Blog

22.01.2020

Schody

W artykule znajdziesz:

Schody

Schody

Przyczyną nadmiernego zużywania się schodów zwykle bywa nadmierne ich obciążanie (program uprawnienia budowlane na komputer). Elementami nośnymi konstrukcji schodów są belki policzkowe i spocznikowe, których przekroje odpowiadają dopuszczalnemu obciążeniu. Wysokość dopuszczalnego obciążenia dla schodów w budynkach mieszkalnych, zgodnie z przepisami budowlanymi, wynosi 300 kG/m2.

Przekroczenie tej normy, jak to niekiedy zdarza się przy przetaczaniu po schodach lub też zrzucaniu dużych ciężarów, jest wysoce niebezpieczne, gdyż może spowodować naruszenie stateczności konstrukcji, a nawet przy bardzo dużym przekroczeniu obciążenia dopuszczalnego — całkowite zniszczenie konstrukcji schodów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Z przyczyn powodujących nadmierne zużywanie się elementów schodowych wskutek niewłaściwej eksploatacji — wymienić należy uszkodzenia mechaniczne stopni lub spoczników. Uszkodzenia tego rodzaju powstają zazwyczaj przez przesu wanie po nie zabezpieczonych schodach twardych i ciężkich przedmiotów, rąbanie drewna na opał itd (uprawnienia budowlane).

Balustrada jako element schodów specjalnie narażona jest na stosunkowo szybkie zniszczenie w warunkach niewłaściwego jej użytkowania. Balustrady schodowe umocowane w stopniach (przy schodach drewnianych i w słupkach spocznikowych) są konstrukcją stosunkowo słabą, spełniającą rolę tylko pewnego zabezpieczenia przy chodzeniu po schodach (program egzamin ustny).

Schody drewniane

Wszelkie więc nie przewidziane obciążenia, powodujące np. wygięcia czy rozparcia, wywołują rozluźnienie zamocowań, a w następstwie trwałe odkształcenia. W celu przeprowadzenia właściwej konserwacji należy zwrócić przede wszystkim uwagę na jakość materiału użytego do konstrukcji. Użyte do konstrukcji schodów drewno z zapoczątkowanym procesem gnilnym, stosunkowo szybko ulega zniszczeniu. Jeżeli użyte drewno jest zdrowe, lecz styka się z innymi elementami zawilgoconymi lub zarażonymi grzybem, również może ulec zniszczeniu.

Gniciu i zagrzybieniu drewna sprzyja wilgoć, brak dostępu światła słonecznego i brak przewiewu (opinie o programie). Warunki te często występują razem, zwłaszcza dla schodów piwnicznych. Schody drewniane zewnętrzne narażone na zmiany atmosferyczne muszą być odpowiednio zabezpieczone przez właściwą konserwację (powlekanie w określonym czasie środkami wodoodpornymi itp.) (segregator aktów prawnych). Należy pamiętać, że drewno wskutek nasiąkania wodą i następnie wysychania paczy się i pęka.

Schody ognioodporne i ogniotrwałe. Są to schody wykonane z materiałów ognioodpornych i ogniotrwałych. Jakość tych materiałów i należyte wykonanie elementów schodowych gwarantuje ich długotrwałość. Z przyczyn wpływających na szybsze zużywanie się np. elementów zewnętrznych można wymienić posadowienie fundamentów w granicach przemarzania gruntu lub brak odizolowania schodów zewnętrznych od budynku (promocja 3 w 1).

Bywa to przyczyną pęknięć i deformacji schodów.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami