Ściany silosów

Ściany silosów

Wzmocnienie to wykonano po przejściu deskowania ślizgowego.
Tunel został połączony z dnem silosu i oddylatowany od ścian, natomiast konstrukcję rynny ślimaków oddzielono w tunelu i oparto na ścianach silolosów. W ten sposób zabezpieczono się przed wpływem nierównomiernego osiadania ściany silosu i dna na pracę ślimaka podającego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ściany silosów zostały posadowione na krótkich palach Wolfsholza dochodzących do skały, dno silosów - bezpośrednio na gruncie nośnym, na poduszce z chudego betonu.
W zależności od rodzaju gruntów i układu ich zalegania konstrukcje silosowe posadawia się na fundamentach płytkich (fudamenty ławkowe lub płytowe), lub głębokich (fundamenty na palach za pośrednictwem również ław lub płyt). Posadowienie na kesonach i studniach spotyka się dość rzadko (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Ławy fundamentowe stosowane są dla komór silosowych o niewielkiej wysokości, a w przypadku komór wyższych, tylko przy bardzo dobrym gruncie (skalistym lub innym praktycznie nieodkształcalnym). W przypadku zastosowania ław pierścieniowych, przejmujących całkowite obciążenie konstrukcji i częściowe lub całkowite obciążenie przechowywanym materiałem, wsporniki wewnętrzny i zewnętrzny powinny być tak zaprojektowane, aby ich momenty promieniowe były jednakowe.

Zbrojenie promieniowe wyznacza się w zależności od momentów promieniowych, natomiast zbrojenie pierścieniowe przy niewielkich szerokościach fundamentu przyjmuje się przynajmniej konstrukcyjnie (uprawnienia budowlane).
Zastosowanie wsporników daje znaczne zwiększenie powierzchni fundamentowej płyty tylko przy niewielkiej liczbie komór w baterii. Np. przyjęcie wspornika o wysięgu równym Vs średnicy komory powiększa powierzchnię fundamentową przy jednej komorze - dwukrotnie, przy czterech komorach - półtorakrotnie, przy bateriach wielokomorowych - tylko nieznacznie. Można stąd wnioskować o dość dużych możliwościach wykorzystywania wsporników przy fundamentowaniu płytowym niewielkiej liczby komór nawet o dużej wysokości, pod warunkiem równomiernego osiadania całego fundamentu.

Obserwacje odkształceń silosów

Obserwacje odkształceń silosów posadowionych na średnich i słabych gruntach doprowadziły do wniosku, że stosowanie w tych przypadkach fundamentów pierścieniowych jest niewłaściwe. Na ogół zachodzi tu konieczność stosowania płyty ciągłej o grubości dochodzącej nawet do 1,0 m, przeważnie o układzie płytowo-żebrowym lub odwróconym stropie grzybkowym. Przy gruntach wilgotnych i mało spoistych wykonuje się fundamenty płytowo-żebrowe z wystającymi ku górze żebrami oraz również fundamenty o kształcie odwróconego stropu grzybkowego (program egzamin ustny).

Aby uzyskać równą powierzchnię podłogową, przestrzenie pomiędzy żebrami lub głowicami wypełnia się piaskiem; jest to ekonomiczne tylko przy niewielkich wysokościach żeber czy głowic, gdyż w przypadku przeciwnym niepotrzebnie zwiększają się obciążenia na grunt. Przy spoistych i suchych gruntach żebra lub głowice fundamentów
płytowych mogą być skierowane ku dołowi pod płytę fundamentową, z wyrobieniem ich kształtu w gruncie lub z pozostawieniem tam deskowania (opinie o programie).
Przy wymiarowaniu fundamentów płytowych należy mieć na uwadze czynniki wpływające na pracę fundamentu a nie uwzględnione w obliczeniach, jak np. możliwość nierównomiernego i niesymetrycznego obciążenia fundamentu przy załadowywaniu i opróżnianiu komór baterii wielokomorowej.

Podatność gruntów przy nierównomierności ich odkształceń jeszcze bardziej komplikuje zagadnienie właściwego ujęcia zginania płyty, a więc i jej zbrojenia. Z tych zatem względów wskazane jest, aby bateria silosowa nie miała zbyt wydłużonych kształtów i była konturem swym zbliżona jak najbardziej do okręgu (np. pojedynczy silos lub cztery komory z płytą fundamentową w kształcie opisanego na okręgu ośmiokąta) (segregator aktów prawnych).

Obliczanie reakcji podłoża pod płytę powinno się przeprowadzać w założeniu sprężystego podłoża gruntowego, z wyjątkiem oczywiście przypadku gruntu skalistego. Jedynie dla niewielkich baterii silosowych można i przy słabszych gruntach przyjmować reakcję podłoża w założeniu liniowego i dwukierunkowego rozkładu nacisków.

Określenie naprężeń w gruncie należy przeprowadzać przy założeniu;
- pełnego obciążenia baterii silosowej,
- jednostronnego obciążenia baterii składowanym materiałem,
- bocznego parcia wiatru (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami