Ścianki z bloków i płyt gipsowych

Ścianki z bloków i płyt gipsowych

Ścianki z płytek z autoklawizowanego betonu komórkowego. Na ścianki działowe używa się w zależności od ich projektowanej grubości płytek typu 59/12 49/12 oraz 59/6 49/6 zwykle w odmianach 07 lub 08 (program uprawnienia budowlane na komputer).
Płyty układa się na zaprawie cementowo-wapiennej z przesunięciem spoin kolejnych warstw o 1/2 długości płyty.

Przy rozpiętościach powyżej 5 m ścianki należy wzmacniać zbrojeniem z bednarki lub stali okrągłej w co trzeciej spoinie. Z elementów gipsowych stosuje się do budowy ścianek działowych zwykle bloki o wymiarach 80x40x8 i 80x40x17 cm pełne lub drążone oraz płyty typu Pro Monia o wymiarach 66.7 x 50 x 8 cm. Ścianki z bloków muruje się z przewiązaniem spoin pionowych podobnie jak ścianki ceglane, stosując zaprawę wapienno-gipsową (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Ścianki z płyt Pro Monia wykonuje się w len sposób, że pierwszą warstwę płyt układa się na warstwie zaprawy gipsowej, a następne warstwy płyt montuje się na sucho, łącząc je na wpust i pióro, w jakie zaopatrzone są ich poziome powierzchnie stykowe.

Kolejne warstwy płyt przesuwa się o pól elementu.

Ściankę wznosi się na pełną wysokość pomieszczenia pozostawiając u góry szczelinę szerokości około 5 mm. W tak ustawionej ściance zaciera się szpachlówką gipsową spoiny oraz wywierconą szczelinę pozostawiając w niej w miejscach styku płyt otwory (uprawnienia budowlane).

W otwory te wtłacza się następnie za pomocą pompki rzadką zaprawę gipsową, która wypełnia kanaliki powstałe w stykach płyt. wiążąc w ten sposób wszystkie elementy ścianki.
Zużycie materiałów na jednostkę powierzchni ścianek murowanych.
Ścianki płyt gipsowych. Ścianki wykonuje się z płyt pełnych z gipsobetonu o lekkim wypełniaczu pochodzenia organicznego (trociny, trzcina, słoma) lub z płyt otworowych wielokanałowych (program egzamin ustny). Płyty pełne przeznaczone na ścianki działowe mają zwykle szerokość 60 cm. grubość 7 cm. a wy miary długości dostosowane do najczęściej projektowanych wysokości kondygnacji (255-265 cm). Powierzchnie stykowe płyt są wyprowadzane z jednej strony na wpust, z drugiej na pióro.

Ścianki z płyt warstwowych

Przy montażu płyty w celu ich usztywnienia i zachowania pionu podbija się od spodu klinami, a powstałą w ten sposób szczelinę po ostatecznym ustawieniu płyt wypełnia się betonem.
Po zmontowaniu ścianki zaciera się styki płyt zaczynem gipsowym, a nierówności powierzchni usuwa się cykliną. Ścianki te nie wymagają tynkowania (opinie o programie).
Ścianki z płyt warstwowych z rdzeniem papierowym komórkowym świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 146 Mb 74. I T B. Płyty takie wykonane są z płyt gipsowych tynkowych (tzw. suchych tynków) przedzielonych warstwą rdzeniową z papieru uformowaną w postaci plastra pszczelego.
Wymiary płyt warstwowych: długość 255 lub 260 cm (długość dostosowana do przeciętnych wysokości pomieszczeń mieszkalnych), szerokość IZO cm. grubość 5 cm. Montaż ścianki z płyt warstwowych odbywa się następująco (segregator aktów prawnych).
Najpierw wzdłuż trasy ścianki przybija się lub przykleja do sufitu i ewentualnie do podłoża listwy kierunkowe, a następnie osadza się w tych listwach płyty. Poszczególne płyty łączy się w ściankę na klocki drewniane (po 3 klocki na długości płyty, przy czym jeden z klocków mocuje się na poziomie podłogi) wpuszczane w gniazda wycięte w rdzeniu papierowym obu łączonych płyt.
Ściankę łączy się z konstrukcją albo za pomocą gipsowej masy szpachlowej, albo przez przybicie do listwy zamocowanej do konstrukcji gwoździami lub wkrętami. Styki płyt są śluzowane na całej ich długości.

Po zmontowaniu ścianki styki te szpachluje się i pokrywa taśmą papierową (promocja 3 w 1). Powierzchnię ścianki wykańcza się powloką malarską lub innym przydatnym do tego celu materiałem okładzinowym.  Ścianki z płyt warstwowych montuje się po zakończeniu procesów mokrych robót wykończeniowych (z wyjątkiem malowania).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami