Blog

07.09.2021

Ścianka szczelna z pali Wolfsholza

W artykule znajdziesz:

Ścianka szczelna z pali Wolfsholza

Ścianka szczelna z pali Wolfsholza

Istotne zagadnienie stanowi uszczelnienie ścianki. Można to w sposób łatwy zapewnić przez przyspawanie do rury okładzinowej na całej jej długości ceownika, który następnie w czasie zapuszczania rury tak się orientuje, aby żłobił w sąsiednim, uprzednio wykonanym świeżo palu wpust (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wpust ten w czasie betonowania pala wypełnia się betonem, tworząc połączenie pala świeżo wykonanego z uprzednio wykonanym sąsiadem. W Polsce wykonywano taką ściankę w celu stworzenia szczelnej przepony wokół pewnych, zagłębionych w ziemi obiektów górniczych. Ścianka zadanie spełniła.
Zasada wykonania jest podobna do tej, jaką stosuje się przy budowie ścianki z pali Franki. Wykonanie studni doświadczalnej przy zastosowaniu ścianki, wykonanej tą metodą przez Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych.

Zrealizowano przy tym pomysł Swulińskiego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Tok robót był następujący: naprzód wywiercono równocześnie wszystkie otwory, pozostawiając w nich rury okładzinowe i to przede wszystkim dla pali kierujących (przewidzianych w narożnikach studni i w połowie długości dłuższej ściany), po czym dla pali pośrednich. Średnica rur do pali kierujących wynosiła 305 m, do pali pośrednich 254 m. Ponieważ między palami nie stosowano żadnych szczególnych uszczelnień, musiały one przytykać bezpośrednio do siebie. W czasie betonowania poszczególnych pali (co zaczęto od pali kierujących) równocześnie poruszano sąsiednie rury, aby zapobiec ich związaniu z wykonywanym palem (uprawnienia budowlane).

Ścianki szczelinowe charakteryzuje wykonanie ich w wąskich (0,60-1,20 m), a głębokich wykopach (tzw. szczelinach), których ściany utrzymują się w równowadze, wskutek wypełniania szczeliny w miarę głębienia zawiesiną tiksotropową, najczęściej bentonitową (w wodzie). Po wykonaniu szczeliny na określonym odcinku (np. 2,00-H6,00 m) betonuje się w niej ściankę, wypełniając cały wykop betonem, najczęściej metodą betonowania podwodnego Contractor, albo też ustawia w szczelinie prefabrykaty żelbetowe. Zarówno w jednym, jak i drugim wypadku bentonit ulega wyparciu i może być po oddzieleniu urobku ponownie użyty (program egzamin ustny).

Pytania testowe na uprawnienia budowlane

Ściany wykopu utrzymują się w równowadze dzięki parciu, jakie wypełniająca wykop zawiesina tiksotropową na nie wywiera. Mechanizm tego parcia nie jest jeszcze dobrze zbadany. Przypuszczalnie na cząstkach gruntu, znajdujących się w ścianach wykopu, osadzają się na pewną grubość koloidalne cząstki zawiesiny, tworząc uszczelniającą powłokę w powierzchniach tych ścian. Powstanie takiej powłoki korzystnie wpływa na rozkład parcia i skuteczność jego przeciwstawiania się parciu gruntu (opinie o programie).

Może tu grać również pewną rolę działanie sił elektroosmotycznych występujących na styku zawiesiny i gruntu. Gdy szczeliny są krótkie, parcie czynne gruntu na ich ściany ulega redukcji wskutek zjawiska
wysklepiania się. Teorię tego mechanizmu opracowano w Polsce w Instytucie Techniki Budowlanej.
W budownictwie morskim może znaleźć zastosowanie ścianka szczelinowa betonowana na miejscu (segregator aktów prawnych).

Wykonawstwo szczelin dla ścianek betonowych jest identyczne jak dla przesłon przeciwfiltracyjnych gruntowych. Technika głębienia szczelin jest w Polsce dobrze opanowana, jej szczegóły zawierają „Wytyczne”, opracowane w Instytucie Techniki Budowlanej i obowiązujące na tego rodzaju robotach.
Przed przystąpieniem do głębienia szczeliny wykonuje się zwykle prace przygotowawcze.

Bardzo często, aby zapobiec obsypywaniu się gruntu na krawędzi szczeliny oraz stworzyć trwałą podstawę dla ruchu koparki, wykonuje się wzdłuż przyszłych krawędzi szczeliny obustronne fundamenty (prowadnice) podłużne, najczęściej betonowe posadowione na głębokości 1,0-1,5 m (promocja 3 w 1).
Dalszą czynnością przygotowawczą jest zmontowanie agregatu do przyrządzania zawiesiny bentonitowej. Do tego celu służy mieszarka cyrkulacyjna, a mieszanie bentonitu z wodą (i w razie potrzeby z innymi składnikami) dokonuje się w niej za pomocą pompy, która także może tłoczyć zawiesinę rurociągiem na miejsce przeznaczenia.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami