Ściany betonowe

Ściany betonowe

Wykonanie wieży rozwiązano bardzo ekonomicznie. Na zabetonowanym trzonie podstawy zmontowane zostało sztywne stalowe rusztowanie złożone z 20 skośnych słupów rurowych połączonych poziomymi pierścieniami. Rusztowanie to było samonośne i nie wymagało żadnych podpór. Ścianę zbiornika sprężono kablami typu BBRV o efektywnej sile 30, 60 i 90 T. Zastosowano stal w kablach o wytrzymałości 170 kG/mm2 (program uprawnienia budowlane na komputer).

Odpowietrzenie betonu przy równoczesnym wibrowaniu powoduje jego skomprymowanie i zmniejszenie ilości porów, wskutek czego wzrasta jego szczelność (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Ważnym czynnikiem dla zapewnienia szczelności zbiorników na ciecze jest dobra jakość gładzi lub tynku oraz sposób ich wykonania. Dlatego też przy wykonywaniu tynku (cementowego) na gotowej i stwardniałej konstrukcji zbiornika należy zwrócić uwagę na wpływ skurczu. Ściany betonowe nie kurczą się równocześnie ze świeżym tynkiem (uprawnienia budowlane). Stąd powstaje konieczność polewania ścian betonowych wodą w takiej ilości, aby osiągnąć pęcznienie betonu. Dopiero wówczas mamy gwarancję, że nałożony tynk podczas twardnienia kurczyć się będzie równocześnie z betonem konstrukcji. Taki sposób wykonywania zapewnia w dużej mierze szczelność zbiornika. Ze zwiększeniem grubości ścian szczelność również wzrasta, przy czym wskazany jest następujący tok postępowania (program egzamin ustny).

Efekty uszczelniania ścian

  1. Obfite kilkunastodniowe polewanie ściany betonowej wodą, mające na celu spęcznienie betonu.
  2. Staranne oczyszczenie zewnętrznej powierzchni spęczniałego betonu stalowymi szczotkami oraz spłukanie silnym strumieniem wody.
  3. Wykonanie pierwszej warstwy tynku wodoszczelnego o grubości ok. 12 mm z zaprawy cementowej zawierającej 500 kg cementu na 1 m3 ostroziarnistego piasku.
  4. Narzuconą warstwę należy mocno zacierać stalową packą, przy czym w chwili wiązania narzucać cienką warstwę tynku z zaprawy cementowej 1:1 (opinie o programie).
  5. Po należytym połączeniu się drugiej warstwy z pierwszą narzuca się trzecią warstwę tynku o zawartości 500 kg cementu na 1 m3 piasku i starannie się ją zaciera.
  6. Nawilżanie tynku podczas zacierania wykonuje się za pomocą rozpylacza w celu uniknięcia dużych kropel wody niekorzystnie wpływających na wodoszczelność zaprawy.

Dobre efekty uszczelniania ścian zbiorników betonowych można uzyskać za pomocą torkretowania. Sposób wykonania torkretu oraz stosowane urządzenia można znaleźć w odpowiedniej literaturze1921. Torkretowanie stosuje się również dla uszczelnienia wadliwie wykonanych ścian zbiorników.

Nie bez znaczenia jest tzw. samoczynne uszczelnienie betonu. Zawarte w wodzie bardzo drobne cząsteczki pochodzenia organicznego lub mineralnego osiadają w próżniach betonu zmniejszając lub zamykając je całkowicie. Nasiąknięcie betonu wodą również powoduje pęcznienie, a więc zwiększenie wodoszczelności. W ten sposób można wyjaśnić powstawanie rys w początkowej fazie eksploatacji zbiorników i uzyskanie po pewnym czasie zupełnej szczelności. Wszystkie dotychczas poczynione uwagi dotyczące wodoszczelności zbiorników wynikają z cech technologicznych betonu oraz z warunków i jakości wykonania (segregator aktów prawnych).

Jednym z najbardziej skutecznych sposobów wyeliminowania rys w zbiornikach betonowych jest sprężenie. W zbiornikach na wodę sprężenie ścian i dna zapewnia przy solidnym wykonaniu zupełną szczelność. Dla uniknięcia najmniejszych rys w betonie wskazane jest występowanie (podczas eksploatacji) w ścianach zbiornika naprężeń ściskających wynoszących 8-f lO kG/cm2. Należy również zwrócić uwagę, aby nie powstały rysy skurczowe, gdyż elementy raz zarysowane, pomimo późniejszego sprężenia, nie zawsze są zupełnie szczelne; z tego wzglądu niektórzy autorzy zalecają stosowanie, zwłaszcza w ciepłej porze roku, cementu wolniej wiążącego, starannie pielęgnowanego przez zraszanie wodą. Stosuje się również częściowe sprężanie konstrukcji już po kilku dniach (20-h30% siły pełnej) dla wyeliminowania naprężeń rozciągających, powstających wskutek skurczu betonu. Bardzo trudnym zadaniem jest uzyskanie betonu, który nie przepuszcza niektórych produktów naftowych o małej lepkości, np. benzyny (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !