Blog

15.01.2020

Wapienie pospolite

Wapienie pospolite

Wapienie pospolite

Wapień jest skałą składającą się głównie z kalcytu (CaC03) (uprawnienia budowlane). W przyrodzie wapienie rzadko występują jako czyste węglany wapnia; najczęściej zawierają one przymieszki obce.

Prawie we wszystkich wapieniach domieszkę stanowi węglan magnezu w ilości 0,5-r-l%, a u wielu z nich domieszka dochodzi do kilku procent. Wapień ze znaczniejszą domieszką węglanu magnezu nazywamy dolomitowym; gdy domieszka ta przekracza 30% — nazywany jest już dolomitem (program na telefon).

Bardzo często wapienie mają pewną domieszkę gliny w postaci jej składników: A1203, Si02, Fe203.

Gdy składniki gliniaste występują w ilości 6-T-11% — wapień nazywamy gliniastym; przy 11 -i-26% — marglistym (program na komputer).

Marglami nazywamy wapienie z domieszką wspomnianych składników w ilości 26-f-50%, natomiast gdy zawierają ich 50—80% — marglami gliniastymi. Ponadto w zależności od domieszek istnieją wapienie piaszczyste, węglowe, bitumiczne itp. Wapienie poznaje się po burzeniu się 10-procentowego kwasu solnego na zwilżonej nim próbce (program egzamin ustny).

Twardość wapieni


Twardość wapieni według skali Mohsa odpowiada liczbie 3, toteż dają się one łatwo rysować nożem (opinie o programie).

W wapieniach pospolitych kryształki kalcytu są tak małe, że ich nie można dostrzec gołym okiem; kamień ma wygląd masy zbitej, nieprzezroczystej, o barwie brudnobiałej, jasnożółtej, brunatnej, szarej, czarnej, często ze smugami i plamami.

W wapieniach pospolitych są liczne skamieniałości roślin i zwierząt. Wapienie o budowie zbitej, ładnie zabarwione, nadające się do polerowania, zwane są pospolicie marmurami, np. „marmury kieleckie” (segregator aktów prawnych).

Trwałość wapieni jest bardzo różna. Na ogół starsze wapienie są trwalsze. Domieszka MgC03 wpływa dodatnio, natomiast tlenki żelaza wpływają bardzo źle na trwałość, dlatego też przy wyborze marmurów do robót budowlanych należy unikać gatunków z żyłkami żelazistymi. W wodzie zawierającej C02 wapień jest nietrwały, mało odporny na porosty i mchy (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami