Uprawnienia sanitarne – ścieżki kariery

Po uzyskaniu uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń można wybrać jedną z trzech ścieżek kariery (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Ścieżki kariery

Jedną z nich jest projektant instalacji, czyli osoba odpowiedzialna za wykonywanie projektów budowlanych, koncepcyjnych oraz wykonawczych w branży sanitarnej w zakresie:
• kanalizacji – sieci, przyłączy i instalacji sanitarnej, deszczowej oraz technologicznej, a także technologii przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków (program na komputer),
• wodociągów – sieci wodociągowych, przyłączy i instalacji wody, sieci, przyłączy i instalacji przeciwpożarowych, hydroforni oraz stacji uzdatniania wody,
• gazu – sieci, przyłączy i instalacji gazów, instalacji gazów technicznych, medycznych i sprężonego powietrza (program na telefon),
• wentylacji i klimatyzacji – instalacji wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej i technologicznej oraz instalacje klimatyzacji (opinie o programie),
• ogrzewania – sieci, przyłączy ciepłowniczych, instalacji centralnego ogrzewania, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, technologii węzłów cieplnych, kotłowni gazowych, olejowych i na biomasę (segregator aktów prawnych).

Inżynier budowlany

Inżynier budowlany z uprawnieniami sanitarnymi może też pracować jako kierownik budowy. Wówczas odpowiada on za bezpieczeństwo osób na budowie oraz za jakość i terminowość wykonywanych prac. Ponadto nadzoruje on prowadzenie budowy w zgodnie prawem budowlanym, zasadami BHP i przeciwpożarowymi oraz polskimi normami. Do jego zadań należy również organizowanie robót budowlanych i opracowywanie dokumentacji (promocja 3 w 1).

Jednak zdecydowanie najlepiej płatnym, choć jednocześnie najbardziej stresującym zawodem, jest praca doradcy techniczno-handlowego, nazywanego również inżynierem sprzedaży. Taka osoba odpowiada za pierwszy kontakt z klientem, a jego najważniejszym zadaniem jest poszukiwanie nowych klientów i nawiązywanie długoterminowych relacji z klientami (program egzamin ustny). W tym zawodzie niezbędna jest nie tylko szeroka wiedza, ale również charyzma i spryt.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !