Schody ze stopniami z kamienia

Schody ze stopniami z kamienia

Cechy ogólne. Schody kamienne były bardzo rozpowszechnione w czasach dawniejszych, gdy nie znano betonu, a zwłaszcza żelbetu. Obecnie stosowane są rzadko ze względu na wyższy koszt kamienia w porównaniu z innymi materiałami (program na komputer).
Stopnie wykonuje się z kamieni twardych, np. z granitu, sjenitu, twardych piaskowców, bądź z kamieni miękkich, jak marmury, dolomity, wapienie twarde i piaskowce średnio twarde (program na telefon).
Materiał, z którego wykonujemy schody, powinien być odporny na ścieranie i drobnoziarnisty. Podczas pożaru schody granitowe szczególnie z materiału gruboziarnistego pękają, gdyż odrębne cząstki minerałów składowych mają inne współczynniki rozszerzalności. Również schody z wapienia nie wytrzymują temperatur występujących w czasie pożaru i przy polewaniu zimną wodą w czasie gaszenia — pękają.
Przy profilowaniu stopni kamiennych należy unikać zbyt cienkich i drobnych profili mało wytrzymałych a zarazem trudnych do wykonania oraz ostrokątnych naroży. Zaleca się w kamieniach twardych ukosowanie kra wędzi (sfazowanie), a w kamieniach miękkich — zaokrąglanie o promieniu nie mniejszym niż 5 mm (program egzamin ustny).
Stopnie kamienne mogą być wspornikowe lub podparte na dwu końcach. Stopnie wspornikowe. Szerokość biegu, ze względu na małą wytrzymałość kamienia na zginanie, nie powinna przekraczać 1,3 m w przypadku kamieni twardych i 1,0 m dla kamieni miękkich. Przekrój stopnia —  część stopnia utwierdzona w murze, tzw. głowa, ma zwykle kształt prostokątny. Głębokość zamocowania w murze stopni wspornikowych wynosi nie mniej niż 20 cm przy szerokości biegu do 1 m oraz 25 cm — przy szerokości l-f-1,2 m.

Stopień spocznikowy

Stopień spocznikowy ma specjalny kształt (opinie o programie). Przekrój stopni w schodach zewnętrznych lub takich, gdzie nie zależy na równej płaszczyźnie od dołu, może być prostokątny lub ze zwisem podnóżka oraz z przylgą przy dolnej krawędzi lub bez przylgi. Stopnie schodów opierają się zwykle albo na belce policzkowej i na murze klatki schodowej, albo też na dwóch belkach policzkowych. W każdym biegu stosuje się trzy typy stopni, a mianowicie: dolny spocznikowy, biegowy i górny spocznikowy (segregator aktów prawnych).
Całość schodów powinna być bardzo dokładnie zaprojektowana ze względu na konieczność dopasowania stopni po ich obróbce kamieniarskiej.
W schodach ognioodpornych belki stalowe powinny być bądź obetonowane, bądź obłożone cegłą (na rąb) i otynkowane zaprawą cementową na siatce.
Konstrukcja spoczników schodów ze stopniami kamiennymi może być wykonana jako sklepienie, płyta Kleina, płyta żelbetowa itp. Wykończenie powierzchni spoczników bywa różne: płytami kamiennymi, terakotowymi, lastrykowymi itp. Schody ceglane, obecnie stosowane bardzo rzadko, wykonywano przeważnie na sklepieniach odcinkowych, a następnie na płytach Kleina między stalowymi belkami policzkowymi, murując je z cegieł dobrego gatunku lub klinkieru i spoinując (promocja 3 w 1). Wymurowane na sklepieniu stopnie ceglane obkładano okładziną drewnianą.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !