Zaprawy i betony z domieszkam węglanów

Zaprawy i betony z domieszkam węglanów

Zaprawy i betony z domieszkam węglanów podlegają przy temperaturze składników +5°C - procesowi wiązania w czasie ok. 30 minut (program uprawnienia budowlane na komputer).

Z tych powodów należy przygotowywać je w takich ilościach i tak organizować pracę, ażeby czas ich wymieszania do ułożenia był mniejszy od 30 minut. W tych przypadkach, gdy czas ten może okazać się za krótki, należy w pobliżu miejsca montażu mieć przygotowaną suchą mieszaninę piasku z cementem i w odpowiednim momencie zarobić ją ręcznie lub w malej mieszarce z przygotowanym roztworem (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Domieszki węglanów nie powodują zjawisk korozji.

Można stosować je przy temperaturach do - 10 C bez potrzeby zabezpieczeń (osłaniania) i grzania składników, dlatego też nadają się one szczególnie do zapraw i betonów złączy, spoin oraz wieńców monolitycznych konstrukcji montowanych w okresie zimowym (uprawnienia budowlane).
Temperatura układanej masy betonowej lub zaprawy powinna wahać się od +5 C do + 10“C. Nie jest konieczne chronienie jej od strat ciepła, należy natomiast zabezpieczać ją przed zawilgoceniem przez okrywanie szczelnymi materiałami, jak brezent, papa. folia nylonowa itp.
Dodatki węglanów dodaje się do betonów i zapraw w postaci roztworów w wodzie zarobowej łącznie z plastyfikatorami (lignosulfoniany wapnia o handlowej nazwie Klutan) (program egzamin ustny).
Domieszki węglanów powinny być stosowane do betonów i zapraw przygotowanych na cementach szybkosprawnych oraz szybkotwardniejących. Można stosować je do mas na cementach portlandzkich marki co najmniej 350. jednak po uprzednich badaniach laboratoryjnych i uzyskaniu pozytywnych wyników wytrzymałościowych w obniżonych temperaturach.
Ilości dozowanych domieszek węglanów i środków uplastyczniających.
W celu uzyskania odpowiednich wytrzymałości montażowych i końcowych zapraw i betonów należy dozować co najmniej 600 kg cementu na 1 m3 zaprawy i 350 kg cementu na 1 m3 betonu Warunki mieszania zapraw i betonów z dodatkiem węglanów nie odbiegają od normalnie przyjętych (opinie o programie).

Nagrzewanie gorącym powietrzem

Niedozwolone jest stosowanie domieszek chemicznych do zapraw wapiennych i cementowo-wapiennych oraz do zapraw i betonów na cementach glinowych. Nie należy też ich stosować, gdy zaprawa lub beton mają być poddawane nagrzewowi elektrycznemu. Czynnik grzejny uzyskuje się ze specjalnych agregatów w postaci gorącego, czystego powietrza lub gorącej mieszaniny powietrza i spalin. Agregaty te. nazywane nagrzewnicami, są opalane paliwem płynnym. Zassane z otoczenia powietrze podgrzewa się w czasie przepływu przez agregat i jest wytłaczane na zewnątrz za pomocą wentylatora elektrycznego. Stosuje się też nagrzewnice z grzejnikami elektrycznymi (segregator aktów prawnych).
Agregaty montuje się przeważnie na podwoziach na kółkach, ich ciężar waha się od 35 do 200 kG.
Nagrzewnice powietrzne stosuje się też do oczyszczania złączy, spoin i wieńców z oblodzenia i śniegu, jak również do podgrzewania kruszyw.
Obsługa agregatów grzewczych powinna być przeprowadzana ściśle wg ustaleń zawartych w instrukcjach ich eksploatacji.
Nagrzewanie parą wodną. Przy procesach montażowych parę gorącą stosuje się do ogrzewania zapraw i betonów ułożonych w złączach, spoinach i wieńcach, umożliwiając i przyspieszając procesy wiązania cementu i twardnienia betonu. Konieczne jest przy tym stosowanie szczelnych osłon z brezentu lub folii.
Najlepsze wyniki i krótkie stosunkowo cykle nagrzewania daje stosowanie pary o temperaturze + 70 do +80 C.
Nagrzewanie elektrycznością. Nagrzewanie takie przeprowadzane jest za pomocą przewodów nieizolowanych (elektrod) umieszczonych w masie betonowej lub zaprawie złącza, spoiny lub wieńca. Jak już wspomniano wyżej, przy tym sposobie nagrzewania nie wolno stosować do zapraw i betonów żadnych domieszek chemicznych (promocja 3 w 1).

Nagrzewanie elektrycznością należy przeprowadzać ściśle wg ustaleń specjalnie opracowanej dokumentacji technologiczno-organizacyjnej, posiłkując się odpowiednio zaprojektowaną instalacją i przestrzegając ściśle przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !