, co należy uwzględniać w obliczeniach.

Wymiarowanie i zbrojenie płyt z betonów ciężkich wykonuje się na podstawie normy PN-56/B-03260, a z betonów lekkich kruszywowych i komórkowych — wg tymczasowej instrukcji projektowania tych stropów, opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej oraz przy wykorzystaniu np. prac B. Lewickiego (promocja 3 w 1).

Zbrojenie prefabrykatów składa się ze zbrojenia głównego stosowanego w ilościach podyktowanych wymaganiami normy dla stadium pracy III, oraz ze zbrojenia dodatkowego, którego ilość i kształt związane są z pracą prefabrykatów w stadiach I i II. Należy dążyć do zastosowania minimalnych ilości zbrojenia dodatkowego.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami