Uprawnienia sanitarne – ścieżki kariery

Po uzyskaniu uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń można wybrać jedną z trzech ścieżek kariery (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Ścieżki kariery

Jedną z nich jest projektant instalacji, czyli osoba odpowiedzialna za wykonywanie projektów budowlanych, koncepcyjnych oraz wykonawczych w branży sanitarnej w zakresie:
• kanalizacji – sieci, przyłączy i instalacji sanitarnej, deszczowej oraz technologicznej, a także technologii przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków (program na komputer),
• wodociągów – sieci wodociągowych, przyłączy i instalacji wody, sieci, przyłączy i instalacji przeciwpożarowych, hydroforni oraz stacji uzdatniania wody,
• gazu – sieci, przyłączy i instalacji gazów, instalacji gazów technicznych, medycznych i sprężonego powietrza (program na telefon),
• wentylacji i klimatyzacji – instalacji wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej i technologicznej oraz instalacje klimatyzacji (opinie o programie),
• ogrzewania – sieci, przyłączy ciepłowniczych, instalacji centralnego ogrzewania, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, technologii węzłów cieplnych, kotłowni gazowych, olejowych i na biomasę (segregator aktów prawnych).

Inżynier budowlany

Inżynier budowlany z uprawnieniami sanitarnymi może też pracować jako kierownik budowy. Wówczas odpowiada on za bezpieczeństwo osób na budowie oraz za jakość i terminowość wykonywanych prac. Ponadto nadzoruje on prowadzenie budowy w zgodnie prawem budowlanym, zasadami BHP i przeciwpożarowymi oraz polskimi normami. Do jego zadań należy również organizowanie robót budowlanych i opracowywanie dokumentacji (promocja 3 w 1).

Jednak zdecydowanie najlepiej płatnym, choć jednocześnie najbardziej stresującym zawodem, jest praca doradcy techniczno-handlowego, nazywanego również inżynierem sprzedaży. Taka osoba odpowiada za pierwszy kontakt z klientem, a jego najważniejszym zadaniem jest poszukiwanie nowych klientów i nawiązywanie długoterminowych relacji z klientami (program egzamin ustny). W tym zawodzie niezbędna jest nie tylko szeroka wiedza, ale również charyzma i spryt.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !