Blog

22.10.2020

Ściany silosów

W artykule znajdziesz:

Ściany silosów

Ściany silosów

Wzmocnienie to wykonano po przejściu deskowania ślizgowego.
Tunel został połączony z dnem silosu i oddylatowany od ścian, natomiast konstrukcję rynny ślimaków oddzielono w tunelu i oparto na ścianach silolosów. W ten sposób zabezpieczono się przed wpływem nierównomiernego osiadania ściany silosu i dna na pracę ślimaka podającego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ściany silosów zostały posadowione na krótkich palach Wolfsholza dochodzących do skały, dno silosów - bezpośrednio na gruncie nośnym, na poduszce z chudego betonu.
W zależności od rodzaju gruntów i układu ich zalegania konstrukcje silosowe posadawia się na fundamentach płytkich (fudamenty ławkowe lub płytowe), lub głębokich (fundamenty na palach za pośrednictwem również ław lub płyt). Posadowienie na kesonach i studniach spotyka się dość rzadko (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Ławy fundamentowe stosowane są dla komór silosowych o niewielkiej wysokości, a w przypadku komór wyższych, tylko przy bardzo dobrym gruncie (skalistym lub innym praktycznie nieodkształcalnym). W przypadku zastosowania ław pierścieniowych, przejmujących całkowite obciążenie konstrukcji i częściowe lub całkowite obciążenie przechowywanym materiałem, wsporniki wewnętrzny i zewnętrzny powinny być tak zaprojektowane, aby ich momenty promieniowe były jednakowe.

Zbrojenie promieniowe wyznacza się w zależności od momentów promieniowych, natomiast zbrojenie pierścieniowe przy niewielkich szerokościach fundamentu przyjmuje się przynajmniej konstrukcyjnie (uprawnienia budowlane).
Zastosowanie wsporników daje znaczne zwiększenie powierzchni fundamentowej płyty tylko przy niewielkiej liczbie komór w baterii. Np. przyjęcie wspornika o wysięgu równym Vs średnicy komory powiększa powierzchnię fundamentową przy jednej komorze - dwukrotnie, przy czterech komorach - półtorakrotnie, przy bateriach wielokomorowych - tylko nieznacznie. Można stąd wnioskować o dość dużych możliwościach wykorzystywania wsporników przy fundamentowaniu płytowym niewielkiej liczby komór nawet o dużej wysokości, pod warunkiem równomiernego osiadania całego fundamentu.

Obserwacje odkształceń silosów

Obserwacje odkształceń silosów posadowionych na średnich i słabych gruntach doprowadziły do wniosku, że stosowanie w tych przypadkach fundamentów pierścieniowych jest niewłaściwe. Na ogół zachodzi tu konieczność stosowania płyty ciągłej o grubości dochodzącej nawet do 1,0 m, przeważnie o układzie płytowo-żebrowym lub odwróconym stropie grzybkowym. Przy gruntach wilgotnych i mało spoistych wykonuje się fundamenty płytowo-żebrowe z wystającymi ku górze żebrami oraz również fundamenty o kształcie odwróconego stropu grzybkowego (program egzamin ustny).

Aby uzyskać równą powierzchnię podłogową, przestrzenie pomiędzy żebrami lub głowicami wypełnia się piaskiem; jest to ekonomiczne tylko przy niewielkich wysokościach żeber czy głowic, gdyż w przypadku przeciwnym niepotrzebnie zwiększają się obciążenia na grunt. Przy spoistych i suchych gruntach żebra lub głowice fundamentów
płytowych mogą być skierowane ku dołowi pod płytę fundamentową, z wyrobieniem ich kształtu w gruncie lub z pozostawieniem tam deskowania (opinie o programie).
Przy wymiarowaniu fundamentów płytowych należy mieć na uwadze czynniki wpływające na pracę fundamentu a nie uwzględnione w obliczeniach, jak np. możliwość nierównomiernego i niesymetrycznego obciążenia fundamentu przy załadowywaniu i opróżnianiu komór baterii wielokomorowej.

Podatność gruntów przy nierównomierności ich odkształceń jeszcze bardziej komplikuje zagadnienie właściwego ujęcia zginania płyty, a więc i jej zbrojenia. Z tych zatem względów wskazane jest, aby bateria silosowa nie miała zbyt wydłużonych kształtów i była konturem swym zbliżona jak najbardziej do okręgu (np. pojedynczy silos lub cztery komory z płytą fundamentową w kształcie opisanego na okręgu ośmiokąta) (segregator aktów prawnych).

Obliczanie reakcji podłoża pod płytę powinno się przeprowadzać w założeniu sprężystego podłoża gruntowego, z wyjątkiem oczywiście przypadku gruntu skalistego. Jedynie dla niewielkich baterii silosowych można i przy słabszych gruntach przyjmować reakcję podłoża w założeniu liniowego i dwukierunkowego rozkładu nacisków.

Określenie naprężeń w gruncie należy przeprowadzać przy założeniu;
- pełnego obciążenia baterii silosowej,
- jednostronnego obciążenia baterii składowanym materiałem,
- bocznego parcia wiatru (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami