Ściana okienna

Ściana okienna

W budynkach wielokondygnacyjnych pomieszczenia mogą być oświetlane wyłącznie przez okna w ścianach zewnętrznych (z wyjątkiem kondygnacji najwyższej). Wadą oświetlenia bocznego jest znaczny spadek natężenia wraz ze wzrostem odległości od okien. Z tego względu ogranicza się głębokość traktów. Należy także przeanalizować i odpowiednio dobrać wysokość pomieszczenia, wielkość okien oraz wysokość ich usytuowania (program uprawnienia budowlane na komputer).

Jeżeli parapet okienny znajduje się na wysokości płaszczyzny roboczej lub poniżej niej, to najkorzystniejsze oświetlenie jest w pobliżu otworu okiennego, w odległości nie przekraczającej dwukrotnej wysokości okien. Usytuowanie parapetu okiennego wyżej powoduje przesunięcie obszaru korzystnego oświetlenia bliżej ściany okiennej. W budynkach halowych można stosować różne rodzaje oświetlenia. Hale o poprzecznym przekroju bazylikowym mają oświetlenie boczne i górno-boczne.

W innych halach stosuje się świetliki. Równomierność oświetlenia maleje, gdy zwiększają się odległości między świetlikami lub zmniejsza się wysokość pomieszczenia (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Stosuje się świetliki rozmaitych kształtów: kopułki płaskie, świetliki prostokątne, latarniowe (prostokątne na rzucie kwadratu), trójkątne, a także pilaste pionowe i pochyłe; dwa ostatnie występują w dachach pilastych. 

Kształt świetlika, stopień przezroczystości szyb oraz ich nachylenie mają istotny wpływ na ilość światła przenikającego do wnętrza. Ilość ta jest mniejsza, gdy płaszczyzny oszklone są pionowe lub o niewielkim odchyleniu od pionu oraz gdy są zabrudzone (zakurzone, zaśnieżone). Każdorazowo należy wnikliwie przeanalizować różne warianty i wybrać rozwiązanie najkorzystniejsze (uprawnienia budowlane).
Zastosowanie świetlików komplikuje wykonanie konstrukcji przekrycia i utrudnia zabezpieczenie przed przenikaniem wody opadowej.

Oświetlenie sztuczne

Trudności związane z konstruowaniem i konserwacją świetlików, wady oświetlenia bocznego, straty ciepła i skraplanie się pary wodnej na świetlikach oraz wzrost wymagań wobec środowiska produkcyjnego w zakresie określonej wilgotności, temperatury, natężenia światła i czystości wpłynęły na zastosowanie hal bezokiennych i bezświetlikowych. Mają one, niezależnie od pogody, pory dnia i roku, oświetlenie sztuczne o stałej barwie i natężeniu (program egzamin ustny). W nowoczesnej technice oświetleniowej można osiągnąć odpowiednie natężenie światła (1000-2000 lx), o widmie zbliżonym do światła naturalnego, a nawet wprowadzić konieczną ilość promieni nadfioletowych, o istotnym biologicznym znaczeniu dla zdrowia. Badania nie wykazały ujemnego wpływu pracy przy oświetleniu wyłącznie sztucznym na zdrowie, wzrok i psychikę pracujących.

W związku z tym dopuszcza się oświetlenie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi wyłącznie światłe sztucznym, jeżeli:
- oświetlenie światłem dziennym nie jest konieczne lub r jest wskazane ze względów technologicznych,
- jest uzasadnione celowością funkcjonalną zlokalizowanie tego pomieszczenia w obiekcie podziemnym h w części budynku pozbawionej oświetlenia naturalnego (opinie o programie).

Oświetlenie sztuczne pomieszczenia przeznaczonego i pobyt ludzi powinno zapewniać odpowiednie warunki użytkowania całej jego powierzchni. Oświetlenie sztuczne połączonych ze sobą pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz do ruchu ogólnego (czyli komunikacji) n powinno wykazywać zbyt dużych różnic natężenia, wywołujących olśnienie przy przejściu między tymi pomieszczeniami (segregator aktów prawnych).
Niekiedy, w celu uzyskania kontaktu z otoczeniem, wprowadza się nisko umieszczony pas okien bocznych, których wielkość nie powoduje zaburzeń w oświetleniu sztucznych. Widok z tych okien powinien roztaczać się na zieleń. Pożądane jest też wprowadzenie zieleni do wnętrza hal (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !