Ściany kominowe i wentylacyjne

Ściany kominowe i wentylacyjne

Ściany dzielimy na nośne, inaczej zwane kapitalnymi, i na działowe Ścianami nośnymi nazywamy te ściany, które przejmują na siebie ciężar wyższych pięter, stropu i dachu oraz ciężar użytkowy, i przenoszą całe obciążenie na fundament. Ścianami działowymi nazywamy te ściany które przegradzają pomieszczenia w obrębie kondygnacji i nie przejmują żadnego obciążenia.

Ścianki działowe powinny być cienkie i lekkie (program uprawnienia budowlane na komputer).
W budynku rozróżniamy ściany zewnętrzne i wewnętrzne. Ściany zewnętrzne są zwykle nośnymi. W ścianach wewnętrznych rozróżniamy ściany nośne o grub. 25 cm i powyżej oraz ściany działowe o grub, poniżej 25 cm.

Ściany konstrukcyjne wewnętrzne buduje się przeważnie jednocześnie ze ścianami kominowymi. Ściany zewnętrzne powinny być dostatecznie grube, aby nie przemarzały, a jednocześnie statycznie wytrzymałe na obciążenia oraz na parcie wiatru.

W zależności od materiału, z jakiego są wykonane, rozróżniamy ściany: drewniane, murowane z cegły, kamieni naturalnych i prefabrykatów (bloków, pustaków), betonowe, żelbetowe oraz mieszane, gdzie szkielet budynku jest wykonany z jednego materiału, wypełnienie zaś z drugiego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Przewody dymowe służą do odprowadzania gazów spalinowych z trzonów kuchennych i pieców ogrzewniczych.

Ssanie w kominie (potocznie nazwane ciągiem) działa na podstawie różnicy temperatur gazów spalinowych, jako lżejszych, i powietrza zewnętrznego nad kominem, jako cięższego. Im przewód dymowy jest wyższy i gazy są cieplejsze (lżejsze), tym ssanie jest większe. Z tych powodów kanały wykonywane są zazwyczaj w ścianach wewnętrznych, przy czym w miarę możności grupuje się je. Według przepisów budowlanych każde palenisko kuchenne powinno mieć osobny przewód kominowy, natomiast piece wolno łączyć do tego samego przewodu, co drugą kondygnację. Np. piec na parterze i piec na II piętrze można włączyć do jednego przewodu (uprawnienia budowlane). Przewody piecowe, aby umożliwić wybieranie sadzy, opuszcza się do najniższej kondygnacji (piwnica) i zamyka się drzwiczkami wycierowymi. Przewód kuchenny może być zakończony w poziomie kuchni.

Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne służą do odprowadzania powietrza zużytego (program egzamin ustny). Kanały wentylacyjne, aby uzyskać lepszy wywiew, umieszcza się zwykle obok kanałów dymowych. Wlot do kanałów umieszcza się na wysokości 30-50 cm pod sufitem i zaopatruje w kratkę.
Przewody spalinowe służą do odprowadzania gazów spalinowych z piecyków gazowych. Rozporządzenie Ministrów: Budownictwa Miast i Osiedli, Budownictwa Przemysłowego i Gospodarki Komunalnej z dn. 12. V. 1956 r. o instalacjach gazowych J) podaje przepisy o przewodach spalinowych i wentylacyjnych. Kanały spalinowe zaopatrywane są w drzwiczki rewizyjne, umieszcza się je 0,5 m poniżej wlotu spalin z piecyka gazowego do kanału. Piecyki wolno włączać do jednego przewodu co drugą kondygnację.

Strop jest jednym z najbardziej podstawowych elementów budynku (opinie o programie). Stropy dzielą budynek na poszczególne kondygnacje, izolują pomieszczenia poszczególnych kondygnacji pod względem termicznym i akustycznym oraz usztywniają ściany budynku i przenoszą na nie ciężar użytkowy i %łasny.
Różnego rodzaju stropy spotykane w budownictwie można podzielić na następujące kategorie:
- stropy drewniane (nieogniotrwałe),
- stropy ceramiczne i betonowe sklepione na belkach stalowych (ogniotrwałe) (segregator aktów prawnych),
- stropy żelbetowe gęstożebrowe z wypełnieniem pustakami ceramicznymi lub betonowymi (ogniotrwałe),
- stropy układane z gotowych belek uprzednio wykonanych z pustaków ceramicznych (ogniotrwałe),
- stropy żelbetowe gęstożebrowe z prefabrykowanych belek, pustaków lub łupin betonowych (ogniotrwałe),
- stropy żelbetowe monolitowe (ogniotrwałe),
- stropy żelbetowe o belkach strunobetonowych oraz stropy wielkopłytowe.

Każda z wyżej wymienionych kategorii ma w dalszej klasyfikacji szereg odmian stropów różniących się pod względem konstrukcji i użytych materiałów (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !